Translate

21 Kasım 2011 Pazartesi

Genel Yönetmenden

Genel Yönetmenden 21.11.2011

İcra eden

         Tatbik eden

                  Karar verenden daima daha kuvvetlidir.

                                                           K. Atatürk

Bir çalışma dönemine başlamanın olumlu gücüyle, sevinci ve beklentileri ile birlikte  tüm kulüplerle bir takım ruhu içersinde hedeflerimize kısmen ulaşmanın mutluluğunu yaşadık.

Kurumsal Lions anlayışının verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımları geliştirerek proaktif olması sağlanmaya çalışıldı.

Sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda birçok sosyal çalışmalarda hizmet edildi ve edilmeye de devam edilecektir. Topluma katkıda bulunurken kendi gelişimimizi toplumun gelişimden bağımsız düşünmemek gerekir.
 

Geleceğimiz Leo’ larımızın çalışmaları dönem içeresinde takip edilerek izlenecek yol ve ulaşılması istenen hedef için çalışmalara başlanıldı.

Akıllı Büyüme ile,  kulüp odaklı, verimlilik çapraz iletişim ve paylaşım, koçluk motivasyon ile olması Lions’ta  iyi bir iyileştirme  ve gelişme sağlayacaktır..Ezber dışına çıkmamız gerekiyor.Tüm Lionistik düşünce ve kurallardan asla  taviz vermeden  güçlü olduğumuz alanları daha da geliştirip  yapılanlardan ders çıkararak büyümeliyiz.Üyeleri korumak akıllı riskler almak, üyelere daha yakın durmak gibi ilişkilerimizi ve risklerimizi akıllıca yönetmek Lion üye   kazanımı  ve devamlılığı  başarısı  için akıl gözümüzle bakmamız gerekiyor

Başarılı bir strateji ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Büyümemiz için gereken motivasyonun kulüplerde artarak sürmesi için gereken çalışmalar yapılacaktır.

Diğer yandan yeni projeler ve hizmetler açısından durağanlaşan Lion’ların içlerindeki potansiyelin ortaya çıkması için fırsat ortamları oluşturmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz.

Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra sürdürdüğüm sosyal sorumluluk projeleri ile değer yaratan ve toplumsal hayata katkı sağlayan çalışmalara da başladık. Bu çalışmalarda beklenen başarıyı sağlamamızın en büyük koşulu bir Lions ailesi olarak destek vermeniz ve projelere sahip çıkmanızın gerekli olduğu inancındayım

Önümüzdeki yol uzun, koşullar ve engeller çetin, ancak Lions’u hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağımıza olan inancım sonsuz.


Bu duygularla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ln. Dr. Sebahat Ural Yıldırım
Genel Yönetmen


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder