Translate

Bunları Biliyor muydunuz?


BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

DÜNYADAKİ TÜRKLERİ TANIMAK VE ONLARA TÜRK LİONSU OLARAK HİZMET GÖTÜRMEK İSTEYEN HER LİON DOSTUMUZ,

TÜRKÇE KONUŞAN TOPLULUKLAR İLE İLİŞKİLER KOMİTESİ ÇALIŞMALARINA KATILMAYA NE DERSİNİZ?


Ln. DR. Devrim ERİŞKON

TÜRKÇE KONUŞAN TOPLULUKLAR KOMİTESİ BAŞKANI
İletişim Bilgileri: deriskon@gmail.com……………………………………………………………………………
14.01.2015*Günümüz İsveç hükümetinde, Sn. Mehmet Kaplan’ın Şehircilik Bakanı, Sn. İbrahim Baylan’ın ise Enerji Bakanı olarak görev yapmakta olduklarını?

*Sovyetler Birliği’nin çöküşü sırasında, Kazakistan’ın nükleer savaş başlıkları sayısı itibarı ile dünya sıralamasında 4. devlet olduğunu?

*Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in gönüllü olarak, nükleer silahlardan vazgeçtiğini?

*Rusya, Kazakistan ve Belarus tarafından kurulan Avrasya Ekonomik Birliği’nin; dünya petrolünün % 9’una ve doğal gazının % 23’üne sahip olduğunu?

*Kıbrıs Türklerinin unutulmaz lideri, Dr. Fazıl Küçük’ün; ada Türklerinin haklarını savunmak üzere, 1940’lı yıllarda “Kıbrıs Türktür” partisini kurduğunu?

*“Kıbrıs Türktür” partisine o yıllarda, Burma (günümüzde Myanmar) Müslümanlarından maddi yardım geldiğini?

*Bulgaristan’da 1956 yılında, Türkler için açılmış öğretmen okul ve liselerinin kapatıldığını?

*Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın üye olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’nün; dünya nüfusunun ve milli hâsılasının yarısından fazlasını kontrolü altında bulundurduğunu?


……………………………………………………………………………
07.01.2015*Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın üye olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’nün; dünya petrol rezervlerinin % 25’ine ve doğal gaz rezervlerinin % 42’sine sahip olduğunu?


*Türkçe olarak yazılmış ilk modern romanın, 1851 yılında Ermeni alfabesi ile Vartan Paşa (Hovsep Vartanyan) tarafından yazıldığını?


*Türk firmalarının Özbekistan’da yaklaşık 50 bin kişilik istihdam sağladığını?

* Osmanlı Devleti’nin18. Yüzyıl sonuna dek,  Polonya ile sınır komşusu olduğunu?


*Bulgaristan’da 1956 yılında, Türk ve Bulgar okullarının birleştirildiğini ve Türkçe’nin eğitim müfredatından çıkarıldığını?


*Kosova’nın Prizren şehrinde konuşlanmış bulunan Türk askeri birliğinin, Kosova Güvenlik Gücü’ne (FSK) askeri alanda eğitim verdiğini?


*Rusya, Kazakistan ve Belarus tarafından kurulan Avrasya Ekonomik Birliği’nin yeni üyesinin Ermenistan olduğunu?


*Bulgaristan 2014 parlamento seçimlerinden, 4. büyük parti olarak çıkan ve günümüzdeki hükümetin koalisyon ortağı olan Reformcu Blok’un liderinin, ülke Türklerinden Korman İsmail olduğunu?


……………………………………………………………………………
26.12.2014* Bulgaristan’daki Türklerin ana partisi, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin, 2014 yılında yapılan parlamento seçimlerinde, 5 ilde (Kırcaali, Şumnu, Razgrad, Tırgovişte ve Silistre) birinci parti olduğunu?

* Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin, 2014 parlamento seçimlerinde, ülke genelinde 3. parti olduğunu ve yeni kurdurulan bir Türk partisi de seçime girdiği için, seçimlerde 2. liği kıl payı ile kaybettiğini?

*Suriye eski devlet başkanlarından Sami el-Hinnawi’in, Osmanlı ordusunda görev yaptığını?

* Osmanlı Devletinin 1912 yılında bile,  Avusturya-Macaristan Devleti ile sınır komşusu olduğunu?

*İsmail Gaspıralı (1851-1914) tarafından,  Rusya’da yaşayan Türk ve İslam toplumlarını ortak Türkçede buluşturmak amacı ile yayınlanan “Tercüman” gazetesinin, 1883’te kurulduğunu ve 1918’e kadar varlığını sürdürdüğünü?

*Kazan, Kafkasya, Türkistan ve Kırım’da yayımlanan kırktan fazla gazete ve dergi¬de, ayrıca çok sayıda hikâye ve romanda, yukarıda bahsi geçen ortak Türkçenin kullanıldığını?

* 2013 yılında, Batı Trakya Türkleri tarafından gerçekleştirilen, Türkçe ve Yunanca olarak iki dilli anaokulu açma talebinin, Yunan Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmediğini?

……………………………………………………………………………
18.12.2014*ABD’nin kendi toprakları dışındaki, en büyük askeri üssünün, Kosova’da bulunduğunu?*2014 Bulgaristan parlamento seçimlerinde, ülkedeki Türklerin partilerinden toplam 41 milletvekilinin seçildiğini?* Mevcut Bulgaristan Anayasası’nın 36/2. maddesinde; Türk azınlık yerine, “Anadili Bulgarca Olmayan Vatandaşlar” ifadesinin bulunduğunu?* Kosova’da, Türkçe’nin anayasal olarak resmi dil olmadığını ancak nüfus durumuna göre belediyeler boyutunda resmi dil statüsü kazanabildiğini?*Kıbrıs Türklerinin unutulmaz lideri, Dr. Fazıl Küçük’ün; ada Türklerinin haklarını savunmak üzere, 1940’lı yıllarda Halkın Sesi gazetesini çıkarmaya başladığını ve Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yayın yaptığını?*Bulgaristan’daki Türklerin, seçimlerde sandığa gitme oranının, ülke genelinden daha yüksek olduğunu?*1956 yılında dahi, Kıbrıs’taki tapuların çoğunluğunun, adadaki Türklere ait olduğunu?* Makedonya’da anayasal olarak anadilde eğitim-öğretimin serbest olduğunu ama pek çok yerde Türkçe eğitim için yeterli araç ve materyalin bulunmadığını?


……………………………………………………………………………
12.12.2014*2013 yılından itibaren Kosova’da Türkçe kimlik kartlarının da kullanılmaya başlandığını?


*Bulgaristan’da, Kırcaali Haber ve Zaman gazetelerinin ardından, ülkedeki 3. Türkçe gazete olarak, “Balkan” gazetesinin haftalık olarak yayınlanmaya başladığını?


* Suriye eski devlet başkanlarından Muhammed Ali el-Abid’in, Galatasaray Lisesinde okuduğunu, Sultan II. Abdülhamit’in danışmanı ve Osmanlı Devleti Washington büyükelçisi olduğunu?


*Osmanlı Devleti ile Fransa’nın 1797 yılında sınır komşusu haline geldiğini?


*Avrupa icin; 18. yüzyıla dek  “Balkanlar”ın adının, Goethe’nin bir şiirinde ifade ettiği gibi, “Türkiye” olduğunu?


*Galatasaray futbol takımı teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun Gümülcine doğumlu olduğunu?


*Bulgaristan’da yerel seçimlerde, Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türklerin oy kullanamadıklarını?


*Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birliği'nin dönem başkanı, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev’in “ Türkiye Türkçesi, bir iletişim dili olmalıdır. Türk halkları arasında bir irtibat kurmak için Türkiye Türkçesi kullanılmalıdır” dediğini?


……………………………………………………………………………
04.12.2014*1921-1933 yılları arasında, Irak kralı olan I. Faysal’ın İstanbul’da büyüdüğünü ve Osmanlı parlamentosunda Cidde milletvekili olduğunu?*Yukarıda bahsi geçen I. Faysal’ın babası olan ve 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devletine karşı Arap isyanını başlatan Hicaz emiri Şerif Hüseyin’in İstanbul’da doğduğunu?* Suriye eski e başbakanlarından Hakkı el-Azm’in, İstanbul’da Osmanlı Askeri Akademisinde eğitim gördüğünü?*1958 yılında darbe ile öldürülen, Irak kralı II. Faysal’ın, son Osmanlı halifesi Abdülmecit efendinin torunu, Fazıla İbrahim Sultan ile nişanlı olduğunu?*Türkiye’nin, Amerika’ya en fazla öğrenci gönderen 10’uncu ülke olduğunu?*Eskişehir'de Mart 2014’te gerçekleştirilen “VI. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi”nde, “Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birliği”’nin  kurulduğunu?*Irak eski başbakanlarından ve Irak ordusunun kurucusu Cafer el Askeri’nin, İstanbul’da öğrenim gördüğünü ve 1909 yılında Osmanlı ordusunda görev aldığını?*Yunanistan’da 2014 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, Yunanistan Türkleri’nin partisi DEB’in, Rodop ve İskeçe illerinde 1. parti olduğunu?

……………………………………………………………………………
28.11.2014


* En büyük 29 Türk çokuluslu şirketinin, yurt dışı satışlarının 23,4 milyar dolar ve istihdam ettikleri yurt dışı işgücü sayısının ise 115 bin 539 kişiye ulaştığını?* Yurt dışındaki 426 iştiraki olan bu 29 çokuluslu şirketin iştiraklerinin 326'sının Avrupa ve Orta Asya'da, 53'ü Ortadoğu ve Afrika'da konuşlandığını?* Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu Tuğrul Bey’in, Abbasi hanedanından İslam halifesinin kızı ile evlendiğini?*Abbasi hanedanının, 1258 yılında Bağdat’ın Cengiz Han’ın torunu Hulagü Han tarafından yıkılmasının ardından, Mısır’a kaçarak, Memlük Devletinin Türk hükümdarı Sultan Baybars’a sığındığını?*Irak eski başbakanlarından Cemil Midfai’nin, İstanbul’da Harp okulunda öğrenim gördüğünü ve 1. Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda topçu subayı olarak görev aldığını?*Günümüzde Ürdün kralı II. Abdullah’ın adını taşıdığı, dedesinin babası kral I. Abdullah’ın Ürdün devletini kurmadan önce, İstanbul’da eğitim gördüğünü ve Osmanlı parlamentosunda Mekke milletvekili olduğunu?*Suriye eski başbakanlarından Cemil el-Ulşi’nin, İstanbul’da Osmanlı Askeri Akademisinde eğitim gördüğünü?*Dünya tarihinde Moğolları yenen (1260 yılında) tek devletin, Memlük Devleti ve hükümdarının da Kıpçak Türklerinden Sultan Baybars olduğunu?


……………………………………………………………………………
20.11.2014*1071 Malazgirt zaferinin,  Büyük Selçuklu devleti tarafından kazanıldığını?

*Büyük Selçuklu Devletinin, 1040 yılında Horasan’da kurulmasının ardından, kısa zamanda İran, Irak ve Azerbaycan’a hâkim olduğunu?

*Akka kalesinde, ünlü Fransız imparatoru Napolyon Bonapart’ı durdurmayı başaran Cezzar Ahmet Paşa’nın, Bosna asıllı olduğunu?

*Suriye eski başbakanlarından Haşim el-Atassi’nin 1895 yılında Mülkiye’den mezun olduğunu?

*Perde arkasından Irak’ı yönetmiş olan, Irak ordusu komutanı Bakr Sıdkı’nın, 18 yaşında iken Osmanlı ordusunda görev aldığını?

*Kürt asıllı olan ve Türkiye ile Irak’ın bir federasyon şeklinde bir araya gelmesi için çalışan Bakr Sıdkı’nın, 1937 yılında, federasyon girişimi için Türkiye'ye gelirken Musul'daki askerî havaalanında öldürüldüğünü?

*1077 yılında kurulan Anadolu Selçuklu devletinin bağımsız olmayıp; 1157 yılına dek, Horasan’da bulunan Büyük Selçuklu devletine bağlı olduğunu?

*Tarihte bilinen ilk Türk yazarının, Göktürk Devletinin baş veziri olan, Bilge Tonyukuk olduğunu?
 

……………………………………………………………………………
13.11.2014*Tarihte, Türkçe ile Moğolca’nın tek bir dil olup; Hunlar çağında ikiye ayrıldığını?*Ünlü Abbasi halifelerinden Harun Reşit’in yine halife olan oğullarından Mutasım’ın annesinin Türk olduğunu?*Halife Mutasım’ın (833-842), Türklerden özel bir askerî güç kurduğunu ve Türk unsurları yönetimde önemli görevlere getirdiğini?*Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu Tuğrul Bey’in çocukluğunun geçtiği Cend şehrinin, günümüzde Kazakistan sınırları içinde yer aldığını?*Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından, şeyhülislam Molla Gürani’nin, Suriye’nin Güran kasabasına bağlı bir köyde doğduğunu?* Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan ve sayıları 150 bini bulan Türk girişimcilerin, yatırım hacminin 16,3 milyar Euro’ya ulaştığını?*Irak’ta bulunan Samarra şehrinin, 836 yılında Halife Mutasım tarafından Türk birliklerine ordugâh olarak kurdurulduğunu?* Abbasi başkentinin Halife Mutasım tarafından Bağdat'tan Samarra'ya taşındığını ve Samarra şehrinin 892 yılına kadar İslam dünyasının merkezi olduğunu?
  
……………………………………………………………………………
07.11.2014


* Türkiye'deki şirketlerin, toplam yurt dışı yatırımlarının; 2013 yılında, 40 milyar doları geçtiğini?

* Yavuz Sultan Selim’e karşı 1516 yılında Mercidabık savaşını ve hayatını kaybeden Memluk devleti hükümdarı Kansu Gavri’nin, tarihte ilk defa Arap edebiyatının klasiklerini Türkçe’ye çevirttirdiğini?

*Teşkilat-ı Mahsusa’nın (Günümüzün MİT’i) kurucusu olan Süleyman Askeri Bey’in Çerkez asıllı olduğunu?

*13. yüzyılda Büyük Moğol İmparatorluğunu gezen Marko Polo’nun, “Tatar” kelimesini, Türkler ile Moğolların ikisini birden içine alan bir deyim olarak kullandığını?

*902-908 yılları arasında hüküm süren, Abbasi halifesi Muktefi’nin, annesinin Türk olduğunu?

*600’den fazla Türk şirketinin kayıtlı olduğu Türkmenistan’da, toplam Türk yatırımının 300 milyon dolar civarında olduğunu?

*1071 Malazgirt savaşında; Bizans ordusunda bulunan Hıristiyan Türk askerlerinin, Sultan Alparslan’ın safına geçtiğini?

* Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu Tuğrul Bey’in 1055 yılında Bağdat’a girişinin ardından, İslam dünyasının koruyuculuğunu kabul ettiğini?


……………………………………………………………………………

30.10.2014
*Özbekistan’ın 10 yıl önce yaptığı gibi, Kazakistan da 2025 yılı itibarıyla resmi olarak Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçilmesini öngören yasal düzenlemelerin temelini attığını?
 
*Ünlü Türk şairi Ali Şir Nevai’nin, düzenlediği 5 divanından dördünün Türkçe olduğunu ve Türk edebiyatında 5 mesnevi yazan ilk şair olduğunu?

*Ali Şir Nevai’nin, Türkçe’nin Farsça karşısındaki gücünü ortaya koymak amacı ile yazılı eserler verdiğini?

*2013 yılında 500 binden fazla Kırgızistan vatandaşının Rusya'ya gittiğini?

*Kırgızistan ve Tacikistan ekonomilerinin,  Rus kentlerinde çalışan göçmenler aracılığı ile Rusya'dan aktarılan fonlar ile desteklendiğini?

*Dünya Bankası raporuna göre, yurtdışından gönderilen bu fonların, 2013 yılında Kırgızistan GSYİH'sinin yüzde 31'ine, Tacikistan GSYİH'sinin ise yüzde 48'ine tekabül ettiğini?

*Eylül 2014’te kurulan Irak hükümetinde, İnsan Hakları bakanı olarak atanan Muhammed Mehdi Bayatlı’nın, Irak Türklerinden olduğunu?

* Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan ve sayıları 150 bini bulan Türk girişimcilerin, yıllık cirolarının 62,8 milyar Euro’ya ulaştığını?

……………………………………………………………………………

24.10.2014

* 2012 yılında Özbekistan’ın, Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) isimli güvenlik bloğuna üyeliğini askıya aldığını?

* Çin’in; Özbekistan haricinde, Orta Asya'daki eski Sovyet devletlerinin çoğunluğunun ana ticaret ortağı haline geldiğini?

*Karaman’da her yıl, 13 Mayıs’ta, Türk Dil Bayramı’nın kutlandığını?

*Türkiye’den her yıl yaklaşık 100 bin öğrencinin, eğitim amaçlı olarak yurtdışına gittiğini?

*Türkmenistan'da faaliyet gösteren Türk müteahhitlik firmalarının, 2013 yılında 10,6 milyar dolar değerinde proje üstlendiğini?

*1944 yılına dek, Kırım’da Türklerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğunu?

*1991 yılında, bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ilk büyükelçilik açan ülkenin Türkiye olduğunu?

* 2020 yılı itibarıyla Çin’in, Orta Asya bölgesinden çıkan petrol ve doğal gazın en büyük müşterisi haline geleceğini?

……………………………………………………………………………
16.10.2014

* Rusya ve Orta Asya'nın toplam ticaret hacmi 2011 yılında 27,3 milyar dolara ulaşırken, Çin'in Orta Asya ile ticareti 2012'de 46 milyar doların üzerinde olduğunu?

* 21 Mart Nevruz gününü içine alan haftanın ülkemizde, “ Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası” olarak kabul edildiğini?

*Günümüz Yunanistan’ında yer alan Batı Trakya bölgesinde; Türkçe olarak yayın yapan, 6 yerel gazete, 4 radyo kanalı ve 3 derginin bulunduğunu?

* Türkmenistan'da bugüne kadar Türk müteahhitlik firmalarınca 1400’ün üzerinde proje üstlenildiğini ve toplam proje tutarının 40,8 milyar dolar civarında olduğunu?

*1991 yılında, bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Makedonya’yı tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu?

*Çin'in Özbekistan'daki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumunda olduğunu?

* Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan Türk girişimcilerin, 627 bin kişiyi istihdam ettiğini?

* Bu sezon, Avrupa Şampiyonlar Liginde top koşturan Bulgaristan’ın Ludogorets takımının, Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Razgrad şehrinin takımı olduğunu?
 ……………………………………………………………………………


 01.10.2014


*Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in, 2006 yılında, Kazakistan’ın dış politikasında önceliği sırasıyla Rusya, Çin ve ABD’ye tanıdığını açıkladığını?
*Ünlü yönetmen Ömer Kavur’un, Mısır’a 150 yıldan fazla hükmetmiş olan, Kavalalı Mehmet Ali Paşa ailesine mensup olduğunu?
* Bulgaristan adına, 1976 yılında hafif sıklet olimpiyat şampiyonu olan, güreşçi Hasan İsaev’in, Razgrad doğumlu ve Bulgaristan Türklerinden olduğunu?
*Türkiye'nin, Kazakistan'ı bağımsızlığını ilanı ardından ilk tanıyan ve bu ülkede ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu?
*2004 yılından itibaren, Türkmenistan’ın Rus diplomalarını tanımamaya başladığını?
*Ünlü Türk şairi Ali Şir Nevai’nin (1441-1501), günümüzde Afganistan sınırları içinde yer alan Herat’ta doğduğunu?
* Ali Şir Nevai’nin, yaşadığı döneminde, aynı zamanda devlet adamı olarak Herat şehrinin hanlar, kervansaraylar ve hastaneler ile donatılmasına katkıda bulunduğunu?
*Rusya’nın ne pahasına olursa olsun, Orta Asya’daki Rus nüfusunun varlığını devam ettirmeye çalıştığını?

  ……………………………………………………………………………

25.09.2014

*Kore Savaşında, Türk kuvvetlerini komuta eden Tahsin Yazıcı’nın, Makedonya Türklerinden olduğunu?
 
* İstanbul Beykoz’da bulunan Hidiv Kasrının; son Mısır hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından 1907 yılında yaptırıldığını?
 
*11 defa Türkiye satranç şampiyonu olan, Gülümser Yılmaz’ın, Plevne doğumlu ve Bulgaristan Türklerinden olduğunu?

 *Türkiye adına, geçmişte Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanan, tüy sıklet boksörü Ramaz Paliani’nin, Gürcistanlı olduğunu?
 
*İngiltere milli futbol takımı oyuncularından, Leon Osman’ın babasının Kıbrıs Türklerinden olduğunu?
 
*İsveç parlamentosu üyesi, milletvekili Mehmet Güner Kaplan’ın, Gaziantep doğumlu olduğunu?
 
*Yukarıda bahsi geçen son Mısır hidivi Abbas Hilmi Paşa’nın, 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devletine karşı İngilizler ile aynı safta yer almak istemediği için, görevinden ayrıldığını?
 
*En fazla milli olan Türk kadın basketbolcumuz, Nevriye Yılmaz’ın, Filibe doğumlu ve Bulgaristan Türklerinden olduğunu?
 ……………………………………………………………………………

18.09.2012

* Avrupalı uzmanlara göre, “uzaya dünyadaki en kolay çıkılacak yerin, Kazakistan’da bulunan ve Rusya tarafından kiralanarak kullanılan Baykonur uzay üssü olduğunu?

* Özbekistan ile Rusya arasındaki anlaşmaya göre, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerinin askerî üslerini kullanabileceklerini?

*Ünlü piyanist Anjelika Akbar’ın Kazakistan’da doğduğunu ve annesinin Özbek olduğunu?

*İstanbul Emirgan’da bulunan Beyaz, Sarı ve Pembe köşklerin; Mısır hidivi İsmail Paşa tarafından yaptırıldığını?

*Türk milli bayan voleybol takımı oyuncularından, Neriman Özsoy’un, Bulgaristan Türklerinden olduğunu?

*İstanbul’daki Mısır çarşısının adının, 18.yüzyılın ortalarından itibaren, dükkânlarında satılan malların çoğunlukla Mısır’dan gelmesinden kaynaklandığını?   
 
*Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök’ün anne ve babasının Kırcaali (Bulgaristan) Türklerinden olduğunu?

* Türkmenistan’da; 1994’te Rus televizyon kanallarının yayından kaldırıldığını, 2002 yılında ise Rus periyodik yayınlarına abonelik ve ülkeye Rusça kitap sokulması yasaklandığını? Rusça eğitim veren okulların kapatılarak, üniversitelerde eğitimin sadece Türkmen lehçesinde yapılmaya başlandığını?

 ……………………………………………………………………………

09.09.2014

* Özbekistan’ın, 2005’te Rusya ile imzaladığı stratejik işbirliği antlaşması sonucunda, ülkede Rus dilinin kullanım alanlarının genişletildiğini, Rus klasiklerinin tekrar okutulmaya başlandığını ve Moskova Devlet Üniversitesi’nin fakültelerinin açıldığını?

*Türk milli bayan voleybol takımında, 2003’te Avrupa ikincisi olan “Filenin Sultanları”nın bir üyesi olan, Bahar Mert’in Kırcaali doğumlu ve Bulgaristan Türklerinden olduğunu?

*İstanbul Üsküdar’da bulunan Zeynep Kamil hastanesinin, Kavalalı Mehmet Ali Paşanın kızı Zeynep Sultan ve eşi Sadrazam Yusuf Kamil Paşa tarafından yaptırıldığını?

*Anayasa Mahkemesi eski başkanlarından Kani Vrana’nın, Makedonya Türklerinden olduğunu?

*İstanbul Beyoğlu’nda bulunan, günümüzün popüler mekânlarını bünyesinde barındıran Mısır apartmanının, son Mısır hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından 1910 yılında yaptırıldığını?

*Basketbol milli takımımızın, genç yıldız oyuncusu Cedi Osman’ın Ohri doğumlu ve Makedonya Türklerinden olduğunu?

*Ünlü aktörlerden, müteveffa Hulusi Kentmen’in, Bulgaristan’ın Tarnovo şehrinde dünyaya geldiğini?

*Tacikistan’a en fazla yatırımda bulunan ülkenin Rusya olduğunu?

 ……………………………………………………………………………

 01.09.2014

*Yıldız Akdoğan ve Özlem Çekiç’in, Danimarka tarihinde, mülteci çocukları olarak, parlamentoya seçilen ilk kadın milletvekilleri olduklarını?

* Osmanlı denizciliğine damgasını vuran, İnebahtı kahramanı Uluç Ali Reis’in, İtalyan bir aileden olarak, Güney İtalya’da bulunan Castella kasabasında doğduğunu?

*Cumhuriyetimizin kurulması ile birlikte; İslam öncesi Göktürkler ve Türgişler ile Batı Trakya Türk cumhuriyetinden sonra ilk defa bir Türk devletinin, adında Türk kelimesini ihtiva edecek biçimde, “Türkiye” ismini taşıdığını?

*Bulgaristan adına, 1988 yılında hafif sıklet olimpiyat şampiyonu olan, eski dünya ve Avrupa şampiyonu boksör İsmail Mustafov’un, Varna Türklerinden olduğunu?

*İsmail Mustafov’un, Bulgar Boks Gazetecileri tarafından, ülkenin 20.yüzyıldaki en iyi boksörü seçildiğini?

*Hidivler dönemi Mısır’ının (19. yüzyıl), hem Türkçe kitap basımı hem de sayısı bakımdan, İstanbul ile ciddi bir rekabet ve özendirici bir yapıda olduğunu?

*Osmanlı Devletinin Tanzimat döneminde (19.yüzyıl), Hristiyan cemaatlerin okullarında da Türkçe dersi ile tarih ve coğrafya derslerinin de Türkçe olarak okutulduğunu?

* Ünlü Türk bestecisi Cemal Reşit Rey’in, 1904 yılında Kudüs’te doğduğunu?
  ……………………………………………………………………………

08.08.2014 

*Azerbaycan Türklerinden Ahmet Ağaoğlu’nun, 1918 yılında hem Osmanlı parlamentosunda Afyon milletvekili ve hem de Azerbaycan parlamentosu üyesi olarak, iki farklı Türk devletinin parlamentosunda görevli tek kişi olduğunu ve aynı zamanda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen yöneticilerinden olduğunu?

*Yugoslavya Federasyonunun kurucusu Tito’nun, 1. Dünya Savaşı esnasında Rus ordusu mensubu bir Tatar süvari tarafından esir alındığını ve söz konusu Tatarın ailesinin yanında Tataristan’da çalıştırıldığını?

* Bulgaristan Türklerinin partisi Haklar ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) 2013 yılında yapılan parlamento seçimlerinde, 5 ilde 1. parti olduğunu? (Bulgaristan’da il sayısı: 28)

*Ünlü filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın Bulgaristan Türklerinden olduğunu?

*Türk Milli Olimpiyat komitesinin kurucusu, ünlü spor adamı Selim Sırrı Tarcan’ın, Yunanistan’ın Mora yarımadasında, Yenişehir şehrinde dünyaya geldiğini?

*Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinin adını; askeri kumandan ve veli olan Kırcaali’den aldığını?

*Roma Germen imparatoru Şarlmayn’ın kurduğu Avrupa imparatorluğunun, Avarlardan kazanılan ganimet ile finanse edildiğini?

*Yukarıda bahsi geçen Ahmet Ağaoğlu’nun kızı Süreyya Ağaoğlu’nun Türkiye’nin ilk kadın avukatı olduğunu?

……………………………………………………………………………

01.08.2014

*Sayın Aydan Özoğuz’un, Alman hükümetinde Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı olduğunu?

* Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenciler arasında 6 bin 861 öğrenci ile Türkmenistan ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 6 bin 703 öğrenci ile Azerbaycan’ın bulunduğunu?

*2014 yılında Bulgaristan’da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, Türklerin partisi Haklar ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) yüzde 16,4 oranında oy aldığını?

*Bulgaristan’ı Avrupa Parlamentosunda temsil edecek milletvekilleri arasında, 3 Türk milletvekilinin de bulunduğunu?

*Geçtiğimiz günlerde Kırım Tatarları Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na AB tarafından finanse edilen Polonya Dayanışma Ödülü'nün verildiğini?

*Güreş sporunda, 1899 yılında ilk resmi dünya şampiyonluğumuzu kazandıran Kara Ahmed’in, Bulgaristan Türklerinden olduğunu?

*Eski dünya cirit şampiyon ve rekortmenlerinden, İngiliz vatandaşı Fatima Whitbread’ın annesinin Kıbrıs Türklerinden olduğunu?

*Yukarıda bahsi geçen, Aydan Özoğuz’un; Athena grubu kurucularından Gökhan ve Hakan Özoğuz’un kuzeni olduğunu?
  ……………………………………………………………………………
 
23.07.2014


*Avusturya Parlamentosu'ndaki ilk Türk milletvekili olan Alev Korun’un, Avusturya Lisesi mezunu olduğunu?*Mircea Lucescu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk kulübünün başkanı olan Rinat Ahmetov’un Ukrayna Tatarlarından olduğunu?* Rusya Federasyonunda Tuva Türklerinin yaşadığı özerk Tuva Cumhuriyetinde Başşehrin isminin Kızıl, diğer şehirlerin isimlerinin Turan, Erzin ve Aktoprak olduğunu?*Türk dünyasında Budizm'i resmî inanç sistemi olarak tanıyan tek Türk topluluğunun Tuvalılar olduğunu?*1. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin Sadrazamlığını yapan Sait Halim Paşa’nın, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu olduğunu?


*Günümüzde İstanbul Bebek sahilinde bulunan Mısır Başkonsolosluğu binasının, Sait Halim Paşa’dan kalma olduğunu?

*Rinat Ahmetov’un, Forbes dergisine göre, 2014 yılı Nisan ayında dünyanın 101. zengini olarak gösterildiğini?

*Rus iç savaşında ve Rusya’ya komünizmin hakim olması süreçlerinde etkin rol oynayan Sultan Galiyev’in Başkurdistan Türklerinden olduğunu?

  ……………………………………………………………………………
15.07.2014

*130 yıl önce Kırım Türklerinden Gaspıralı İsmail Bey tarafından yayınlanan Tercüman gazetesinin; Adriyatik denizinden Çin Seddi'ne, Yakutistan'dan Mısır, Suriye ve Irak'a kadar uzanan coğrafyada yaşayan Türkler tarafından okunduğunu ve anlaşıldığını?

 *Libya devrik lideri Muammer Kaddafi’nin askeri öğrenci olarak, Türkiye’de kısa bir dönem eğitim gördüğünü?

 *Tacikistan’da Hindistan’ın askeri üssünün bulunduğunu?

 *Rusya’daki özerk Türki cumhuriyetlerden, Tuva Cumhuriyetinde birinci resmi dilin Tuva Türkçesi olduğunu?

 *Türkiye’de 2014 yılında 93 ülkeden 55 bin öğrencinin eğitim gördüğünü?

 *Rusya Federasyonunda Tuva Türklerinin yaşadığı özerk Tuva Cumhuriyetinde bulunan Erzin şehrinin, aynı zamanda Hatay’ın Erzin ilçesi ile aynı ismi taşıdığını?

 *İngiltere’nin, dünyadaki üsleri arasında, 2. en fazla sayıda askeri personeli bulundurduğu üslerin Kıbrıs’ta olduğunu?

*Pakistan eski Cumhurbaşkanlarından Pervez Müşerref’in 1956 yılına kadar Türkiye’de eğitim gördüğünü ve Türkçe bildiğini?

……………………………………………………………………………

09.07.2014
* Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kazakistan sınırları içinde kalan Baykonur Uzay Üssü’nün, Rusya Federasyonu tarafından 2050 yılına kadar kiralandığını?

*İlk insanlı yörünge uçuşunu gerçekleştiren Yuri Gagarin'in aracı Vostok 1'in, 1961 yılında  Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldığını?

*Kafkasya’da yer alan Rusya federasyonu özerk bölgelerinde olan Osetya’da Türkçe kökenli 147 dağ, ırmak ve yer adının tespit edildiğini?

*Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatının merkezinin İstanbul’da olduğunu?

* Kafkasya halklarının ortak mitolojik destanları sayılan Nart destanları ile eski Türk mitolojisi, Oğuz destanı ve Dede Korkut hikâyeleri arasında ilişki bulunduğunu?

* Eski Türk yazısının dikili taşların üzerindeki örneklerin tarihte ilk kez Hakas Türklerinin yaşadığı bölgede, 1721 yılının Eylül ayında bulunmuş olduğunu?

*Azerbaycan’daki Rus askeri üssünün, 2013 yılında kapatıldığını?

* Rusya Federasyonu içerisinde Sibirya’nın güneyinde bulunan Hakas özerk cumhuriyetinde; Türk Yazı ve Kültürü Günleri bayramının kutlandığını?

……………………………………………………………………………
01.07.2014

* MS 8. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında; Doğu Türkistan’da Eski Uygur alfabesinin de kullanıldığını?

*Tarihte ilk defa Hindistan’ın birliğinin; Timurlenk’in torunlarından Babür Şah tarafından sağlandığını?

 *Yavuz Sultan Selim’in Çağatay Türkçesi ile şiirler yazdığını?

 *Avusturya ile 1606 yılında yapılan Zitvatorok antlaşması ile Avusturya hükümdarı ile Osmanlı padişahının eşit statüde kabul edildiğini? (Avusturya ile 1533 yılında yapılan antlaşma ile Avusturya hükümdarı ile Osmanlı başbakanının eşit statüde kabul edildiğini?)
 
*New York’taki ilk Müslüman mezarlığının ve Müslümanlarının defnedilmesinin, Sabiha Sertel aracılığı ile sağlandığını?

 *Babür Şah’ın Hindistan’ı fethinde, Mustafa Rumi komutasındaki Osmanlı topçu birliğinin de görev aldığını ve savaşın kazanılmasında belirleyici bir rol oynadığını?

 *Mimar Sinan’ın kalfalarının Hindistan’a giderek, birçok eserler meydana getirdiklerini?

*Babür Şah’ın hatıralarını (Babürname) Çağatay Türkçesi ile yazdığını?

……………………………………………………………………………
25.06.2014
*Arnavut aydınlarından, Dr. İbrahim Temo’nun, İttihat ve Terakki Cemiyetinin 1 numaralı üyesi olduğunu?
* İsrail 1948 yılında kurulduktan sonra, Rusya ile Polonya’dan İsrail’e göç eden Musevilerin arasında Hazar Türklerinin de bulunduğunu?

* 1881’de İran ile Rusya anlaşması ile Türkmen bölgelerinin; Rusya, İran ve Afganistan arasında paylaştırıldığını?
*Tebriz’in Karakoyunlu Türklerinin başkenti olduğunu?

*1912 yılında, Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan eden İsmail Kemal’in; Osmanlı parlamentosu (Meclis-i Mebusan) üyesi olduğunu?
*İran’da yaşayan Türkmenlerin; İran pamuğu ile buğdayının %80’ini ürettiğini?

*Osmanlı Devletinin, Polonya’nın parçalanarak, diğer Avrupa devletleri tarafından paylaşılmasını önlemek amacı ile 1768 yılında, Rusya’ya savaş ilan ettiğini?
*Abbasiler döneminde, bazı halifelerin annelerinin Türk olduğunu?

……………………………………………………………………………
12.06.2015

*Günümüzde Yunanistan’da Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere, Türk dizilerinin son derece popüler olduğunu ve Yunan halkının Türkçe kurslarına yönelik ilgisini ciddi manada arttırdığını?
* Oğuzların; önce İran’da, ardından Anadolu’da; en etkin olan Türk boyu olduğunu?

*Yunanistan’da Türk dizilerinin Türkçe olarak ve Yunanca altyazı ile yayınlanabildiğini?
*Avarların 586-97 yılları arasında Selanik’i kuşattığını?

*Macarca ile Fincenin; Ural -Altay dil grubu içinde yer almalarının nedeninin, tarihsel süreçte söz konusu bölgelerdeki halkların, Avarlar ile karışmalarının kültürel mirası olduğunu?
* 2002 yılı nisan ayında Birleşmiş Milletler'in açıkladığı insan hakları raporunda, İran’daki Azerilerin “asimilasyon tehdidi altında olduklarının” vurgulandığını?

*Türkiye’nin; Kazakistan’da 4. büyük yatırımcı ülke konumunda olduğunu?
*Kazakistan’ın başkenti Astana’nın EXPO 2017’ye ev sahipliği yapacağını?

*Göktürklerin 6. yüzyılda İran’a yerleştiğini ve Sasanileri vergiye bağladığını?
*Hürrem Sultan’ın, ünlü besteci Joseph Haydn'in 63. senfonisine konu olduğunu?

……………………………………………………………………………
05.06.2014

*Türkmen ve Özbek lehçelerinin, Afganistan’da yoğun olarak kullanıldıkları bölgelerde, ek resmi diller olarak kabul edildiğini?

*İran’ın iki temel taşı ve toplam nüfusun %85’ini oluşturan Türk ve Fars kitlelerini birbirine bağlayan en temel etmenin Şiilik olduğunu?

 * 1920'lerin başında hem Irak'ta ve hem de Suriye'de İngiliz ve Fransız manda rejimlerine karşı Ankara hükümetinin de desteklediği milli direnişlerin baş gösterdiğini?

* Akhunlar’ın;  5. yüzyılda Orta İran’ı fethettiğini ve Sasanileri vergiye bağladığını?

*İran’daki Kaşkay Türklerinin, Moğollar devrinde Doğu Türkistan’dan göç ederek, İran’a yerleştiğini?

 * Hürrem Sultan'ın doğduğu yer olduğuna inanılan Ukrayna'nın Rohatyn kentinde, Hürrem Sultan anıtının bulunduğunu?

 *İran’da Fars bölgelerine yapılan devlet yatırımlarının, İran Azerbaycan’ına yapılanın onlarca katı olduğunu?

 *Nissan Motors’un 2006 yılında çıkan modeline, İran’daki Kaşkay Türklerine ithafen, “Qashqai” adını verdiğini?

……………………………………………………………………………

22.05.2014

*Türkçülük akımının teorisyenlerinden Yusuf Akçura’nın Rusya Tatarlarından olduğunu, Kurtuluş Savaşına katıldığını ve Atatürk döneminde Türk Tarih Kurumu başkanlığı görevinde bulunduğunu?
 
*Ermeni Kıpçakçasının, 16.-17. yüzyıllarda, özellikle batı Ukrayna’da Ermeni alfabesi kullanılarak yazılan Kıpçakça eserleri kapsadığını?

*1521 yılında, Kırım hanı Mehmed Giray Han’ın Rusya’yı vergiye bağladığını ve bu sürecin Rus çarı I. Petro dönemine dek; yaklaşık 200 yıl boyunca devam ettiğini?

*1669 yılında Ukrayna Kozaklarının, Osmanlı Devleti himayesine girdiğini?
 
*Hürrem Sultan’ın, Kırım Tatarları tarafından Osmanlı sarayına getirildiğini?
*1672 yılında yapılan Bucaş antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Polonya’yı vergiye bağladığını?

*Günümüz Ukrayna'sında Osmanlı döneminden kalma,300'ün üzerinde eserin bulunduğunu?

*İran Türklerinin; İran’ın sanayi ve ticaret merkezlerine işgücü ve sermaye sağlamalarına rağmen, İran Azerbaycan’ının bizatihi kendisinde ciddi bir ekonomik gelişme olmadığını?

……………………………………………………………………………

01.05.2014

*1920’de TBMM açılırken, Yemen’den Büyük Millet Meclisine mebus göndermek için seçim yapıldığını?
 * Yukarıda bahsi geçen Yemen seçimlerinde, 20 milletvekilinin seçildiğini ama hiçbir zaman Ankara’ya gelmediklerini?

 *Abdülaziz bin Suûd, yani bugünkü Suûdî Arabistan’ın kurucusunun, 1914 yılında Osmanlı Devletinin Basra valisi olduğunu?

*1. Dünya Savaşında, yukarıda bahsi geçen İbni Suud’un İngilizlerden maddi yardım alarak tarafsız kaldığını ve dolayısı ile Ahsa bölgesi Araplarının savaşta devre dışı bırakıldığını?

*1540-1606 yılları arasında, Avusturya’nın Osmanlı Devletine vergi ödediğini?
*Türkiye'nin; Ukrayna ile dış ticaret hacminin, 2013 yılı sonu itibariyle 6,7 milyar dolara ulaştığını?
*Fas ve Umman’da hiçbir zaman Osmanlı egemenliğinin kurulmadığını?
*Türk firmalarının Romanya’daki yatırımlarının tutarının 5 milyar doları bulduğunu?
……………………………………………………………………………

25.04.2014

*Rusya Tatarlarının önderlerinden olan, Sadri Maksudi Arsal’ın, Paris’te profesörlük yaparken Atatürk tarafından Türkiye’ye davet edildiğini ve 12 yıl TBMM’de milletvekili olarak bulunduğunu?

 *Hicaz demiryolunun, 1908 yılında, Medine’ye ulaştığını?

 *Türk müteahhitlerinin; 1972-2013 döneminde faaliyet gösterdiği ülke sayısının 103 olduğunu?

 *Osmanlı Devleti döneminde; Kuzey Afrika eyaletleri arasında, idari açıdan merkeze doğrudan doğruya en çok bağlı olanın, Libya olduğunu?

 *1. Dünya Savaşı boyunca, Suriye ve Musul’daki tüm imkânların, Osmanlı Ordusu için seferber edildiğini?

 *Türk firmalarının Özbekistan’daki yatırımlarının tutarının 1 milyar doları bulduğunu?

 *Suudi Arabistan devletini kuran Suud ailesinin emiri Abdullah bin Suud’un 1818 yılında İstanbul’a gönderilerek, idam edildiğini?

 * Türkiye'nin; Irak ile dış ticaret hacminin, 2013 yılı sonu itibariyle 12 milyar doları aştığını?

……………………………………………………………………………

17.04.2014
*Eski Türk halklarından Kıpçakların Mısır’da Memlük devletini kurduğunu ve Mısır Kıpçak ordusunu, dünya tarihinde Moğolları yenen ilk ordu olduğunu?

*Sovyetler Birliği tarihinde hem ulusal kahraman, hem de Lenin ödülü kazanan tek şair olan Musa Celil’in (1906-1944), Rusya Tatarlarından olduğunu?

*Türkiye’nin, dünya inşaat malzemeleri ihracatı sıralamasında 5’inci sırada olduğunu?

*Osmanlı Devletinin önemli iki gelir kaynaklarından; birinin Balkanlardan, diğerinin de Mısır’dan gelen vergiler olduğunu?

*Türkiye’nin, Bulgaristan’ın 4. büyük ticaret ortağı olduğunu?

*1. Dünya Savaşı boyunca, Libya halkının Osmanlı Devletine bağlı kalmaya ve İtalyanlar ile mücadele etmeye devam ettiğini?

*Türkiye ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacminin 2012 yılında 4 milyar dolar olduğunu (aynı yıl Çin ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacminin 25 milyar dolar olduğunu)?

*Günümüzde Tekirdağ’da adına müzesi bulunan ve Tekirdağ’da yaşamış olan, ünlü Macar devrim lideri Rakoçi’nin mezarının, Slovakya’nın Kosice kentinde olduğunu?

……………………………………………………………………………

09.04.2014

*Gürcistan tarihinde, efsanevi bir yere sahip olan Kraliçe Tamar’ın annesinin, Kıpçak Türklerinden olduğunu?

*Romanya’da 2012 yılı sonu itibari ile 12.500’ün üzerinde Türk sermayeli şirketin bulunduğunu?

 *Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın, bütün Türk kabilelerini birleştirerek; onları İran, Rusya ve Avrupa’ya olan akınlarında kullandığını?

 *Başkurdistan milli kahramanı Salawet Yulayev’in, 1773 yılında, Çarlık Rusya’sına karşı çıkan isyanın lideri olduğunu?

*Osmanlı Devleti’nin, 1860’lardan sonra bile, Eritre’nin şehirlerine, İstanbul’dan kaymakamlar atadığını?

*1. Dünya Savaşında, Cemal Paşa’nın Suriye’de askeri idare kurduğunu?

 *Tarihte uzaya adım atan 5. insan olan, Rus kozmonotu Nikolayev’in; Çuvaşistan Türklerinden olduğunu?

*Türkiye’nin 2013 yılında en fazla ihracatını (13,7 milyar Dolar), Almanya’ya yaptığını?

……………………………………………………………………………

03.04.2014


* 2000 yılında dünyanın 1 numaralı tenisçisi olan Marat Safin’in, Rusya Tatarlarından olduğunu?

* Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Teşkilatının merkezinin İstanbul’da bulunduğunu?

* Türk müteahhitlik sektörünün en fazla iş üstlendiği ülkenin; 10,5 milyar dolar tutarında 60 projenin üstlenildiği, Türkmenistan olduğunu?

* Malazgirt Savaşını kazanarak Anadolu’nun fethini başlatan Sultan Alparslan’ın mezarının kayıp olduğunu ve günümüzde Türkmenistan’ın Merv şehrinde mezarının bulunması için çalışmaların devam ettiğini?

* Suriye’nin ilk Cumhurbaşkanı olan Şükrü El Kuvvetli’nin; Suriye’ye sonradan göç etmiş Konyalı Türk bir ailenin çocuğu olduğunu?

* Türkiye ile Yunanistan arasındaki dış ticaret hacminin 2013 yılında 5.6 milyar dolara ulaştığını?

* Osmanlı Devletinin Rum asıllı Dışişleri bakanlarından olan Sava Paşa’nın, “İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd” adlı kitabı yazdığını?

* Türk müteahhitlik sektörünün en fazla iş üstlendiği ilk 5 ülke arasında; Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Irak ve Rusya’nın bulunduğunu?
……………………………………………………………………………

29.03.2014

*Suriye’nin ilk Savaş Bakanı Yusuf El Azma’nın, Osmanlı Harp Akademisinden mezun olduğunu ve 1. Dünya Savaşında Kafkas cephesinde, Osmanlı ordusunda görev yaptığını?

 *2002 yılında, İran Meclisindeki 292 milletvekilinin, 100’den fazlasının Türk asıllı olduğunu?

 *Türkiye’nin inşaat malzemeleri ihracatının 2013’te 22 milyar dolara ulaştığını?

 *1920 yılında Fransızlara karşı Suriye’de isyan eden Şeyh Salih El-Alevi’nin, Türk Kurtuluş Savaşı hareketi ve önderi Mustafa Kemal Paşa ile temas halinde olduğunu?

 * Osmanlı Devletinin Rum asıllı Dışişleri bakanlarından olan Aleksandır Karatodori Paşa’nın, 1878 yılında Berlin Antlaşması sürecinde müzakereleri yürüten heyetin 3 üyesinden biri olduğunu?

* Türkiye’nin, Romanya’nın 5. büyük ticaret ortağı olduğunu?

*2013 yılında, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dış ticaret hacminin 4.5 milyar dolar olduğunu?
*Arap milliyetçiliği akımının en önemli filozoflarından ve Suriye Baas partisi ideologlarından olan Zeki El Arsuzi’nin (1900-1968); Konya’da yaşadığını ve Antakya’da öğretmenlik yaptığını?
……………………………………………………………………………

12.03.2014

*İran ekonomisi ve siyasetinde oldukça etkili olan, Tahran Çarşısı’nın esnafının dilinin Farsça’dan daha çok Türkçe olduğunu?

*Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketinden 38’inin Türk firmaları olduğunu?

* 1990 yılında üniversite eğitimi için Norveç’e giden Mertefe Bartınoğlu’nun, Norveç’in ilk Türk asıllı milletvekili olduğunu?
*Ünlü yazar Elif Şafak’ın, Fransa’nın Strasbourg şehrinde doğduğunu?

*Osmanlı Devletinin Rum asıllı Dışişleri bakanlarından olan Sava Paşa’nın, Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani) müdürlüğü görevinde bulunduğunu?

*2000-2010 yılları arasında, Türk işadamlarının Hollanda’ya yaklaşık 5.5 milyar dolarlık yatırım yaptığını?

*Belçika Türklerinden olan ünlü şarkıcı Hadise’nin, 2003 yılında Belçika’daki VTM adlı yarışmada Belçika’nın müzik idolü olarak seçildiğini?

*Türkiye'nin; Romanya ile dış ticaret hacminin, 2013 yılı sonu itibariyle 6,2 milyar dolara ulaştığını?

……………………………………………………………………………

07.03.2014

*Hollanda’da Türk bayrağının dalgalandığı, içinde hiç Türk yaşamayan ancak adı “Türkiye” olan bir köyün bulunduğunu?

*1. Dünya Savaşı sırasında, Hicaz emiri Hüseyin, Osmanlı Devletine karşı ayaklanırken; Yemen’de İmam Yahya’nın Osmanlı Devletine bağlı kalmaya devam ettiğini?

*İran ekonomisinde oldukça etkili olan Tahran çarşısının en etkin grubunun Türkler olduğunu?

* Türk müteahhitlerinin yurtdışındaki, uluslararası yeni iş tutarının, ilk kez 30 milyar dolar eşiğini 2013’te aştığını ve 31.3 milyar dolara ulaştığını? 

*2005 yılında Türkiye’yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden, Gülseren Yıldırım’ın; Fransa Türklerinden olduğunu?

*Osmanlı Devleti döneminde; Filistin’i de içine alan Suriye eyaleti ile Musul vilayetinin, direkt olarak merkezi idare tarafından yönetildiğini?

*Türkiye’nin Bulgaristan’a yap­­tığı doğrudan yatırımların 2 mil­yar dolara ulaştığını?

*1951 yılında, İran petrolünü millileştiren, dönemin başbakanı Musaddık’ın, annesinin Türk olduğunu?

……………………………………………………………………………

27.02.2014

*Kırım Savaşı esnasında, Kars’ın savunmasını üstlenen, Osmanlı Devleti müttefiklerinden, İngiltere’den General Williams’ın; daha sonra atandığı Kanada’nın Nova Scotia eyaleti valiliği esnasında, günümüz başkenti Ottawa yakınlarındaki Wellington isimli şehrin adının, “Kars” olarak değiştirilmesini sağladığını?

* Ünlü Abbasi Halifesi Harun Reşid döneminde (786–809), muhafız birliğinin tamamen Türklerden oluştuğunu?
*2003-2013 yılları arasında; Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında, toplam tutarı 200 milyar dolara yaklaşan, 5000’e yakın proje üstlendiğini?
*Fransız aktör Tcheky Karyo’nun İstanbul doğumlu olduğunu?
* 2000-2010 yılları arasında, Türk işadamlarının Kazakistan’a yaklaşık 2.5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını?

 *Osmanlı Rum cemaatine mensup olan, Kostaki Musurus Paşa’nın, tam 35 yıl boyunca, Osmanlı Devletinin Londra büyükelçiliği görevini yerine getirdiğini?
*Kazakistan’da 28 tane Kazak-Türk Lisesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak üniversitesinin mevcut olduğunu?

*Türk hükümdarı Mete tarafından MÖ 220 yılında kurulan Türk ordusunun, dünya tarihinin Çin ordusu ile birlikte kurumsal varlığını en uzun süre devam ettiren ordusu olduğunu?

……………………………………………………………………………

21.02.2014

*Cemile Yusuf’un, 2013 seçimlerinde, Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden seçilen ilk Müslüman ve Türk kökenli milletvekili olduğunu?

*2012 yılında Türk üniversitelerine, 150 ülkeden 44 bin öğrencinin geldiğini?

*Müslüman Çinlilerin (Hui’ler) ana vatanı olan Çin'in kuzey batısında Ningxia (Ningşia) bölgesinin, Çin'in 5 özerk bölgesinden birisi olduğunu ve Hui’lerin bölgedeki nüfusun yüzde 35'ini oluşturduğunu?

*İstanbul Bebek sahilinde yer alan, Mısır Başkonsosolosluğunun, Osmanlı Devleti doneminde Mısır hidivlerine ait olduğunu?

*Çin’de Yuan hanedanı (1279-1368) döneminde, aralarında Türklerin de bulunduğu Müslümanların Çin’e göçünün teşvik edildiğini ve Çin’deki sayılarının 4 milyona ulaştığını?

* Dünyaca ünlü Fransız dergisi L’express tarafından dünyanın en güzel 10 camii arasında gösterilen, Kahire’deki “Mehmet Ali Paşa” caminin; İstanbul’daki tarihi camii mimarisi model alınarak yapıldığını?

*1070 yılında, Song hanedanı (960-1279) döneminde, imparator Shenzong tarafından, Buhara’dan 5.300 müslüman erkeğin getirtilerek, Çin’e yerleştirildiğini?

* Song hanedanı döneminde; Çin’in batı ve güneyindeki dış ticaretin Müslüman tüccarlar tarafından yönetildiğini?
……………………………………………………………………………

14.02.2013

*Hem Kosova, hem de İran’da Gilan isimli şehirlerin mevcut olduğunu ve her ikisinde de Türklerin yaşadığını?

* Kurtuluş Savaşı esnasında, günümüz Kuzey Irak’ında yer alan topraklarda, Kuvayyı Milliye’yi örgütleyip, İngilizlere karşı mücadele veren Şefik Özdemir Paşa’nın; Fransız ordusundaki, Tunuslu, Cezayirli ve Afrikalı askerlerin bir bölümünü, Türk ordusu saflarına çekmeyi başardığını?

* Şefik Özdemir Paşa’nın, Hatay devletine temel oluşturacak olan idari ve askeri yapılanmayı gerçekleştirdiğini?

*Bulgaristan’da, Varna ilçe sınırları içindeki Türkçe olan 215 coğrafi yerin isimlerinin Bulgarca isimlerle değiştirilmesinin belediye meclisi üyelerince onaylandığını?

*Dünyaca ünlü Fransız dergisi L’Express tarafından dünyanın en güzel 10 camii arasında gösterilen, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki caminin adının, “Ertuğrul Gazi” olduğunu?

*Kosova’da son bağımsızlık savaşı esnasında, nüfusu tamamen Türklerden oluşan Mamuşa kentinde, 5 bin nüfuslu kent halkının; 45 bin Arnavut`u aylarca evlerinde misafir ederek Sırplardan koruduğunu?

*Kanada’da 35 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığını?

*İstanbul’un 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na geçtikten sonra yaklaşık 250 yıl boyunca dünyanın en kalabalık kenti olma unvanına sahip olduğunu?
……………………………………………………………………………

08.02.2013

*Kurtuluş Savaşı esnasında, günümüz Kuzey Irak’ında yer alan topraklarda, Kuvvayı Milliye’yi örgütleyip, İngilizlere karşı mücadele veren Şefik Özdemir Paşa’nın Kahire doğumlu olduğunu?

*Yukarıda bahsi geçen Şefik Özdemir Paşa’nın; Yemen ve Habeşistan fatihi Özdemir Paşa ile eski sadrazam Özdemiroğlu Osman Paşa (1526-1585) soyundan geldiğini?

*Mesut Barzani’nin babası Molla Mustafa Barzani’nin ilk askeri deneyimlerini, Revanduz Kuvvayı Milliyesi bünyesinde edindiğini?

*ABD’de 130 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığını?

*Tarihte Uygur Devleti kontrolünde bulunmuş olan, Çin’in Kansu (Gansu) bölgesinin, günümüzde Çin nükleer sanayinin merkezi olduğunu?

*Resmi rakamlara göre Çin'de bugün 20 milyondan fazla Müslümanın yaşadığını?

*Rusya Federasyonunda 30 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığını?

*Dünyada ABD’ye en çok öğrenci gönderen 10. ülkenin Türkiye olduğunu?
……………………………………………………………………………

30.01.2014

*Güney Kıbrıs Rum Kesimi başkanı Anastasiadis’in babasının, yetim olarak, Kıbrıslı bir Türk aile yanında, annesi ile birlikte yardımcı işler yaparak büyüdüğünü?
*Irak’ta yer alan (Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminde değil) ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük, Tavuk ve Tuzhurmatu şehirlerindeki il yönetimlerindeki çoğu makamlara atamaların Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından yapıldığını?

*Dünyaca ünlü Türk arkeoloğu Ekrem Akurgal’ın (1911-2002) Tulkarm (Filistin) doğumlu olduğunu?
*Musul ve Kerkük’ün 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine aykırı olarak İngilizler tarafından işgal edildiğini? 

*Dünyaca ünlü İngiliz futbol kulübü Arsenal’in; hisselerinin yüzde 30’una Özbek asıllı iş adamı Alişer Usmanov’un sahip olduğunu?
*Fransa hafif sıklet boks şampiyonlarından Osman Aktaş’ın Sivas doğumlu olduğunu?

*Ünlü Türk şairi Ahmet Haşim’in Bağdat doğumlu olduğunu?
*Ahmet Haşim’in 12 yaşına dek, dil olarak, sadece Arapça’yı bildiğini?
……………………………………………………………………………

22.01.2014

*17. yüzyıl son çeyreği ile 18. yüzyıl boyunca; 100 yıldan fazla bir süreyi kapsayan savaşlarda, 1 milyondan fazla Osmanlı erkeğinin şehit düşmesi sonucu, Türklerin Balkanlar’daki nüfus çoğunluğunu kaybettiğini?

*Irak futbol milli takımı kaptanı, Yunis Mahmud’un, Irak Türklerinden olduğunu?

*Günümüzde Kıbrıs Rum Kesimi tarafından kullanılmaya devam eden, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağının tasarımının, İsmet Güney tarafından yapıldığını?

 *İsrail’in en ünlü rock müzisyenlerinden Berry Sakharoff’un İzmir doğumlu olduğunu? 

* Hollanda hükümetinin 2004 yılında tasarruf tedbirleri gerekçesiyle eğitim müfredatından çıkarttığı Türkçe derslerinin ilkokullarda yeniden verilebilmesi için başlatılan kampanyada, 46 bin imza toplandığını?

*Dünya amatör Kickbox Şampiyonu Beyaz Rusyalı sporcu, Zabit Samedov’un Gürcistan Türklerinden olduğunu?

* En çok milli olmuş bayan basketbolcumuz Nevriye Yılmaz’ın, Filibe doğumlu ve Bulgaristan Türklerinden olduğunu?

*Cumhuriyet Senatosu eski başkanlarından Tekin Arıburun’un İştip (Makedonya) ve eski TBMM başkanlarından Kazım Özalp’ın Köprülü (Makedonya) doğumlu olduklarını?
……………………………………………………………………………

16.01.2014

* İlk bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin (1918-1920) Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade’nin, 1911-1913 yılları arasında, İstanbul’da Türk Ocağında çalıştığını?
*İngiltere’de iki defa yılın moda tasarımcısı seçilen Hüseyin Çağlayan’ın, Kıbrıs Türklerinden olduğunu?

*Arnavut kültürünü ve siyasetini Avrupa’da tanıtan “Arnavutluk” dergisini çıkaran Faik Konica’nın (1875-1942), Galatasaray Lisesinde okuduğunu?

*Beşiktaşlı milli futbolcu Ersan Gülüm’ün Avustralya Türklerinden olduğunu? 

*Deniz Akkoyun’un 2008 yılında Hollanda güzellik kraliçesi seçildiğini?

*Olimpiyat Şampiyonu Azeri güreşçi, Ferid Mansurov’un Gürcistan Türklerinden olduğunu?

*Gürcistan’daki Abhaz, Oset ve Ermenilerin ülkeden ayrılma yönünde faaliyetleri mevcut iken, ülkede yaşayan Azerilerin bu tarz bir talepte bulunmadıklarını?

*Eski Başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü’nün Şam; Fethi Okyar’ın ise Pirlepe (Makedonya) doğumlu olduklarını?

……………………………………………………………………………

09.01.2014

*Azebaycan Halk Komiserleri Kurulu Başkanı (1921-1922) ve Azerbaycan Sovyet Dışişleri Bakanı (1920-1921) Neriman Nerimanov’un Kurtuluş Savaşı sırasında Milli Mücadeleye 500 kg. altın ve 10 milyon ruble maddi yardım temin ettiğini?

* Neriman Nerimanov’un Gürcistan Türklerinden olduğunu?

*Irak’taki petrolün yaklaşık % 20’nin ve dünyadaki petrolün % 2.2’nin, Irak Türklerinin yaşadığı “Türkmeneli” bölgesinden elde edildiğini?

*Eski Türk sineması yıldızlarından Aliye Rona’nın Suriye Türklerinden olduğunu ve Suriye’nin Deraa şehrinde doğduğunu? 

*Gürcistan’da orta dereceli Azeri okulu sayısının 117 olduğunu? (Sovyetler Birliği dağıldığında Gürcistan’da bu rakamın 167 olduğunu?)

*Ünlü sunucu Reha Muhtar’ın babasının Kerkük Türklerinden olduğunu?

*Gürcistan’da yükseköğrenim gören Azeri öğrenci sayısının yok denecek kadar az olduğunu?

*Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)’nün ilk başkanı olan Ahmad Şukeyri’nin annesinin Türk olduğunu?

……………………………………………………………………………

17.12.2013

* Osmanlının son döneminde, 1908 olimpiyatlarına katılan ilk sporcumuzun Aleko Mulos olduğunu?
* Osmanlının son döneminde, 1912 olimpiyatlarına katılan ilk atletlerimiz olan, Mıgırdıç Mıgıryan ve Vahram Papazyan’ın, Robert Kolej’de okumuş olduklarını?   

 * Gürcistan’da yaşayan Türklerin (Azerilerin), ana dillerinde televizyon ve radyolarının bulunmadığını?
*Fransa ile Ekim 1921’de yapılan Ankara antlaşmasına göre; Bağdat demiryolunun, Suriye’de kalan kısmının, Türkiye tarafından asker nakletmek amacı ile kullanılabileceğini?
*İlk bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin (1918-1920) kurucularından ve dışişleri bakanı olan Alimerdan Topçubaşov’un, Gürcistan Türklerinden olduğunu?

 *Irak’a Türklerin 1500 yıl önce yerleşmeye başladığını?

 *Gürcistan’da yaşayan Türkleri (Azerileri) temsil eden herhangi bir siyasi parti bulunmadığını?

 *1. Dünya Savaşında, dönemin MİT’i olan, Teşkilat-ı Mahsusa aracılığı ile, Sudan’ın Darfur bölgesindeki Ali Dinar’ın İngilizlere karşı ayaklandırıldığını?

……………………………………………………………………………

09.12.2013

*Günümüzde Fransız halkı tarafından kullanılan Fransız atasözlerinden birinin “Türk gibi kuvvetli” olduğunu?

* Fransız, İngiliz, İspanyol ve Rus kaynaklarının da,(Kokturcs, Köktürks ya da Kokturks olarak), “Köktürkler”in (Göktürkler) tarihteki varlığı üzerine yayınlar yaptıklarını? 

* Eski Başbakanlardan Şükrü Saracoğlu’nun (1942-1946); 1942 yılında TBMM kürsüsünde; “Bizim için Türklük, bir kan meselesi olduğu kadar, bir vicdan ve kültür meselesidir.” dediğini?

*Günümüzde Fransızca’da “Turcophone” ve İngilizce’de “Turkophone”, yani “Türk dillerini konuşan kimse” anlamına gelen kelimelerin mevcut olduğunu?

(Fransızca Türk için “Turc”, İngilizce Türk için “Turk” kelimesi kullanıldığı dikkate alınırsa, Turcophone ve Turkophone kelimelerinin de, Turc/Turk kelimesinden türetildiğini?)

*Orta Asya’da konuşulan değişik Türk lehçeleri için Fransızca’da “Turcique” ve İngilizce’de “Turkic” languages tabirlerinin kullanıldığını? (Yine Turc ve Turk kelimelerinden türetildiklerini?)

*Günümüz Avrupa kaynaklarında, İngilizce “Turkic” (yani Türki) toplulukların, Altay (İngilizce “Altaic”) grubu toplulukları arasında gösterilmekte olduğunu?

*Sovyetler Birliğinin kuruluşunu takiben, Orta Asya’da Sovyetlerin kurduğu ilk özerk cumhuriyetin adının “Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” olduğunu?

*Çin’de; 1944-1949 yılları arasında Doğu Türkistan Cumhuriyetinin kurulduğunu?

*19.yüzyılda, 1850’lerin sonlarında, Kırım Savaşı anısına Batı Avrupa’lıların bastırdığı madalyaların üstünde, Osmanlı Devleti’nin değil, daha o zaman bile, Türkiye ismini nakşettiklerini?

* Atatürk’ün "Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türk'tü bugün de Türk'tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır."  dediğini?

……………………………………………………………………………

28.11.2013
*Günümüzde 12 binden fazla Yunan soy isminin, Türkçe kökenli kelimelerden oluştuğunu?

*Bulgaristan’da Başmüftülüğün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, 2000 ve 2005 yıllarındaki kararlarına rağmen, ancak 2011 yılında Sofya Yüksek Mahkemecesince tasdik edildiğini?

*Arzu Akyüz’ün 2013 yılında Almanya güzellik yarışmasında 3. seçildiğini?

*Kosova’da Türk kimliğinin, hukuken 1951 yılında tanındığını? 

*Kosova’da, Türkçe televizyon yayınlarının 1974 yılında başladığını?

*Son Mısır kralı Faruk zamanına dek, 19. ve 20. yüzyıldaki tüm Mısır hidiv ve krallarının Türkçe konuştuğunu?

*Bulgar Kralı III. Boris’in (1918-1943 - tahtta olduğu dönem), "Bulgaristan'ın en iyi devlet adamları ilk eğitimlerini İstanbul ve Samokov'daki okullarda almışlardır” dediğini?

*1. Dünya Savaşında, dönemin MİT’i olan, Teşkilat-ı Mahsusa tarafından gönderilen 13 Türk subayı idaresindeki, 5.000 Tunuslu’nun Fransızlara karşı ayaklandığını?

……………………………………………………………………………

21.11.2013

*Binbaşı Şevki Bey kumandasındaki Kuvayı Milliye birliklerinin, 1921-1922 yıllarında, Revanduz’da (Kuzey Irak) İngilizlere karşı kurtuluş mücadelesi verdiğini?

*Irak eski başbakanlarından Nuri Sait Paşa’nın,Osmanlı subayı olarak; Enver Paşa’nın kardeşi olan Nuri Paşa’nın komutası altında, Libya’da İtalyanlara karşı savaştığını?

*İspanya’nın resmi dilinin İspanyolca olduğunu (Baskça ya da Katalanca resmi dil değil)?

*Kuruluşunun ilk kırk yılında (1863-1903) Robert Kolej’in 195 Bulgar gencini mezun ettiğini? 

*Eski Bulgaristan başbakanlarından Geşov, İvançov, Muraviev ve Stoilov’un Robert Kolej mezunu olduklarını?

*Osmanlı döneminde; lise düzeyinde Bulgar dilinde eğitim veren onlarca okul açıldığını?

* Bulgaristan’da işsizlik oranı % 10 iken, ülkedeki Türkler arasındaki işsizlik oranının % 36 olduğunu?

*Bulgaristan’da üniversite bitirme oranı % 10 iken, ülkedeki Türkler arasındaki üniversite bitirme oranının % 3 olduğunu?

……………………………………………………………………………

15.11.2013
*Avrupa Birliği’nin, “her öğrenciye üç dil” politikasını kararlıkla takip etmesine rağmen, ilgili ülkelerdeki göçmenlerin dillerine bu bağlamda yaklaşılmadığını?

*Bulgaristan’da kamu idaresinde görev yapan Türk sayısının, 2011 yılı ile itibarı ile 277 olduğunu?

*Mehmet Dalman’ın, İngiltere Süper Lig takımlarından Cardiff City’nin başkanı olduğunu?

*1953-1955 yılları arasında İsrail Başbakanı olan Moşe Şertok’un Galatasaray Lisesi mezunu olduğunu? 

* Kosova'nın bağımsızlık yoluna girmesinden 10 yıl sonra, ilk defa 2009 yılında, ilkokul 1. sınıf Türk öğrencilerine yönelik okuma ve yazma ders kitabının dağıtımının yapıldığını?

*Birinci dünya savaşına kadar olan tüm Bulgaristan hükümetlerinde, en az bir Robert Kolej mezunu bakan bulunduğunu?

*Bulgar devlet radyosunda hafta içi bir saat, televizyonunda ise haftada 5 gün 10’ar dakika Türkçe yayın yapıldığını?

*Bulgaristan’da ana dilde (Türkçe) yayın yapan gazete bulunmadığını

……………………………………………………………………………

08.11.2013
*Bulgaristan’da 1992 yılından beri, Türkçe ders kitaplarının yeni baskısının yapılmadığını?

*Bulgaristan’da 1992 yılında 114.000 öğrenci Türkçe dersi alırken, bu rakamın 2010 yılında 7.000’e düştüğünü?

*Türklerin 1063 yılından itibaren Suriye’ye yerleşmeye başladığını?

*Kudüs’ün, 1071 yılında, Uvakoğlu Atsız Bey tarafından fethedildiğini? 

*Dünyaya Türk dizi ihracatının, 2013 yılı içinde, 150 milyon doları aştığını?

* Kosova’da Prizren, Mamuşa, Gilan, Mitroviça, Priştine ve Vıçıtırın belediyeleri kapsamında, Türkçe’nin resmi dil statüsüne sahip olduğunu?

*Eski Osmanlı başbakanlarından (veziriazam) Mesih Paşa’nın (1499-1501), Bizansın Paleologos hanedanına mensup ve Rum asıllı olduğunu?

*Bulgaristan’da ana dilde (Türkçe) eğitim yapan, özel okul ya da üniversite bulunmadığını?

 ……………………………………………………………………………

30.10.2013

*16. yüzyılda Osmanlı ordularında; Rumlar, Sırplar, Bulgarlar ve Rumenlerin’de görev yaptıklarını?

*1912 yılında son defa Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına Dedeağaç’tan (Yunanistan) seçilen 4 milletvekilinden, dördünün de Türk olduğunu?

*Budapeşte’yi fetheden Türk birliklerindeki, askerlerin ve memurların üçte birinden fazlasının, Osmanlı devletinin Rum Ortodoks tebaası tarafından teşkil olunduğunu?

*Kırgızistan Devlet Başkanı Atambayev’in Manas’taki ABD askeri üssüne ilişkin anlaşmanın, vadesinin 2014 yılında dolması ardından yenilenmeyeceğini açıkladığını? 

*Yukarıda bahsi geçen Amerikan askeri üssünün, hâlihazırda ABD’nin Orta Asya’daki tek askeri üssü konumunda olduğunu?

*Estonya’da “Dil Polisleri”nin sokaklarda gezerken, Estonyaca konuşmayanlara para cezası kestiğini?

* BM Barışı Koruma Operasyonlarında kapsamında, hâlihazırda 15 farklı ülkede 179 Türk polisinin görev yapmakta olduğunu?


* Türk müteahhitlik firmalarının Cezayir'de üstlendiği taahhütlerin miktarının 6,9 milyar doları bulduğunu? 

……………………………………………………………………………

24.10.2013

*Dr. İbrahim Eriş’in 1990-1991 yılları arasında, Brezilya Merkez Bankası başkanı olduğunu?

*Son yapılan Bulgaristan parlamento seçimlerinde, Bulgaristan Türklerinin ana partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Şumnu, Tırgovişte, Razgrad, Kırcaali ve Silistre'de birinci parti olduğunu?

*Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının ( AGİT )’in, Bulgaristan’a ülkedeki azınlıklara seçimlerde kendi ana dillerinde propaganda yapabilmeleri konusunda yasa değişikliği yapılması tavsiyesinde bulunduğunu?

* İlk Türkçe operanın ve ilk Türk opereti "Arif'in Hilesi"nin Dikran Çuhaciyan tarafından bestelendiğini? 

*2006 yılında, Hollanda’da yapılan seçimlerde; 180 kadar Türk siyasetçinin belediye meclis üyeliklerine seçildiklerini?

* Yayladağı’nın Suriye tarafında, Hatay’dan göç eden Ermenilerce 1939’da kurulan Keser gibi bazı yerleşim birimlerinde halen Türkçe konuşulmaya devam edildiğini?

* Güney Kıbrıs yönetiminin Limasol'da Türk İlkokulu açılmasına çeşitli nedenlerle engel olduğunu? (KKTC Dipkarpaz’da Rum ortaokulunun bulunduğunu?)


*1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na göre resmi dillerin Türkçe ve Yunanca olduğunu? 

……………………………………………………………………………

08.10.2013

*Türkiye’de kaldırılan “Andımız”’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde uygulanmaya devam edeceğini?
*Danimarka, Norveç ve Hollanda’da yaşayan göçmenlerin çocukları için, 2004 yılından itibaren, ilköğretim okullardan anadili derslerinin kaldırıldığını?
*Almanya’nın bazı eyaletlerinde Türk çocuklarına, okul içinde ve bahçesinde Türkçe konuşma yasağı getirildiğini?
*Dilsel asimilasyonu sağlamak amacı ile, ana-babaları evde Türkçe konuşmamaya ikna etmek gerektiğini gören, Hollanda’da, “evde Türkçe konuştuğunuz için çocuklarınız başarısız”, görüşünün yayılmaya çalışıldığını?

*Batı Avrupa’da Türkçe derslerine devam eden Türk çocuklarının yazma ve okuma becerilerinin; Türkçe derslerine devam etmeyenlere göre, çok daha yüksek olduğunu?

* Batı Avrupa’nın genelinde, Türkçe okutulması halindeki en yaygın uygulamanın; Türkçe’nin ilkokullarda ders saatleri dışında  ana dili olarak, orta dereceli okullarda ise seçmeli ders olarak okutulması olduğunu?

*Almanya (bazı eyaletleri hariç), Fransa, Belçika ve Lüksemburg’ta, anadili eğitimi sorumluluğunun, göçmenlerin geldiği ülkeye ait olduğunu?


*Avrupa’da Türk öğrencilerine Türkçe eğitim veren, tek yüksek öğrenim kurumu olan, Hukuk Fakültesinin, Kosova’da bulunduğunu? 

……………………………………………………………………………

16.09.2013

*Türk Dil Kurumunun, 12 Temmuz1932 yılında Atatürk tarafından kurulduğunu?

*Çeşitli ülkelerde, toplam 1 milyon 170 bin Türk işçisinin çalıştığını?

* TRT Avaz’ın, 21.03.2009’da yayın hayatına başlayarak Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmen lehçelerindeki programları ile 27 ülke ve 13 özerk cumhuriyetteki yaklaşık 250 milyon izleyiciye yönelik yayın yaptığını?

* Aydan Özoğuz’un, Almanya’da ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkan yardımcısı olduğunu?

*ABD’deki 1929 Büyük Buhranı sırasında, Atatürk’ün ABD'ye gemiler göndererek geri dönmek isteyen Türklere, ücretsiz biçimde Türkiye'ye geri dönüş imkânı sağladığını?

*Rus çarı Korkunç İvan’ın (IV.İvan) ikinci eşinin Çerkes olduğunu?

* 2009 yılında Kopenhag Büyükşehir Belediye Meclisi’ne seçilen Ayfer Baykal’ın, partisinin Kopenhag’daki en yüksek oylarını aldığını?

*Almanya’da 22 Eylül tarihinde yapılacak genel seçimlerde; 750 bin Türk seçmenin oy kullanacağını?


*Atatürk’ün, 1937 yılında Fransızcadan çevirisi olan ve bu günkü Türkçe Geometri terimlerinin hepsini içerisinde barındıran eseri olan " Geometri" adlı kitabı yazdığını? 

……………………………………………………………………………

11.09.2013

*Türk Hava Yollarının, Afrika kıtasındaki 24 ülkede 34 noktaya uçtuğunu?

*2020 yılına kadar Türk Müteahhitlerinin, Afrika ülkelerine 400 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirmeyi hedeflediğini?

*Almanya’da federal ve eyalet düzeyinde toplam 34 Türk kökenli milletvekilinden 22’sinin Türk kadın politikacılardan oluştuğunu?

*Avrupa ve dünyanın önde gelen haber kanallarından Euronews'in Ocak 2010'da 9. dil olarak Türkçe yayına başladığını? 

*1935 yılında İtalyanların Etiyopya’yı işgali esnasında, eski bir Osmanlı generali olan Vehip Paşa’nın, Habeşistan İmparatoru Haile Selasiye’nin askeri müşavirliğini yaptığını?

*Cem Özdemir’in, Almanya’da Yeşiller Partisi eşbaşkanı olduğunu?

* 1800 ve 1900’lerde Osmanlı İmparatorluğu’ndan Almanya’ya eğitilmek ve çalışmak için giden Türklerin sayısının 12 bini bulduğunu?


* Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da bir Türk tekstil firmasının, Afrika'nın en büyük tekstil fabrikasını kurduğunu? 
……………………………………………………………………………

04.09.2013

* Dünyanın 34 ülkesinde Türk şehitliği bulunduğunu?

*1915 yılında İngilizlere esir düşen 15 bin Türk askerinin Myanmar’a (eski adı ile Burma) götürüldüğünü ve aralarından 1.500 şehit askerimizin söz konusu ülkedeki şehitliğimize defin edildiğini?

* Türkiye'nin da aralarında bulunduğu 4 ülkenin katılımıyla merkezi Ankara olan Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatının kurulduğunu?

* Yukarıda bahsi geçen ve Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan'ın katılımlarıyla kurulan TAKM'nin, 25 Ocak 2013'te Bakü'de, faaliyetlerine başladığını? 

*Geçtiğimiz Nisan ayında, Özlem Taner’in Türkmen Kızı isimli albümünün İngiltere’de en çok dinlenen 10 albüm listesine girdiğini?

* Çin'in 2010 yılında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 farklı ülke ile askeri tatbikat yaptığını?

*1996 yılından bugüne kadar Türkiye’den toplam 2 bin 100 polisin, BM'nin Barışı Koruma Misyonlarında ve farklı birimlerinde görev aldığını?

*Afrika kıtasında kendileri Türkçe’den başka bir dil bilmeyen, ancak Afrikalı çalışanları dahi Türkçe konuşan, işadamlarımız ile karşılaşıla bilindiğini?
……………………………………………………………………………

26.08.2013

*Dünya Bankası başkan yardımcılığına Hasan Tuluy’un getirildiğini?

*1912 yılında son defa Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına Serez’dan (Yunanistan) seçilen 4 milletvekilinden, ikisinin Türk olduğunu?

*Macaristan’daki Osmanlı ordusunun, levazım sınıfı gibi destek birliklerinin büyük bölümünün, çoğunlukla yerli Hristiyanlardan oluştuğunu?

*Rusya’nın Kırgızistan’daki askeri üssünün görev süresinin, 2017 yılından başlayacak biçimde, 15 yıl daha uzatıldığını? 

*Estonya’da Estonca imtihanında başarılı olamayan ülkenin Rus azınlığı mensuplarına vatandaşlık hakkının verilmediğini?

* Uluslararası barışın sağlanması amacıyla, BM ve NATO kararlarıyla, 63 bin 686 Türk askerinin 2010 ylı Mayıs ayına kadar kadar 13 kez yurt dışında görev yaptığını?

* Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 5 milyar dolar seviyesine ulaştığını?

* Doğalgaz ithalatımızda Cezayir 4. sırada yer aldığını?

……………………………………………………………………………

20.08.2013


*Macaristan’daki Osmanlı hâkimiyetinin temelde; Balkanlar’daki Hristiyanlar, Bosnalı Hristiyanlar, İslamiyet’i seçmiş Hristiyanlar aracılığı ile kurulduğunu?

*1912 yılında son defa Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına Drama’dan (Yunanistan) seçilen 2 milletvekilinden, ikisinin de Türk olduğunu?

*16. yüzyılda Budapeşte’deki iki Osmanlı topçu birliğinin Sırpların komutası altında olduğunu?

*Rusya’nın yurtdışındaki en büyük askeri üssünün Tacikistan’da bulunduğunu? 

*Tacikistan’daki Rus askeri üssünün görev süresinin 2042 yılına kadar uzatıldığını?

*Özbekistan’daki ABD askeri üssünün 2005 yılında kapatıldığını?

*AB’ye üye olan ülkelerin, Birliğe dair tek bir resmi dil olması hususunda anlaşamadıklarını?

*Yukarıda yer alan hususun nedeninin, birliğe üye hiçbir milletin AB içinde kendi dilini kaybetmek istememesi olduğunu?

……………………………………………………………………………

30.07.2013


* Bulgaristan’da Türklerin ana partisi olan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin lideri Lütvi Mestan’ın, seçim propaganda konuşmasını Türkçe yaptığı için para cezasına çarptırıldığını?* Türkçe oyunlar sahneleyen ilk tiyatronun, Agop Artovyan tarafından kurulduğunu?*Hollanda’da 2005 yılında Devlet Bakanı Verdonk’un, “Ülkedeki yabancıların yalnız okullar ve diğer resmi kurumlarda değil, sokakta da Flamanca konuşmaları gerektiğini” savunduğunu?* Aynı dönemde Hollanda parlamentosu üyesi Lale Akgün’ün yukarıdaki uygulamayı “Bu asimilasyondan da öte bir karar. İnsanlar kendi aralarında kendi dilleriyle konuşamayacak ise, bu onları yok etmek demek” şeklinde değerlendirdiğini? *Fatih Sultan Mehmet döneminde donanma komutanlığı ve veziriazamlık (başbakanlık) görevlerinde bulunan Mesih Paşa’nın Rum asıllı olduğunu?*16. yüzyılda Bangladeş sahillerinde bulunan bir adada, Osmanlı deniz üssünün bulunduğunu?* Türk dilinin ilk etimolojik (kelime kökenlerini araştıran) sözlüğün Bedros Keresteciyan (1840-1909) tarafından yazıldığını?*Türk dilinde sadeleşme amacını güden “Genç Kalemler” hareketinin, Ziya Gökalp ve arkadaşları tarafından Selanik’te başlatıldığını?……………………………………………………………………………

23.07.2013


* Bulgaristan’da Seçim Yasası’nda yapılan değişiklik sonucu seçim dönemlerinde Türkçe olarak seçim kampanyası yürütülmesinin yasaklandığını?


*1912 yılında son defa Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına Yemen’den seçilen 11 milletvekilinden, altısının Türk olduğunu?


* Kıbrıs’ın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde mevcut olan demiryolu istasyonlarında, istasyon isimlerinin İngilizce ve Rumca ile birlikte Türkçe olarak da yazıldığını? *Bizans imparatoru Kantakuzenos’un (1341-1354) yakın dostu, Aydınoğulları Beyi Umur Bey ile Türkçe olarak konuştuğunu?* Güney Kıbrıs Rum Meclisinin, Güney Kıbrıs’ta yayınlanan her türlü yazılı belgede Kıbrıs’taki yerleşim yerlerinin Türkçe isimlerinin kullanımını yasaklayan yasayı onayladığını?* Güney Kıbrıs Rum Kesiminin, AB'ye başvuru yapacak ve AB'nin Kıbrıs merkezi tarafından yayınlanacak her tür bildiri, karar ve yazışmalarda, adanın her iki tarafında mevcut yerleşim yerleri ile ilgili sadece Rumca isimlerin kullanımını talep edeceğini?*Kıbrıs’ın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, Kıbrıs Türklerinin futbol takımı Çetinkaya’nın 3 defa Kıbrıs kupasını kazandığını?* Kıbrıs adası üzerindeki Türk yerleşim yerlerinin Türkçe isimlerinin, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilmeden çok önce, daha 1957 yılında tespit edildiğini ve uygulamaya konulduğunu?

……………………………………………………………………………

* Muharrem Demirok’un 2009 yılında İsveç’in Linköping şehri (İsveç'in en gelişmiş 5. kenti olan ve çoğunluğunu İsveçli nüfusun oluşturduğu) belediye başkanlığına seçilmesi sonucu, Avrupa’da belediye başkanlığına seçilen ilk Türk olduğunu?

*Son Bulgaristan seçimlerinde, Bulgaristan Türklerinin çoğunlukla desteklediği Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Şumnu, Tırgovişte, Razgrad, Kırcali ve Silistre'de birinci parti olduğunu?

*1912 yılında son defa Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına seçilen 5 Trablusgarp (Libya) milletvekilinden, üçünün Türk olduğunu?

*2007 Hollanda meclis seçimleri sonrasında, Nebahat Albayrak’ın bakan statüsünde olan, Adalet Bakanlığı Devlet Sekreterliği görevine getirildiğini? 

*Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2012 yılında 24 ülkenin askeri personelini eğittiğini?

*Dünyanın 47 ayrı ülkesinde, 1335 Türk bilim insanının görev yapmakta olduğunu?

* Eski Anayasa Mahkemesi başkanlarından İbrahim Hilmi Senil’in Kandiye (Girit) ve Kani Vrana’nın Üsküp doğumlu olduklarını?

* Türkiye Türkçesi ile karşılıklı olarak anlaşılabilme özelliğine sahip olan Azerbaycan Türkçesi gibi; Türkmence, Kaşkayca ve Irak Türkmenleri tarafından konuşulan Türkçe lehçesinin de, Türkiye Türkçesi ile karşılıklı olarak anlaşılabilme özelliğine sahip olduğunu?

……………………………………………………………………………

* Almanya’da Başbakan Merkel’in partisi CDU’nun yönetim kuruluna Aygül Özkan ve Serap Güler’in seçildiklerini?

* Dünyaca ünlü Rum asıllı ABD'li yönetmen yönetmen Elia Kazan’ın 1909 yılında Osmanlı Devleti vatandaşı olarak İstanbul’da doğduğunu?

* Beşiktaş Jimnastik Kulübü kurucularından Cami Baykurt’un Osmanlı Meclisine (Meclis-I Mebusan) 1908 ve 1912 yıllarında Trablusgarp (Libya) milletvekili olarak seçildiğini?

* Bilkay Öney’in Almanya’da, Baden Württenberg eyaleti Uyum Bakanı olduğunu? 

* Cumhuriyet döneminin ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Halide Pişkin’in İşkodra (Arnavutluk) doğumlu olduğunu?

* Kore Savaşında Türk tugayının komutanlığını yapan Gen. Tahsin Yazıcı ile  ünlü karikatürist Nehar Tüblek’in Manastır (Makedonya) doğumlu olduklarını?

*1912 yılında son defa Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına Libya’dan seçilen 12  milletvekilinden, altısının Türk olduğunu?

*Dilek Kolat’ın, Almanya’nın başkenti Berlin’i de kapsayan eyaletin, Çalışma, Sosyal İşler ve Uyum Bakanı olduğunu?

……………………………………………………………………………

* Emine Demirbüken Wegner’in, Almanya’da Başbakan Merkel’in partisi CDU'nun karar almada en etkili organı , 14 üyeli Başkanlık Divanı'na seçilen ilk Türk kökenli siyasetçi olduğunu?

* Geçtiğimiz günlerde iki partili olarak kurulan Bulgar hükümetinde, Bulgaristan Türklerinin çoğunlukla desteklediği Hak ve Özgürlükler Hareketinin,  koalisyon ortağı olarak yer aldığını?

* Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde 2013 Ocak ayında gerçekleşen seçimlerde, 3 Türk milletvekilinin eyalet parlamentosuna seçildiğini?

* 1912 yılında son defa Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na Yemen’den seçilen 11  milletvekilinden, altısının Türk olduğunu? 

*Napolyon Bonapart’ı Akka’da (Filistin) durduran vali Cezzar Ahmet Paşa’nın Boşnak asıllı olduğunu?

*2011 yılında Hollanda’da yapılan eyalet seçimlerinde, 12 Türk siyasetçinin eyalet meclislerine seçildiklerini?

* Hava Kuvvetleri eski komutanlarından Reşat Mater ile ünlü bestekarlardan Yusuf Nalkesen’in Üsküp doğumlu olduklarını?

* Geçtiğimiz günlerde kurulan Bulgar hükümetinde, Bulgaristan Türklerinden Hasan Ademov’un Çalışma Bakanı olarak görev aldığını?

……………………………………………………………………………

* Dünyada İstanbul'dan sonraki, en büyük Türk şehrinin, İran’ın başkenti Tahran olduğunu?

* Tahran'daki ticaretin yaklaşık % 60'ının Türklerin elinde bulunduğunu?

* Türkmenistan ve Özbekistan'ın Latin alfabesine geçmiş olduklarını?

* Çin'in, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan üzerindeki ağırlığını; bölge Türkleri ile yapılan evlilikler ve toprak satın almalar sureti ile hızla arttırmakta olduğunu? 

* Dünya uranyum üretiminde Özbekistan'ın 2., Kazakistan'ın ise 4. sırada geldiğini?

*İstanbul’un ilçesi olan Tuzla ile aynı adı taşıyan bir şehrin Bosna-Hersek’te bulunduğunu? 

*Bulgaristan Türklerinin siyasi hareketi olan, “Hak ve Özgürlükler Hareketi”nin, Türkler dışında Bulgarlardan da oy aldığını? 

*Avrupa’daki Türk işletmelerinin yaklaşık 640.000 kişiye istihdam sağladığını?

* Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde; İran ve Anadolu Türklerinin aynı devlet çatısı altında birleştiklerini?

……………………………………………………………………………

*Galatasaray Spor Kulübü kurucusu Ali Sami Yen’in amcası Naim Fraşeri’nin Arnavutluk milli şiirinin kurucusu olduğunu ve 19. Yüzyılda Fraşer bektaşi dergahının arnavut bektaşilerinin merkezi haline geldiğini?

*Arnavutluk’ta bulunan Berat şehrinin, Safranbolu ile aynı mimari özellikleri paylaştığını?

*Sağlık Bakanı Prof.Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun Gümülcine doğumlu olduğunu?

* 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinde; Batum milletvekillerinin bulunduğunu? 

* Pehlevi hanedanı döneminde (1924-1979) İran'da Türklerin siyasal sistemden dışlandığını ve Türkçe eğitimin yasaklandığını?

* Günümüzde de İran Türklerinin siyasal hakları konusunda propaganda yapan adayların milletvekili seçilmesinin engellendiğini?

*2001 yılında yapılan bir araştırmaya göre; İran radyo ve televizyonlarındaki yayınların sadece % 4.45'inin Türkçe olarak yapılabildiğini? (Farsça % 92.5) 

*İstanbul deniz otobüslerinden bir tanesine adını veren Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın, Tekirdağ doğumlu olduğunu?

* Arnavutluk’ta bulunan tipik Osmanlı şehri Berat’ın, Unesco Dünya Mirası listesinde yer aldığını?

……………………………………………………………………………

*1992 yılında Bulgaristan’da 114 bin öğrenci Türkçe dersine girerken, 2011 yılında bu sayının 7 bine düştüğünü?

*Bulgaristan’da Türkçe’nin zorunlu ders olarak müfredata girmesinin,  parlamento tarafından reddedildiğini?

*Ünlü Drina köprüsünün Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığını?

* Arnavutluk'ta Nevruz bayramının, 1996 yılından beri ulusal bayram olarak kutlandığını?

* İran’ın, güçlü bir Azerbaycan Devleti’nin İran Azerilerine örnek teşkil edeceğinden korkarak, Karabağ sorununda Ermenileri desteklediğini? 

*Makedonya Anayasasında Türklerin kurucu unsur olarak kabul edilmediğini?

* Rusların tarihte, 1480 yılına dek, bir Türk-Moğol devleti olan Altın Orda devletinin egemenliği altında kaldığını?

* Tito’nun Yugoslavya’sında Türkleri yaşadıkları yerlerin belediyedelerinde, resmi olarak Türkçeyi kullanabilme hakkına sahip olduğunu? 

*Rusların fethetmeyi tüm zamanların en büyük fatihleri olan Moğollardan öğrendiklerini?

* II. Dünya Savaşı sonrasında; Makedonyada’ki Arnavutların, ülkedeki Türkleri ‘Türkleşmiş Arnavutlar’ olarak göstermeye çalıştığını?

……………………………………………………………………………

*Dünya Bektaşiliğinin merkezinin, Türkiye’de tekke ve zaviyelerin kapanmasının ardından,  Arnavutluk’un başkenti Tiran’da tesis edildiğini?

*2 Ağustos gününün; Osmanlıya karşı ayaklanma günü olması nedeniyle, Makedonya’da milli bayram olarak kutlandığını?

* Eski Yugoslavya Anayasası'nda Makedonlarla birlikte Türkler ve Arnavutların da Makedonya’da kurucu unsur olarak kabul edildiklerini?

* Rusya’nın Tacikistan ve Kırgızistan ile yaptığı askeri anlaşmalar ile Orta Asya’nın güvenlik bakımından çok kritik bölgesindeki askeri varlığını uzun yıllar boyunca garantiye aldığını? 

* Makedonya’da Tetovo, Gostivar ve Struga ve Kicevo civarındaki Türklerin kendilerini Arnavut olarak tanımlamaya zorlandığını?

* KKTC'nin Azerbaycan tarafından tanınmasının, Karabağ kozunu kullanan Avrupa Birliği tarafından engellendiğini?

*İzmir’in ilçesi Foça ile aynı adı taşıyan bir başka ilçenin Bosna-Hersek’te bulunduğunu? *Avrupa’daki Türk işletmelerinin yıllık toplam cirosunun 50 milyar Avro’yu aştığını?

*Galatasaray Spor Kulübü kurucusu Ali Sami Yen’in babası Şemseddin Sami Fraşeri’nin 19. Yüzyıl sonlarında, hazırlanmış en kapsamlı Türkçe ansiklopediyi yayınlayarak, bir anlamda Türkiye’deki ansiklopedicilerin babası ünvanını aldığını?

……………………………………………………………………………

*Cüneyt Arkın, Çetin Altan, Necip Hablemitoğlu, İlhan Mansız, Orhan Gencebay ve İlber Ortaylı’nın; Kırım Tatarlarından olduklarını?

*Macar doğal gaz şirketi Panrusgaz’ın patronu Megdet Rahimkulov’un Tatar olduğunu?

* 2014’te sona ermeden, 30 yıl için yeniledikleri Rus-Tacik askerî anlaşmasıyla; Rusya’nın Orta Asya’nın önemli ülkelerinden olan Tacikistan’daki askerî varlığını daha uzun süre muhafaza etme imkanına kavuştuğunu?

* Güney Azerbaycan (İran Azerbaycanı) Milli Hareketinin bütünleşmemesinin esas nedeninin; İran’da Türk toplumunu biraraya getirecek ve bütünleştirecek ana dilde eğitim imkanından mahrum olmasından kaynaklandığını?

* Arnavutluk’taki Bektaşi dergâhlarında Osmanlı Devleti çekildikten sonra da, Bektaşi cemi ve “muhabbet sofrası” sohbetlerinin, Türkçe yapılmaya devam ettiğini?

* Rusya’nın Kırgızistan ile bu ülkede bulunan Kant hava üssü ile ilgili mevcut anlaşmayı 15 yıl süreyle yenilediğini?

*Karşılığında Kırgızistan’ın 489 milyon dolarlık borcunu silerek, askerî yardım ve hidroelektrik santraller konusunda destek taahhüt ettiğini? 

* 1930 yılına kadar, bütün Balkan (Babagan) Bektaşilerinin, Türkiye’de ikamet eden Arnavut kökenli Salih Niyazi Baba’yı “dedebaba” olarak tanıdıklarını?

*Sovyetler Birliği Uzay sanayini kurucularından olan, Kerim Kerimov’un Azerbaycan Türklerinden olduğunu?

……………………………………………………………………………

*20. Yüzyıldaki; İran eski başbakanlarından Ali Soheili, Ebrahim Hakimi ve  Mahmud Jam’in Azerbaycan Türklerinden olduklarını?

*SSCB dönemi futbol mili takımının dünyaca ünlü kalecisi Rinat Dasayev’in Tatar olduğunu?

*İran Türklerinin yoğun bir şekilde çanak antenler vasıtasıyla Türkiye televizyonlarını izlemelerinin, İran tarafından büyük bir tehlike olarak görüldüğünü?

*Azerbaycan Türklerinden Sabit Orujov’un 1972-1981 yılların arasında, Sovyetler Birliği Gaz endüstrisinden sorumlu bakan olduğunu?* Gürcistan’da; Gürcülerden sonra ikinci kalabalık topluluğun Türkler olduğunu?

* 19. yüzyılda Büyük Sahra’da Osmanlı-Fransız rekabeti sırasında, Osmanlı Devleti ile bölgenin yerlisi Tuaregler arasındaki ilişkinin tarihi olarak bu topluluğu Türklere yakınlaştırdığını? 

*Nitekim 1900'lü yılların başında Libya, Cezayir ve Nijer üçgeninde; Osmanlı Devleti, Gat ve Ezgar Tevarık isimli iki kaza kurarak, bölgedeki Tuaregleri idaresi altına aldığını?

*Gürcistan’ın önemli sanayi bölgesi Kvamo Kartli’nin yöneticisi, müteveffa Raul Usupov’un Gürcistan Azerilerinden olduğunu?

*Devrik İran şahı Rıza Pehlevi’nin annesinin Türk (Azerbaycan) olduğunu?

……………………………………………………………………………

*Murat Bardakçı, Halil İnalcık ve Aziz Nesin’in, Kırım Tatarlarından olduklarını? 

*Ünlü Rus besteci Rachmaninoff’un ailesinin bir bölümünün Tatar asıllı olduğunu?

*İlk Türk bayan hukukçusu Süreyya Ağaoğlu, dünya şampiyonu boksör Sinan Şamil Sam, türkücü Nuray Hafiftaş, futbolcu Servet Çetin ve oyuncu Tamer Karadağ’ın Azeri kökenli olduklarını?

*Dünyaca ünlü aktör Charles Bronson’un babasının Tatar olduğunu?

*Afganistan’ın en az 1 trilyon dolarlık kıymetli maden potansiyeline sahip bulunduğunu?

*Almanya’daki Türk işletmelerinin 330.000 kişiye istihdam sağladığını? 

*Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR), Gürcistan’da faaliyet gösteren ortaklığının Gürcistan petrol piyasasında % 72, dizel yakıtı piyasasında ise % 61 paya sahip olduğunu?

*Son olimpiyat tekvando şampiyonu Servet Tazegül’ün Azerbaycan Türkü olduğunu?

*2009 İran cumhurbaşkanlığı seçimlerini tartışmalı bir biçimde kaybeden, ana muhalefet lideri ve eski başbakanlardan Mousavi’nin, Azerbaycan Türklerinden olduğunu?

……………………………………………………………………………

*Dünya petrol devi, Lukoil’in başkanı Vagit Alekperov’un babasının Türk (Azerbaycan) olduğunu ve Bakü’de doğduğunu?

*Yabancı araştırmacılara göre; 1828 yılında, Suriye’deki Türk nüfusunun 3 milyon olduğunu?

*Kazakistan Türklerinden, Timur Kulibayev’in, dünya gaz ve petrol devi Gazprom’un yönetim kurulu üyesi olduğunu?

*Dünyaca ünlü balet Rudolf Nureyev’in Tatar asıllı olduğunu?

*Afganistan’da 1 milyon Türkmen’in yaşadığını?

* Çin’in, Afganistan’ın ilk mahalli petrolünü çıkarmış ve ticari üretime başlamış bulunduğunu? 

*Ukrayna’nın en zengin işadamlarından ve Shaktar Donetsk kulübü sahibi, Rinat Ahmetov’un Tatar olduğunu?

*Avrupa’daki Türk işletmelerinin sayısı 140.000 civarında olduğunu?

*Çarlık Rusyası tarihindeki tek Müslüman ordu komutanının Türk (Nahcıvanlı) olan Hüseyin Han Nahcivanski olduğunu?

……………………………………………………………………………

* Kendisi Moğol olan Cengiz Han’ın, Moğolistan’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanan toprakları fetheden ordusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu?

*13. Yüzyılda, en eski Türk halklarından olan Kıpçakların; Osta Asya, Rusya, Ukrayna, Kafkasya ve Romanya’yı içine alan bir devlet kurduklarını?

* Balkanlardaki Eflak-Boğdan Prensliğini; Kıpçaklı Komutan Toktemirus'un oğlu Başbuğ Basarapa’nın kurduğunu?

* Osmanlı topraklarındaki Polonya köyü olan Polonezköy’ün; 18. yüzyılda parçalanmış Polonya Devleti ve Polonya sınırları dışında kurulan ilk köy olduğunu?

*Bulgaristan’daki Dobriç şehrinin; Balkanlar’da Dobruca devletini kuran Kıpçak komutanı Dobriç’in ismini taşıdığını?

* Mısır'ı Moğol İstilasından koruyan, Mısır Kıpçak ordusunun; dünya'da Moğolları yenen ilk ordu olduğunu? 

*Gürcü tarihinin en önemli figürlerinden biri olan, kraliçe Tamar’ın annesinin Kıpçak (Türkü) olduğunu?

*ABD’de yaklaşık 13.000 Türk öğrenci bulunduğunu?

*Sibirya’daki petrol kuyularını ilk olarak keşfeden Farman Salmanov’un, Azerbaycan Türklerinden olduğunu?

……………………………………………………………………………

*Balkan yarımadası ile aynı ismi taşıyan,  Türkmenistan’da Balkan isimli bir şehrin bulunduğunu?

* Orta Asya’dan başlayıp Doğu Avrupa’ya kadar Karadeniz’in kuzeyi boyunca yayılan bozkırlara “Deşt-i Kıpçak” (Kıpçak Bozkırları) adının verilmiş olduğunu?

*Osmanlı bayrağındaki sekiz köşeli yıldız ile günümüzde Azerbaycan bayrağında bulunan yıldızın aynı olduğunu?

* Rusya’nın, 1891- 1904 yılları arasında inşa ettiği Trans-Sibirya demiryolunun yapımında çalışan Tatar işçiler ve tüccarların, demiryolunun inşası ardından hattın bitim noktası olan Mançurya’ya (Çin)’e yerleştiklerini?

*Kırgızistan'da dört Rus askeri üssünün bulunduğunu? 

*Rus savunma bakanı olan ‘un, özerk Tuva Cumhuriyeti Türklerinden olduğunu?

*Göktürklerin Türgiş boyunun, 7. Yüzyılda Arap ordularını durdurarak, Orta Asya’nın Araplaşmasını önlediğini?

*Cengiz Han’ın kurduğu Moğol Devleti içinde ve ordusunda, Türklerin büyük payının bulunduğunu?

* Cengiz Han’ın torunu tarafından kurulan Altın Orda Devletinin bir kaç nesil içinde tamamen Türkleştiğini?

……………………………………………………………………………

* 1920’li yıllarda Doğu Çin demiryolu inşaat anlaşmasının ardından, Tatar işçi ve tüccarların Çin, Kore ve Japonya’ya yerleştiklerini?

* Osmanlı devlet protokolünde de Sadrazam ile birlikte Padişah’dan hemen sonra, Kırım Hanlarının geldiğini?

* Kırım Tatar süvari birliklerinin; Orta Avrupa’dan İran’a ve hattâ Mısır’a kadar, Osmanlıları üç yüzyıl boyunca desteklediklerini?

*Stalin tarafından sürgüne gönderilen Ahıska Türklerinin yurtlarına dönüşünün, bölgeye Çarlık Rusyası zamanında yerleştirilmiş Ermeniler tarafından engellendiğini?

*İstanbul fethedilmeseydi, Bizans imparatoru olacak kişinin; daha sonra Osmanlı Deniz Kuvvetleri komutanı olan Mesih Paşa olduğunu? 

*Rus iç savaşından (1918-1920) kaçan Tatarlar’ın; Çin ve Japonya’ya yerleştiklerini?

*1930’lu yıllarda Japon bürokratların, Avrupai kıyafetlerinin çoğunu Tokyo erkek modasını yönlendiren Tatar terzilere diktirdiğini ya da ya da onlara ait mağazalardan satın aldığını?

*Kazım Karabekir Paşa’nın Mondros Mütarekesi haberini, Tebriz’deki karargâhında aldığını?

* Kırım hanlığı ordusunun 1571 yılında Moskova’yı yaktığını?

……………………………………………………………………………

* Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Hazar denizi üzerinden Kazakistan’a ulaştıracak, Orta Hat Demiryolu Projesinin Ekim 2012’de imzalandığını?

* Kazakistan'da 2011 yılında, 80 milyon ton petrol ve 30 milyar metreküp doğalgaz üretildiğini?

*Hristiyan Türkler olan Gagavuzlar’ın (Gökoğuzların) XIII. Yüzyılda Dobruca (Romanya) topraklarında "Dobruca Prensliği" veya "Uzi Eyalet" adı altında, iki yüzyıldan fazla yaşamış bir devlete sahip olduğunu?

* 2010’da Özbekistan’da 3 milyon 700 bin ton petrol ve 60 milyar metreküp de doğalgaz üretiminin gerçekleştirildiğini?

* Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nin Moldova’nın gelişme durumu en düşük ve işsizlik oranı en yüksek olan bölgesi olduğunu? 

* Türkmenistan’da bulunan 600 civarındaki Türk şirketinin, 2012 yılının ilk 9 ayında aldığı iş hacminin 4 milyar doları aştığını?

* Türkmenistan'daki inşaat yatırımlarında Türkiye’nin başı çektiğini?

* Doğu dünyasında kurulan ilk demokratik cumhuriyetin,  Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920) olduğunu?

* Türkmenistan’ın 2011 yılında, 60 milyar metreküp doğalgaz ürettiğini ve yıllık 75 milyar metreküp doğalgaz üretim kapasitesinin bulunduğunu?

……………………………………………………………………………

* Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakletmesi planlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) yapımıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını?

* Türkmenistan'ın dünyanın en büyük 4. doğalgaz rezervine sahip olduğunu?

*Başkurdistan’ın başkenti, Ufa’da, Eylül 2012’de, 5. Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivalinin düzenlendiğini?* Bütün Altaylılar gibi Kızılderililerin birbirlerine amca, baba, teyze, hala, ağabey diye hitap ettiklerini?

* Başkurt bilim adamı Zeki Velidi Togan’ın, İstanbul üniversitesinde 40 yılı aşkın süre boyunca, Türk halklarının tarihi konusunda konferanslar verdiğini? 

* Yeni keşfedilen doğal gaz yatakları neticesinde, Türkmenistan-Çin boru hattıyla Çin'e yapılan doğalgaz sevkiyatının yıllık 65 milyar metreküpe ulaşmasının beklendiğini?

* Mohavk Kızılderililerinin uzun eşek oyunu da dahil 12 Anadolu oyununun 11 tanesini bildiklerini?

* Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ticaret hacminin, 2011’da 357 milyon dolar olduğunu?

*Türkmenistan’ın, Türkiye’ye değil; Rusya, İran ve Çin’e doğal gaz ihraç ettiğini?

……………………………………………………………………………

* Dünyanın en uzun doğalgaz boru hattının Türkmenistan-Çin boru hattı olduğunu?

* Türkmenistan’ın, doğalgaz rezervinin 24.3 trilyon metreküp olarak tahmin edildiğini?

* Fransız dilbilimci Dumesnil’in, Kızılderililerin kullandığı 320 kelimenin Türkçe ile aynı olduğunu tespit ettiğini?

* Uygur Özerk Bölgesi'nin doğusunda yer alan Turfan’ın, dünyaca tanınmış kurak alanlardan biri olmasına ve kuru hava şartlarına rağmen meyve memleketi olmasını, 2500 yıllık antik sulama sistemi olan Karız Kanallarına borçlu olduğunu?

* Karız Kanalları yakınında birçok köyde yaşayan insanların, yüz yıl kadar yaşayabildiğini ve bu nedenle Turfan’ın, Çin'de "uzun ömürlü insanların memleketi" olarak adlandırıldığını?

*Vaktinden önce yetişen meyve ve sebzeler için kullandığımız “turfanda” sözcüğünün, Uygur Özerk Bölgesi'nin doğusunda yer alan Turfan’dan geldiğini?

* Asya’da Hitit Güneşi olarak bilinen semboldeki TENGRİ (yani evrenin her yerindeki tanrı) ile Maya ve Aztek tanrısı Quetzalcoatl ‘ın sembolü arasında benzerlik bulunduğunu?

* Güreş’in bütün Kızılderili kabilelerinde dua ile başlanılan en önemli ata sporu olarak tatbik edildiğini?

* Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) bayrağının aşağıdaki gibi kabul edildiğini?

……………………………………………………………………………

*Mayaların bazı sözcüklerinin; Ahau (ağa, yönetici), Baat (balta), Ça (çam), Çetun (çetin), Çol (çolak), Kutz (kuş), İçil (içinde), İş (dişi), Kin (gün), Kiniş (güneş), Kişe (kişi), Koça (koca, büyük, yaşlı), Kul (kul), Naa (ana), Na (ev), Ol (olmak), Tepek (tepe), Toz (toz), Tul (tolu, dolu), Tulan (dolgun), Tup Ul (Ulaşmak), Uy (oy), Yaş (taze,yaş), Yaşıl (yeşil) olduğunu?

*Özbekistan’ın, doğalgaz rezervlerinin 6,25 trilyon metreküp olarak tahmin edildiğini?

*Tataristan’ın başkenti ile Ankara’nın ilçesinin adının aynı olduğunu (Kazan)?

*Kına yakmanın; bütün Kızılderili kabilelerinde, Anadolu ve Orta Asya Altaylardaki gibi uygulandığını?

*Rusya’daki özerk Türk cumhuriyetlerinden Hakas cumhuriyetinde, Hakas lehçesinin korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik yasa tasarısının hazırlandığını?

*Siu Kızılderililerinin 1870 yılı sonlarında ,“Hu” çekerek Bektaşi semahlarına benzeyen ayinler yaptıkları tespit edildiğini?

*Özbekistan'da yıllık ortalama 65 milyar metreküp doğalgaz üretilirken, yaklaşık 18 milyar metreküpünün başta Rusya olmak üzere Kırgızistan ve Tacikistan'a ihraç edildiğini?

*Tataristan’ın başkenti Kazan’ın, Türk dünyasının 2014 Kültür başkenti olarak seçildiğini?

*Atatürk’ün 1929 yılında, “Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir” dediğini?

……………………………………………………………………………

*Kırgızların Yaratılış Efsanesi ile Finlilerin Kalavela Efsanesi’nin kelime kelime, Kızılderililerin efsanesiyle aynı olduğunu?

*Özbekistan’ın, altın üretiminde BDT ülkeleri içinde Rusya’dan sonra ikinci, dünyada ise altın rezervinde 4.üncü sırada olduğunu?

*Teyit edilmiş petrol rezervleri bakımından, Tataristan petrol şirketi ‘Tatneft’in dünyada 18.sırada olduğunu (870 milyon ton) ?

*Uygur Özerk Bölgesi başkenti Urumçi’de Türk Sanayii Bölgesinin kurulacağını?

*Rusya federasyonunda çıkarılan petrolün, % 6,4’ünün Tataristan’dan elde edildiğini?

*Özbekistan’da, 40 uranyum ocağı bulunduğunu ve ülkede yıllık olarak üretilen ortalama 2.300 ton uranyumun tamamı yurt dışına ihraç edildiğini?

*Muhteşem Yüzyıl dizisinin Rusya’da en çok izlenen 20 program arasına girdiğini?

* Türkiye ile Tataristan arasındaki ticaret hacminin, 2009’da 1.9 milyar dolar olduğunu ve Türkiye’nin Tataristan’ın ikinci büyük ticari ortağı haline geldiğini?

* Atatürk’ün 1929 yılında, “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır” dediğini?

……………………………………………………………………………

* Rusya Federasyonu içerisinde Ruslardan sonra en kalabalık nüfusu Tatarların teşkil ettiğini?

* Tataristan’ın yıllık petrol üretimi üretiminin 14 milyon ton olduğunu?

*Eylül 2012’de, Kazakistan cumhurbaşkanı Nazarbayev’in, Özbekistan’ı Orta Asya’daki stratejik ortakları olarak ilan ettiğini?

*Çin’in nükleer denemelerinin Uygur Özerk Bölgesi'nde gerçekleştirildiğini?

* Özbekistan'da yılda yaklaşık 70 ton altın çıkarılıp üretildiğini?

* Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Sha'er Gölü havzasında, Asya'nın en büyük rezervi olma özelliğine sahip 89,2 milyar ton kömür rezervinin tespit edildiğini? 

* Özbekistan'da tahmin edilen uranyum rezervlerinin miktarının, 242,7 bin ton olduğunu? 

* Türkiye ile Yunanistan arasında, 2012 yılı ilk 7 ayındaki ticaret hacminin 2 milyar dolar olduğunu?

* Atatürk’ün 1924 yılında, “Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz” dediğini?

……………………………………………………………………………

*2011-2015 döneminde Uygur Özerk Bölgesinin, Çin'in ham petrol, doğal gaz ve işlenmiş petrol için en büyük stratejik rezerv üssü ve en büyük azot ve potasyum gübreleri üretim üssü haline geleceğini?

*Çin tarafından, Uygur Özerk Bölgesi’ne 2017 yılına dek,  236 milyar Euro’luk yatırım yapılmasının planlandığını?

*Dünya otomotiv devi Ford’un Tataristan’da üreteceği 160 bin adet otomobil için, gerekli saç malzemenin, Türkiye’den tedarik edileceğini?

*Türkiye ile Uygur Özerk Bölgesi arasındaki ticaret hacminin 20 milyon dolar olduğunu?

* Özbekistan’ın saf altın çıkarmada Afrika'dan sonra ikinci sırada yer aldığını?

* Uygur Özerk Bölgesi'nde,  Çin'in en büyüğü olma özelliği taşıyan, 1 milyon 280 bin ton nikel rezervinin bulunduğunu? 

* Özbekistan’da toplam bakır rezervlerinin 1.3 milyon ton olduğunu?

* 3.Uluslararası Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu’nun Eylül 2012’de Ukrayna’da gerçekleştirildiğini?

*Türkmenistan'ın dünya doğalgaz rezervlerinin yüzde 11.7'sine sahip olduğunu?

……………………………………………………………………………

*Dünyanın ilk siyahi pilotunun, İzmirli Ahmet Ali olarak bilinen, Ahmet Ali Çelikten olduğunu?

* İsrail cumhurbaşkanlarından İshak Ben Zvi’nin (1952-1963), 1914 yılında İstanbul Hukuk Fakültesine kayıt olduğunu?

* Coşkun Sabah, Faruk Süren, Mümtaz Tahincioğlu ve  İsveç tarihinin ilk mülteci bakanı –Eğitim bakanı- İbrahim Baylan’ın Süryani asıllı olduklarını?

*Atatürk’ün sağ kolu Kılıç Ali, Şansal Büyüka, Süleyman Seba ve Osmanlı sadrazamlarından Tunuslu Hayrettin Paşa’nın Abhaz asıllı olduklarını?

*Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları aştığını?

* Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarı Ahmet Mithat Efendi, ilk Türk dünya güzeli Keriman Halis, Beşiktaş Spor Kulübünün 1 numaralı kurucu üyesi Fuat Balkan, yine Beşiktaş’ın kurucularından Ahmet Fetgeri ve Fahri Korütürk’ün Çerkes asıllı olduklarını?

*Ünlü tarihçi Mc Carthy’ye göre; Balkan Savaşları öncesinde 3 milyon 242 bin nüfusla Türk Avrupasının yüzde 51'ini Müslümanların oluşturduğunu?

* On binlerce Bulgaristan Türkünün, Bulgar hududunu geçerek, 1. Dünya Savaşında Türk ordusunda gönüllü olarak görev yaptığını?

*Ünlü işadamı Şarık Tara, basketbol koçu Oktay Mahmudi ve dizi oyuncusu Filiz Ahmet’in Üsküp doğumlu olduklarını?

……………………………………………………………………………

* Macar devletini kuran ilk hanedan olan Arpad’ların krallarının (26 kral) hepsinin Türk asıllı ve ilk beşinin ise şamanist olduğunu?

*İsrail’in kurucu başbakanı Ben Gurion’un, 1914 yılında İstanbul Hukuk Fakültesine kayıt olduğunu?

* Ocak 1881’de bile, Bulgaristan’ın kuzeydoğu bölgelerinde Türklerin, %65’lik bir çoğunluğu teşkil ettiğini?

* Macar Milliyetçi Partisi olan JOBBIC’in başkanı Vona Gabor’un, Türkler ile Macar’ların aynı kökenden geldiğini söylediğini?

*Bulgaristan bağımsız olmadan önce, tarım arazilerinin %70’ine Türklerin sahip olduğunu?

*Türkiye’de yerli ilaç sanayinin oluşmasına hizmet eden İbrahim Ethem Ulagay,  Mizancı Murad Bey, Aytuç Altındal, Yaşar Doğu, Fethi Okyar ve Hıncal Uluç’un Çerkes asıllı olduklarını?

* 1894/95 öğretim yılında, Bulgaristan’da 1284 ilk ve 16 ortaokul olmak üzere Bulgaristan Türklerinin 1300 okulunun faal durumda olduğunu?

*Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 3.5 milyar dolar (2011) olduğunu?

* Atatürk’ün “Oraları özbeöz Türk toprağıdır, ileride Türkiye Cumhuriyeti’nin Tuna Vilâyeti olacaktır!” diyerek Bulgaristan Türklerinin, anavatana göçlerine ve mübadelelerine izin vermediğini?

……………………………………………………………………………

*Macaristan tarafından, Ağustos 2012’de, Bugac şehrinde 250 bin kişinin katıldığı Turan Kurultayının toplandığını?

* İlki Kazakistan'da yapılan, daha sonra 2008'den itibaren Macaristan'da düzenlenmeye başlanan Turan Kurultayına, Türkiye dahil 21 ülkeden gelen misafirlerin katıldığını?

*Beşiktaş Jimnastik Kulübü kurucularından Mehmet Şamil (Şhaplı) Bey’in Şeyh Şamil’in torunu olduğunu?

*1928-1939 yılları arası Arnavutluk Kralı olan Ahmet Zogu’nun, Arnavutluğu Osmanlıdan ayıranları ihanetle suçlayıp, “ayrı devlet olsak ta keşke Türkiye’yle sınırımız olsaydı” dediğinin?

*Bulgaristan’ın 14 Avrupa Birliği Parlamentosu üyesinden, 2’inin Türk olduğunu?

*İhsan Sabri Çağlayangil, Avni Arbaş, Can Bartu ve Taha Akyol’un Çerkes asıllı olduklarını?

* 1864’de kurulan ve Bulgaristan’ı da içine alan Tuna Vilayeti’nin  “pilot bölge” seçilerek Mithat Paşa'nın yönetimi altında, eğitim alanında büyük atılımlar yapmış ve Osmanlı Devleti’nin en ileri bölgelerinden birisi olduğunu?

*1875’te Tuna vilayetinde Türklere ait; 2700 ilkokul, 40 ortaokul ve 150 medrese’nin bulunduğunu?

* Macar Turan Vakfı yetkililerinin, " Macarların antropolojik niteliklerinin ve kültürlerinin de daha çok İran ve İskit geleneklerini yaşatan Orta Asyalı 'Türk' nüfuslarıyla benzerlik gösterdiğini” söylediğini?

……………………………………………………………………………

*Azerbaycan Türklerine yönelik 1992 yılında gerçekleştirilen Hocalı katliamının, Kolombiya parlamentosu ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar birliği tarafından “soykırım” olarak tanındığını?

* 1922 yılında, Batı Trakya Müdafaai Hukuk Cemiyetinin, Ankara Hükümetine muhtırasına göre; Meriç'le Ustruma arasındaki Türk çoğunluğunun yüzde yetmişi oluşturduğunu ve toprağın yüzde seksen beşine sahip olduğunu?

*Yine yukarıdaki muhtıraya göre; Gümülcine, İskeçe, Ahiçelebi, Drama, Kavala, Nevrekop'da da yüzde seksenden fazla yoğun bir Türk çoğunluğunun bulunduğunu?

*İttihat ve Terakki’nin kurucularından Mithat Şükrü Bleda, eski İzmir Belediye Başkanı Osman Kibar, Osmanlı sadrazamlarından Halil Rıfat Paşa ve gazeteci Zekeriya Sertel ile Sabiha Sertel’in Selanik doğumlu olduklarını?

*Dağıstan halkının yaklaşık %25'ini Türk soylu halklar olan Kumuklar, Azeriler ve Nogaylar’ın teşkil ettiğini?

*Eski Genelkurmay başkanlarından İsmail Hakkı Tunaboylu’nun Rahova (Bulgaristan) doğumlu olduğunu?

*Ukraynalı Kozakların, 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti yönetimine girmek için başvurduklarını ve bu nedenle Türk-Polonya ve Türk-Rus savaşlarının gerçekleştiğini??

*20. yüzyılın başlarında Ford Motor Şirketi'nin Detroit fabrikalarında çoğu Elazığ kökenli 7 binden fazla Türk işçinin çalıştığı?

*Ünlü şair, filozof ve dil bilimci Rıza Tevfik (Bölükbaşı)’in, Bulgaristan Türklerinden olduğunu?

……………………………………………………………………………

* Günümüzde Arnavutluk’ta; Kosova, Batı Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan’ın Topolice bölgesi, Yunanistan’ın Epir bölgesi ve Karadağ’ın Arnavutlar ile meskûn bölgelerini içine alan “Büyük Arnavutluk Devleti” projesinin son derece popüler olduğunu?

*Londra belediye başkanı Boris Johnson’ın, Kurtuluşu Savaşı karşıtı, İstanbul hükümetinin İçişleri Bakanı, yazar Ali Kemal’in torunu olduğunu?

*Malezya Turizm Bakanı Adnan Tengku’nun Türk asıllı (Kaşgarlı Mahmut'un torunu) olduğunu?

*Harzemşahlar, Celayirler, Karakoyunlular, Timurlular, Akkoyunlular, Safevîler, Afşarlar ve Kaçarların hâkimiyeti boyunca (yaklaşık 800 yıl); saray ve ordu dili Türkçe olan İran'ın fiilen olmasa bile resmen Farslaşmasının, 1925'te Pehlevî Hanedanının İran tahtına geçmesinden sonra vuku bulduğunu?

*İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi’nin,Türkiye'ye yaptığı bir ziyarette verdiği demecinde, İran halkının %40'ının Türkçe konuştuğunu söylediğini?

*Avrupa'da 4 ülkenin-Almanya, Avusturya, İsviçre, Liechstenstein-  (A) Milli Takımında 11 Türk kökenli futbolcu bulunduğunu?

*İstanbul ve İzmir'in işgalleri üzere, ABD'deki Türklerin yarısına yakınının Türkiye'ye dönerek Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci kuvvetlere karşı savaşmayı tercih ettiklerini?

*İsrail cumhurbaşkanlarından İshak Ben Zvi’nin (1952-1963), Galatasaray Lisesi mezunu olduğunu?

*Slovenya Cumhurbaşkanı’nın adının “Danilo Türk” olduğunu?

……………………………………………………………………………

* Beşiktaş Jimnastik Kulübünün bir numaralı üyesi ve eski başkanı, Fuat Balkan’ın Balkanlardaki komitacılara karşı çetecilik faaliyeti gösterdiğini ve Kurtuluş Savaşı esnasında, Anadolu’ya gönderilecek Yunan tümenlerinin Balkanlar’da oyalanmasına önderlik ettiğini?

*Kuzey ve Güney Azerbaycan Türklerinin, dünyada Türkiye Türklerinden sonraki en kalabalık 2. Türk topluluğunu oluşturduğunu?

*Arnavutluk’ta ünlü ressam Abidin Dino anısına, 2010 yılında pul çıkartıldığını?

*Eski Genelkurmay başkanlarından Salih Omurtak ve Nuri Yamut’un Selanik doğumlu olduklarını?

*Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra, Yahudi dininden olan Karay Türklerini İstanbul’a getirdiğini ve yerleştirildikleri mıntıkaya Karayköy (Karaköy) dendiğini?

*1. Dünya Savaşı bitiminde, Osmanlı Devleti teslim olduğu halde, Medine’yi teslim etmeyip, savunmaya devam eden Fahrettin Türkan Paşa’nın Rusçuk ( Bulgaristan) doğumlu olduğunu?

*Günümüzde Polonya ve Litvanya’da 3.000 kadar Karay Türkünün yaşadığını?

*Osmanlı Medeni Kanunu, Mecelle’yi hazırlayan, ünlü Osmanlı hukukçusu Ahmet Cevdet Paşa’nın Bulgaristan Türklerinden olduğunu?

*Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Ali Tanrıyar’ın Kavala’nın Palihor köyünde doğduğunu?

……………………………………………………………………………

* Unesco’nun 1999 yılını, “Dede Korkut yılı” olarak ilan ettiğini?

* Kudüs’ün 1244 yılında, Türk soylu Harzemşahlar tarafından, Haçlılar’ın elinden kurtarıldığını?

*Günümüzde Sırbistan’da Boşnakların yaşadığı en önemli şehir olan Novi Pazar (Yeni Pazar)’ın Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulduğunu?

*1688 yılında, Avusturya işgaline uğramadan önce, Belgrad nüfusunun çoğunluğunu Türklerin teşkil ettiğini?

*2012 yılında yapılan seçimlerde 3 Türk milletvekilinin Yunanistan parlamentosuna seçildiğini?

*Ünlü ressam Abidin Dino’nun ailesinin, günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan Epir bölgesinin Arnavutlarından olduğunu?

*16. yüzyılda, Saraybosna’nın Viyana ve Edirne arasında kalan bölgenin en büyük şehri olduğunu?

* Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın 1600 yılında Barhinzade Süleyman Paşa tarfından kurulduğunu?

*İran üniversitelerinde Farsça için 200 tane bölüm bulunurken, Türkçe için tek bir bölümün dahi bulunmadığını?


……………………………………………………………………………

*Dünyada hiçbir dilin iki ayrı alfabesinin bulunmadığını?

*Ancak Türkçe’nin tam 38 çeşit alfabesinin olduğunu?

*Türkiye Türkçesi’nin yeni alfabesi ile meydana getirilen edebiyatın, tarih boyunca, Proto-Türkçe dahil, meydana getirilenden kat kat fazla olduğunu?

*”Varlık" adındaki gazetenin 1994'ten beri "Ortak Türk Alfabesi" ile basıldığını?

*Türkler'in Göktürk alfabesinden sonra ve Arap alfabesinden önce kullanmış oldukları yazı sistemleri içinde en önemli alfabenin, Uygur alfabesi olduğunu?

*Selanik’te kurulan, Yunan 1. futbol ligi takımlarından, PAOK’un; İstanbul’dan giden Rumlar tarafından kurulduğunu?

*Avrupa’da oldukça popüler bir yemek olan “Steak Tartare” –Tatar Bifteğinin, Orta Asya’ya gelen Almanlar tarafından, Avrupa’ya tanıtıldığını?

* Çiğ tatar bifteğinin 19. yüzyılın sonlarına doğru, New York limanındaki lokantalarda pişirilerek ’Hamburg Tarzı Biftek’ ya da ’Hamburger’ ismiyle satılmaya başladığını?

*Sovyetler Birliği dönemindeki yapılan nükleer, kimyasal ve biyolojik silah denemeleri neticesinde, devasa Aral Gölünün, günümüzde kurumak üzere olduğunu?

……………………………………………………………………………

*1926'da Bakü'de toplanan Türkologlar Kongresinde tüm Türki dillerin Latin alfabesi ile yazılması kararının alındığını?

*1938 yılından önce Orta Asya Türk halklarının  ortak alfabeleri ile birbirlerine yaklaştığını?

* Sovyetler Birliği tarafından, her Türk halkına diğerlerinden farklı bir Kiril alfabesi geliştirilmesi ile, aslında birbirlerine yakın olan bu lehçelerin zamanla farklılaşmalarının sağlandığını?

*Azerbaycan'da kullanılan Latin alfabesinin, İran'da yaşayan milyonlarca Azeri Türkü tarafından da kullanılmaya başlandığını?

* 2000 yılında Rus parlamentosunun, Rus Federasyonu içerisinde Kiril alfabesinden başka bir alfabe kullanılmayacağı kararını aldığını?

* Buna tepki olarak Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde hemen bir Türkçe Latin alfabesi kullanıma alındığını?

*Atina’da kurulan, Yunan 1. futbol ligi takımlarından ve Lefter’in de bir dönem top koşturduğu, AEK kulübünün; İstanbul’dan giden Rumlar tarafından kurulduğunu?

* Osmanlı Devleti’nin müttefiki Almanya’daki çalışma gücünün azalması nedeni ile, Türk işçilerinin ilk defa, 1. Dünya Savaşı esnasında, çalışmak üzere Almanya’ya gittiklerini?

*Türkçe'nin yazıldığı ilk alfabenin, bugünkü bilgilere göre Batı'da "runik" diye tanınan Göktürk alfabesi olduğunu?

……………………………………………………………………………

*Afganistan’da en fazla yatırım yapanülkenin Çin olduğunu(ABD bile değil!)?

*‘’Uygur Özerk Bölgesinin” 1.828.418 km²yüzölçümü ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin en geniş idari bölgesi olduğunu?

*Çin’deki 3. nesil hanedan olan, Çu sülalesinin,Türk kökenli olduğunu?

*Uygurlar’ın, Çin’in kuzeyindeki, Turfan veTarım havzasında, 6. ve 9. yüzyıllar arasında çok büyük bir medeniyetkurduklarını?

*Sümer dili ile Türkçe’ninkarşılaştırılması neticesinde, Ön Türkçe’nin 10 bin yıl öncesine uzandığının,Prof. Dr. Osman Nedim Tuna tarafından ortaya konulduğunu?

*Çin’in, dünyada pek çok ülkeye KonfiçyüsEnstitüleri kurduğunu?

*Yukarıda bahsi geçen enstitüler ileÇin’in, Çince öğretimi yanında, Çin kültür, sanat ve tarihini öğreterek,“yumuşak güç” taktikleri ile söz konusu ülkelerde, nüfuzunu yaymayaçalıştığını?

*Roma medeniyetinin üzerine kurulduğuEtrüsk medeniyetine ait yazıtları okuyan Sn. Kazım Mirşan’a göre, Etrüskler’in,ilk büyük Ön –Türk Konfederasyonu halkından olduklarını?

*Çin’de, özerk Uygur Bölgesinin başkentiUrumçi ile Pekin arasındaki mesafenin 3.494 km olduğunu? (İstanbul ile Urumçiarasındaki mesafenin 3.428 km olduğunu?!)

 ……………………………………………………………………………

*Dünya’daki Türklerin 38 adet farklı alfabesi kullandıklarını?

*Dünyadaki Türklerin kullandıkları alfabelerin 30 adedinin Kiril, 8 adedinin Latin alfabesi kökenli olduklarını?

*Hülya Koçyiğit, Hulusi Kentmen, Ali Kırca’nın Bulgaristan kökenli olduklarını?

*Candan Erçetin, Yeşim Salkım, Özhan Canaydın, Aysel Gürel, Fikret Kuşkan ve İslam Çupi’nin Arnavut kökenli olduklarını?

*KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini Fazıl Küçük ve Alparslan Türkeş’in Kayseri kökenli Kıbrıs Türklerinden olduklarını?

*Ünlü yazar Sabahattin Ali’nin Gümülcine, ünlü yönetmen Şerif Gören ile Necla Nazır’ın İskeçe doğumlu olduklarını?

*Rusya Federasyonunda yer alan Kafkasya’daki Adige Cumhuriyetinin başkenti Maykop’un adının, (may=yağ, kop=çok) yağı çok manasında, Afşar Türklerinden geldiğini? 

*Afganistan devletinin, Halaç Türklerinden Ahmet Şah Dürrani önderliğinde, 18. yüzyıl ortalarında kurulduğunu?

*Kudüs’ü fetheden Selahaddin Eyyubi’nin, Afşar Türkleri tarafından kurulan Musul Atabeyliğinde (Zengi Devleti) yetiştiğini?

 ……………………………………………………………………………

*Yahya Kemal Beyatlı ve Şarık Tara’nın Üsküp doğumlu olduklarını?

*Nobel Barış Ödülü sahibi, Arnavut, Rahibe Teresa’nın Osmanlı Üsküp’ünde doğduğunu?

*Danone firmasının, Selanik’ten İspanya’ya 1912 yılında göç eden, Osmanlı vatandaşı Isaac Karasu tarafından kurulduğunu?

*Hindistan’a İslamiyetin, Türk hükümdarı Gazneli Mahmud ile girdiğini?

*Ünlü güreşçiler Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Koca Yusuf ve ilk Türk Dünya Güreş şampiyonu, Ahmet Kara’nın ve Hezarfen Ahmet Çelebi’nin Deliorman (Bulgaristan) Türklerinden olduklarını?

*En az 10 milyon Türk’ün asırlar boyunca Hindistan’a gelerek, Türklüklerini kaybettiklerinin ve Türkçe’yi unuttuklarının tahmin edildiğini?

*Hindistan Müslümanlarının, Anadolu Kurtuluş Savaşı boyunca, İngiltere’yi siyasi bakımdan büyük baskı altında tuttuğunu?

*Hindistan’daki Türk devletinin kurucusu Babür Şah’ın aynı zamanda, Türk dilinin en büyük şair ve ediplerinden biri olduğunu?

*Mareşal Fevzi Çakmak’ın Karadağ (Montenegro) Boşnaklarından olduğunu?

*Osmanlı Devletinin Duraklama döneminde, devleti Başbakan (Sadrazam) olarak düzene koyan, Köprülüler ailesinin Arnavutluk kökenli olduklarını?

*10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ailesinin, Serez (Yunanistan) mübadillerinden olduğunu?

 ……………………………………………………………………………

*Türk müteahhitlik firmalarının, Türkmenistan'da üstlendikleri projelerin tutarının 19 milyar doları geçtiğini?


*Türkiye’nin, Türkmenistan'a en fazla yatırım yapan yabancı ülke olduğunu?

*Merkezi Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde 31 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü?

*Ünlü Tatar eğitimciler Yusuf Akçura ile Sadri Maksudi’nin Atatürk döneminde Cumhurbaşkanlığı danışmanları oldukları?

*Kazakistan’da 400’ün üzerinde Kazak-Türk ortak sermayeli işletmenin faaliyette olduğunu?

*Kazak firmalarının Türkiye’de yaptıkları yatırımların tutarının 350 milyon dolara ulaştığını?

*Türkiye’nin Tataristan’ın dış ticaretinde 3.sırada yer aldığını?

*Göktürkler ile Moldova Türkleri olan Gagavuz (Gökoğuz)’ların bayraklarında aynı sembolü (kurt başı) kullandıklarını?

*Hristiyan Türkler olan Gagavuz (Gökoğuz)’ların ibadetlerini, Türkçe olarak yerine getirdiklerini?

…………………………………………………………………………………..........

*Avusturya parlamentosunda bir Türk bayan milletvekilinin bulunduğunu?

*Rusya ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışan Gagauz halkının, Güney Osetya ve Abhazya örneklerinde olduğu gibi, Moldova’dan bağımsızlığını ilan etmek için çalışmalar yaptığını?


*Kazakistan’daki Türk yatırımlarının, 2 milyar Amerikan dolarına ulaştığını?

 *Türkiye’nin, sermaye miktarı açısından ABD, Güney Kore ve İngiltere’den sonra Kazakistan’da en büyük dördüncü yatırımcı ülke olduğunu?


 *Azerbaycan'ın doğalgaz rezervinin 2 trilyon metre küpün üzerinde olduğunu?

*Osmanlı Devleti son 150 yılında; Cezayirli Gazi Hasan Paşa ile Tunuslu Hayrettin Paşa’nın sadrazam olarak görev yaptıklarını?

*Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Meclisi (TÜRKPA) Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Daimi Komitesi’nin ilk toplantısının Kasım 2011’de Astana’da yapıldığını?

*Yukarıda bahsi geçen toplantıya Azerbaycan’dan katılan Milletvekili Nizami Caferov’un Türk halklarının öncelikle ortak bir dile sahip olması gerektiğini ve bu amaç için en uygun olanın da Türkiye Türkçesi olduğunu söylediğini?

*Orhun anıtlarındaki kelimelerin, günümüzde Moldova Türkleri olan, Gagavuz (Gökoğuz)’lar tarafından halen kullanılmakta olduğunu?

………………………………………………………………………………………………

*2009 seçimlerinde, Belçika parlamentosuna 6 Türk milletvekilinin seçildiğini?

 *Almanya’da eyalet meclislerinde 36 Türk kökenli milletvekilinin bulunduğunu?

 * Doğu Türkistan (Uygur)’da İngilizce veya Türkiye Türkçesi ile yayın yapan internet sitelerine ulaşımın tamamen engelli olduğunu?

*2011 yılı Mayıs ayında Almanya’nın Bremen eyaletinde yapılan seçimde, 10 Türk milletvekilinin 83 sandalyeli eyalet parlamentosuna girmeyi başardığını?

*Selanik’te ilk defa, bir cami açılması için,  geçtiğimiz günlerde karar alındığını?

 *2010 yerel seçimlerinde, Yunanistan’da 3 Türk belediye başkanının seçildiğini?

* İzmir'de yaklaşık 1,5 milyon Balkan göçmeni yaşadığını?

*Anadolu Türkçesine en yakın dil olan Gagavuz (Gökoğuz) lehçesinin, UNESCO tarafından kaybolma tehlikesi altında olan diller kapsamına alındığını?

*2011 seçimlerinde, iki Türk bayan milletvekilinin Danimarka parlamentosuna seçildiğini?

*Bulgaristan’da, ırkçı ATAKA partisinin Genel Başkanı Volen Siderov’un, Türklerin partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerinde birinci olması üzerine;  , ''Avrupa Parlamentosu'na Sofya'nın değil, Ankara'nın milletvekilleri gidiyor. Yakında Bulgaristan'da Türkçeyi resmi dil olarak da ilan edebilirler'' diye konuştuğunu?

………………………………………………………………………………………………

*2010 seçimlerinde, Hollanda parlamentosuna 5 Türk milletvekilinin seçildiğini?

*Yunanistan’da “İskeçe Türk Birliği” adındaki bir derneğin, adında “Türk” kelimesi geçtiği için “kamu düzenini tehdit ettiği” gerekçesiyle resmen kapatıldığını?

* Mübadele ile Yunanistan’a göç eden Ortodoks Türklerin, Fener Rum Patrikhanesi’nin aksine, 72 kilise ile Kurtuluş Savaşına destek verdiklerini?

*1984’te ailesi ile birlikte vatandaşlıktan çıkarılan Aysel Zeybek’in, 2001 yılında AİHM kararı ile tekrar Yunanistan vatandaşlığını kazandığını ve daha sonra milletvekili seçildiğini?*Yunanistan’da Türklerin, seçim sistemi nedeni ile 2004’teki genel seçimlerde Gümülcine’de sadece 40 oyla ikinci milletvekilini; İskeçe’de 700 oyla tek milletvekilini kaybettiklerini?

*Bulgaristan'da bir tek Türk vali yardımcısının olduğunu?

*Türkiye’deki okullara yönelik atlaslarda, Türk Dünyası devletleri haritalarına yer verilmeye başlandığını?

*Uygur Türklerinin yaşadığı Kaşgar kentinin, Eski Şehir bölümünün, Çin tarafından yıkılmakta olduğunu?

*Almanya’da Berlin Eyaleti Çalışma, Uyum ve Kadın Bakanlığı görevinin Sn. Dilek Kolat, tarafından yerine getirildiğini?


 ………………………………………………………………………………………………

 *Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Dışişleri Bakanlığı ve son olarak da Yunan Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA)’nın Yunanistan’ı, azınlıklara yönelik politikası konusunda uyarmış olduklarını?

*2009 seçimlerinde, Almanya parlamentosuna 5 Türk milletvekilinin seçildiğini?

*Avrupa Parlamentosuna, 2009 yılında, Almanya ve Hollanda adına birer Türk milletvekilinin seçildiğini?

*2007 yılına kadar AB’ye üye ülkeler arasında başkentte cami bulundurmayan tek ülkenin Yunanistan olduğunu?

*Doğu Türkistan (Uygur)’da Uygur Türkçesinin kaldırılarak, eğitim dilinin tamamı ile Çince’ ye döndürüldüğünü?

*Türkiye’deki Batı Trakya kökenli nüfusun sekiz yüz bin kişi civarında olduğunu?

*Avrupa ve Türkiye’deki Batı Trakya Türklerinin haklarını elde ederek oylarını kullanmaları durumunda, Yunanistan’daki Türklerin; yüzde bir değil onda bir düzeyinde bir güce ulaşacaklarını?

*Uygur Türkçesinin, Arap harfleri ile yazıldığını?

*İsveç parlamentosunun tek Türk milletvekili olan Mehmet Kaplan’ın; Yeşiller partisi meclis grup başkanı olduğunu?

*Norveç’in başkenti Oslo’da, bazı okullarda Türkçe´nin zorunlu seçmeli ders olarak okutulduğunu?

 ………………………………………………………………………………………………

 *2011 yılında Bulgaristan’da AB parlamentosu için yapılan seçimlerde, Bulgaristan Türklerinin partisi olan HÖH’ün % 26 ile seçimlerden 1.parti olarak çıktığını?

*Bulgaristan adına 5 Türk milletvekilinin Avrupa Birliği Parlamentosu üyesi olduğunu?

*Barbaros Hayrettin Paşa ile eski Osmanlı sadrazamlardan (1910-1911) Hüseyin Hilmi Paşa’nın Midilli adası Türklerinden olduğunu?

* Almanya’da Baden-Württemberg Eyaleti Uyum Bakanlığı görevinin, Bilkay Öney tarafından yerine getirildiğini?* Atatürk dönemi İçişleri Bakanlarından Şükrü Kaya’nın, Osmanlı sadrazamlarından (1619-1621) Güzelce Ali Paşa’nın; İstanköy (Kos) adası Türklerinden olduğunu?

*Çaka Bey komutasındaki ilk Türk donanmasının; 1089 yılında Midilli ve 1090 yılında Sakız adalarını fethettiğini?

*Makedonya hükümetinde 1 Türk devlet bakanının (Sn. Hadi Nezir) yer aldığını?

*Yaklaşık 40 yıl öncesine kadar Karadağ’ın (Montenegro) Bar şehri çarşısında herkesin Türkçe konuştuğunu?

* Gürcü kökenli Osmanlı sadrazamı sayısının 11 olduğunu?

* Batı Trakya Türklerinin ibadetlerini yerine getirebilmeleri için yeni camilerin inşa edilmesi bir yana, eski camilerin onarılmasına bile imkân verilmediğini?

*Yunanistan’da, Türk azınlığın yoğun yaşadığı bölgelerin, Yunan nüfusun çok olduğu yörelerle birleştirerek kurulan yeni seçim bölgeleri ile, Türklerin oy oranlarının düşürülmek istendiğini?

………………………………………………………………………………………………

*1974 Yugoslavya Anayasası’na göre, Kosova’nın resmî dilinin: “Arnavutça-Sırpça ve Türkçe” olarak tespit edildiğini?

*Dışişleri eski bakanlarından Vahid Halefoğlu’nun, ilk Suriye Cumhurbaşkanı Suphi Bereket’in damadı olduğunu?

*Dünyada şehirlerin merkezi olarak ısıtılması işleminin, ilk olarak, günümüzde Rusya Federasyonuna bağlı özerk bir cumhuriyet olan Tataristan’da gerçekleştirildiğini?

*Bosna kökenli Osmanlı vezirlerinin sayısının, 70’i aştığını?

*En uzun süre ile TBMM Başkanlığı yapan Abdülhalik Renda’nın Arnavut (Yanya/Yunanistan doğumlu) asıllı olduğunu?

* Arnavutluk’un en önemli milli kahramanı İskender Bey’in, Sultan II. Murad döneminde, Edirne Sarayında yetiştiğini?

*Anadolu çarşı yapılanmasının, günümüz Balkanlarında (Makedonya, Bosna, Kosova, Arnavutluk, Yunanistan) aynen korunduğunu?

* Arnavut kökenli Osmanlı sadrazamı sayısının 33 olduğunu?

*Kosova meclisinde 3 Türk milletvekilinin bulunduğunu?

 *Kosova hükümeti Kamu Yönetimi bakanlığı görevinin bir Türk bakan (Sn. Mahir Yağcılar) tarafından yerine getirildiğini ve hükümette ayrıca 3 Türk bakan yardımcısının yer aldığını?

*Almanya’da ana muhalefet partisi SPD’nin genel başkan yardımcılığına, Sn. Aydan Özoğuz’un seçildiğini?

*Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanim ile Beşiktaş Kulübünün sembol ismi Hakkı Yeten’in Vodina (Yunanistan) doğumlu olduğunu?

………………………………………………………………………………………………* Rusya’da federe cumhuriyetlerin başkanlarının Moskova’dan atanması uygulamasına geçildiğini?

*Yukarıdaki duruma ek olarak, Rusya’daki özerk Türk cumhuriyetleri de dahil, bütün cumhuriyetlerden anayasalarını, Rusya Federasyonu Anayasası ile uyumlu hâle getirmelerinin istendiğini?

*Rusya’nın etkisine karşı; Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova tarafından kurulmuş (GUAM) örgütünün bulunduğunu ve en son zirvesini Mayıs 2010’da Kiev’de gerçekleştirdiğini?

*Özbekistan’ın, ABD’ye tepki olarak, 2005 yılında GUAM’dan ayrıldığını? 

*Cezayir’in başkentinde, otoyol üzerinde olsun, şehrin muhtelif yerlerinde olsun, ana semtlerden olan, “Murad Rais” (Murat Reis) levhalarını sıklıkla görmenin mümkün olduğunu?

* Rus ve Çin istilalarına uğrayana kadar, tarih boyunca, Batı ve Doğu Türkistan arasında sınır bulunmadığını?

* Orta Asya nüfusunun büyük bir kesiminin yaşadığı Fergana Vâdisi’nin, Orta Asya’nın merkezi olduğunu?

*Türkistan’ın işgali esnasında (19. yüzyıl), Rusya ve Çin’in dayanışma içine girdiğini?

* Lazkiye çevresinde toplam 265 Türk köyü bulunduğunu?

*Sırbistan’da Türk dizilerinin inanılmaz ölçüde popüler olduğunu?

*Rusya’da; başta Tatarlar olmak üzere, özellikle özerk Türk cumhuriyetlerinin Latin alfabesine geçmek için çalışmalarda bulunduğunu?

*Rusya hükümetinin bütün federe cumhuriyetlerde Kiril alfabesinin kullanılacağına dair karar alması ile cumhuriyetlerin yukarıdaki isteklerine son verdiğini?

*Çinlilerin, Uygur bölgesini adlandırdıkları “Şin Can” tabirinin, “Kazanılmış Toprak” anlamına geldiğini?

*Doğu Türkistan’da, Çin tarafından, 20 bin kişilik bir bölgede yüzde 1 oranında doğum yapılacak denilerek sınırlama getirilebildiğini?

………………………………………………………………………………………………

*Cezayir’in 1962 yılında bağımsızlığını kazanmasını takiben, ülkeden ayrılan Fransız yönetiminin, Cezayir’in arşivini de beraberinde götürdüğünü?

*Orta Anadolu’ya özgü, “Testi kebabının,  pişirilmesi ve sunumunun, Libya’da da aynı biçimde de yapıldığını?

* Eski YÖK Başkanı merhum Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın yeğeni Sinan Çelebi’nin,

K. Irak Bölgesel Yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakanı olduğunu?

*Libya’nın bağımsızlığını kazanmasının ardından, 1960’ların ortasından 70’lerin sonlarına kadar, Libyalıların Türkiye’deki akrabaları için “kayıp akraba” ilanları yayınladığını?

*1881’de Tunus’un Fransız işgaline uğraması üzerine, yüz binden fazla Tunuslunun, Osmanlı idaresindeki Libya’ya iltica ettiğini?*Cezayir’deki “Media”  şehrinin Türkler tarafından kurulduğunu ve şehrin yerlilerini Türkler’in oluşturduğunu?

*Fransız işgali döneminde, Cezayir’de Türkçe konuşulmasına izin verilmediğini?

*Kuzey Irak’ta ticaret yapan insanların yüzde 70’i nin Türk olduğunu?

*Musevi inanışına mensup bulunan, Karay Türklerinin kutsal kitapları Tevrat’ı “Türkçe” (Karay Türkçesi) olarak, ibadette kullandıklarını?

*Fransız işgali döneminde, Cezayir’de Halife (Osmanlı Padişahı) adına hutbe okutulmaya devam edildiğini?

*Arap dünyasının 20. yüzyıldaki en ünlü şairi, Ahmed Şevki Bey’in Türk asıllı olduğunu?

*İzmir, Yunan işgalinden kurtulduğunda, Cezayir halkının ellerinde Atatürk posterleri ile sokaklara döküldüğünü ve gazetelerde sevinç haberlerinin çıktığını?


………………………………………………………………………………………………

*Kuzey Irak’ta konuşulan Türkçe ile Azerbaycan’da konuşulan Türkçe’nin aynı olduğunu?

*Erbil havaalanında, dünya ülkelerine ait bayraklar arasında, KKTC bayraklarının da bulunduğunu?

*Sırbistan’da Boşnakların yaşadığı “Sancak” (Yeni Pazar) bölgesinin, ülkenin ekonomik açıdan en geri bırakılmış bölgesi olduğunu?

*Kuzey Irak’ta, günümüzde 16 tane Türk okulunun bulunduğunu?

 
*Türkiye'nin Irak'a 2010'da gerçekleştirdiği 7.5 milyar doları aşan ihracat hacminin yaklaşık yüzde 70'inin Kuzey Irak Bölgesine yönelik olduğunu?

*Cezayir’in batısında yer alan “Tlemsen” şehri nüfusunun yarısından fazlasına, Türk gözü ile bakıldığını?

*Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış’a göre, Mısır nüfusunun yaklaşık üçte birinin Türk kökenli olabileceğini?

* Nasır’ın Mısır Devlet Başkanı olması ile birlikte, ülkedeki Türklerin bir çoğunun Mısır’ı terkettiğini?

* Nasır dönemi Mısır’ında, yabancı dillerin ve dolayısı ile Türkçe’nin de yasaklandığını?

*Günümüz Cezayir’inde; ders kitaplarında, tarihi en uzun ve detaylı olarak anlatılan devletin, Osmanlı Devleti olduğunu?

*Fransız işgali döneminde, Cezayir’de, Osmanlı idaresine ilişkin tarihin kara bir dönem ve Türklerin de sömürgeci olarak gösterilmeye çalışıldığını?

*Fransız işgali döneminde, Cezayir’deki Türk ailelerin soyadlarının değiştirildiğini?

………………………………………………………………………………………………

*Türklerin kullandığı ilk alfabenin, Görktürk alfabesi olduğunu?

*Cezayir’de Türklere benzeyen, inanılmayacak çok sayıda insan bulunduğunu?* Cezayirlilerin de, yukarıdaki durumu, ülkede son derece popüler olan Türk dizilerini izledikçe fark ettiklerini?

*Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın merkezinde yer isimlerinin “Kalemegdan” (Kale meydan); “Taş Megdan” (Taş Meydan) olduğunu?

*1867 yılına kadar Türk hakimiyetinde olan Belgrad’da, günümüzde tek bir camiinin ayakta kaldığını (Bayraklı camii)? 

*Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, günümüzde Türk hekimler tarafından işletilen çok sayıda diş kliniği bulunduğunu?

*Kuzey Irak Kürt Yönetiminin başkenti Erbil’deki tarihi çarşının adının Bazari Kaysari (Kayseri Pazarı) olduğunu?

*Erbil’deki Kayseri Pazarındaki esnafların büyük çoğunluğunu, Irak Türklerinin oluşturduğunu?

*Çanakkale Savaşında, Arap dünyasından en fazla şehidin, Libya’dan çıktığını?

*1989 yılında, Özbekistan’da çıkartılan Fergana olayları ile Özbekistan Türkleri ile Ahıska Türklerinin arasının açıldığını?

*Belgrad’ın Osmanlı hakimiyetinde olduğu dönemde, şehirde 250 kadar cami bulunduğunu?

………………………………………………………………………………………………

*Dünyada UNESCO tarafından, “En iyi korunan Osmanlı şehri” olan, Gjirokaster’in (Ergiri) Arnavuluk’ta bulunduğunu?

*Eski Arnavutluk Devlet Başkanı Enver Hoca’nın, Gjirokaster (Ergiri) doğumlu olduğunu?

* Rus enerji firmalarının neredeyse her gün Karadeniz ve Hazar çevresinde yeni bir ekonomik teşebbüse katılmakta olduğunu?

*Kurtuluş Savaşı esnasında Buhara Emirliğinin (Özbekistan), on milyon altın civarında olan, Sovyetler Birliğinin elinde olan hazinelerinden bir kısmını Türkiye’ye göndermek için ısrar ederek, yardımı gerçekleştirdiğini?

* Bağımsızlığını takiben, nükleer güç olmayı reddeden Kazakistan'ın, nükleer deneme alanını kapattığını? 

*Orta Asya ülkelerinin toplam dış ticaretlerinin yüzde 80'ni Rusya ile gerçekleştirdiğini?

*Şanghay İşbirliği Örgütünün Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan oluştuğunu?

*Kazakistan’ın mallarının büyük çoğunluğunun Rusya üzerinden geçtiğini?

* Son yıllarda dünya çapında dev firmalar haline gelen Rusya’nın Gazprom, Lukoil ve RAO-UES (Birleşmiş Enerji Sistemleri) firmalarının, günümüz Rus Dış Politikası'nın, Orta Asya’daki etkinliğini arttırmasının araçları olduğunu?

*Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) başına Kazakistan temsilcisinin seçildiğini?

*Rusya’nın; Abhazya’nın Karadeniz kıyısında yer alan Oçamçira'da askeri deniz üssü inşa edeceğini?*Kırgızistan`da Afganistan`daki operasyonlar için kilit önem taşıyan bir Amerikan üssü bulunduğunu?

*Orta Asya’da; her üç aileden bir kişinin, Rusya'da çalıştığını?

* Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) ortak askeri tatbikatının, Eylül 2010’da, Kazakistan’da gerçekleştirildiğini?

*Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü(KEİ) çerçevesinde; `Karadeniz Çevre Otoyolu`nun Hazar Denizi yoluyla Orta Asya`yı Balkanlara bağlayarak, “İpek Yolu”’nu canlandırmayı amaçladığını?

* Rusya’yı ekonomik olarak Kazakistan ve Belarus’la yeniden bütünleştirmek amacıyla, söz konusu üç ülke arasında 2010 Ocak ayında gümrük birliği anlaşması imzalandığını?

*Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, “Konjarnik” isminde semt bulunduğunu? (Konyalılara duyurulur!!!!!)

*2005 yılında, Özbekistan’ın ülkesindeki ABD askeri üslerini kapattığını?

* Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) adlı ekonomik birliğin; 2000 yılında Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından kurulduğunu?

………………………………………………………………………………………………

* Eylül 2010’da İstanbul'da gerçekleşen 10'uncu Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi zirvesinin, ilk kez Oğuz Türkçesinde yapıldığını? (Bundan önceki zirvelerde Rusça ve İngilizce kullanılmıştı.)

*  2010 yılı Ocağında İran ile Türkmenistan arasında, ikinci doğalgaz boru hattının açıldığının?

* Devletabad-Salıp Yar adıyla anılan hatla; Türkmenistan’ın en büyük, en zengin mevcut gaz yatağı olan Devletabad'dan, İran'ın kuzeyindeki Salıp Yar'a doğalgaz aktığını?

* Lübnan ile Kıbrıs arasındaki suların derinliklerinde önemli petrol ve gaz rezervleri bulunduğunu? 

* Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesine; Özbekistan’ın, 2006 yılından beri katılmadığını?

*Türkmenistan’dan İran’a uzanan 200 km. uzunluğundaki, ilk doğal gaz boru hattının, “Körpece-Kurtköy” hattı olduğunu?

*Kazakistan’ın AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) dönem başkanı olduğunu?

* Türk Dili Konuşan Ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan, TÜRKSOY (Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi)’un 1993 yılında Almatı’da kurulduğunu?

*Lübnan mutfağı ile Antakya mutfağının hemen hemen aynı olduğunu?

*Romanya’daki müzelerde, ülke tarihinin Osmanlı Devleti yönetiminde geçen yüzyıllarından bahsedilmediğini?

*İran ile Türkmenistan arasında; Kuzey-Güney demiryolu hattının geliştirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini?

* Kuzey-Güney demiryolu projesinin; Türkmenistan'dan da geçerek Kazakistan'ı İran'ın Basra Körfezi limanlarına bağlayacağını?

*Faaliyete geçen boru hatları neticesinde; Türkmenistan'ın yıllık 70-80 milyar metreküplük yıllık doğal gaz üretiminin Rusya, İran ve Çin tarafından paylaşılmış olduğunu?* Bu durumdan en çok Türkmen gazına umut bağlayan Nabucco projesinin etkileneceğini?

* 3 Ekim 2009 Nahcivan Anlaşması'yla kurulan Türk Konseyi'nin kurumsal merkezinin İstanbul, akademik merkezinin Kazakistan, Parlamenterler Asamblesinin (TÜRKPA) merkezi ise Bakü olduğunu?

* TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı)’nın Bosna Hersek’e dönecek Boşnaklar'a; üç yıl boyunca aylık gelir, ayrıca iki inek, bahçesini ekip-biçmesini sağlayacak tohum ve gübre yardımı vaat ettiğini?

* Türkmenistan devlet başkanı Berdimuhammedov’un; Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattının yaşama geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladığını?

*Kazakistan’ın enerji hatlarını korumak üzere, Kazakistan’da iki adet ABD üssü bulunduğunu?

*2010 Dünya Basketbol Şampiyonası final maçını izleyen Lübnanlı gençlerin, maç boyu milli takımımızı destekleyip, yerlerinde duramadıklarını?

* ABD’nin; Kazakistan’ın petrol ve doğal gaz şirketleri ile ikili anlaşmalar yaparak, zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine, daha toprağın altında iken yüzde doksan ve yüzde doksan iki oranında ortak olduğunu?

*Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Dünyası Akademisinin kurulduğunu?

*Kazakistan’da başta "Chevron" olmak üzere, ABD'in ünlü petrol devlerinin yatırımlarının 30 milyar doları aşmasının beklendiğinin?

* 3 Ekim'in Türk Dili Konuşan Ülkeler Günü olarak ilan edilmesi kararının alındığını?

………………………………………………………………………………………………

* Rusya’da federe cumhuriyetlerin başkanlarının Moskova’dan atanması uygulamasına geçildiğini?

*Yukarıdaki duruma ek olarak, Rusya’daki özerk Türk cumhuriyetleri de dahil, bütün cumhuriyetlerden anayasalarını, Rusya Federasyonu Anayasası ile uyumlu hâle getirmelerinin istendiğini?

*Rusya’nın etkisine karşı; Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova tarafından kurulmuş (GUAM) örgütünün bulunduğunu ve en son zirvesini Mayıs 2010’da Kiev’de gerçekleştirdiğini?

 *Özbekistan’ın, ABD’ye tepki olarak, 2005 yılında GUAM’dan ayrıldığını? 

 * Rus ve Çin istilalarına uğrayana kadar, tarih boyunca, Batı ve Doğu Türkistan arasında sınır bulunmadığını?

* Orta Asya nüfusunun büyük bir kesiminin yaşadığı Fergana Vâdisi’nin, Orta Asya’nın merkezi olduğunu?

 *Türkistan’ın işgali esnasında (19. yüzyıl), Rusya ve Çin’in dayanışma içine girdiğini?

* Lazkiye çevresinde toplam 265 Türk köyü bulunduğunu?

*Rusya’da; başta Tatarlar olmak üzere, özellikle özerk Türk cumhuriyetlerinin Latin alfabesine geçmek için çalışmalarda bulunduğunu?*Rusya hükümetinin bütün federe cumhuriyetlerde Kiril alfabesinin kullanılacağına dair karar alması ile cumhuriyetlerin yukarıdaki isteklerine son verdiğini?

 *Çinlilerin, Uygur bölgesini adlandırdıkları “Şin Can” tabirinin, “Kazanılmış Toprak” anlamına geldiğini?

 *Suriye’de toprak reformu adıyla, birçok Türkün toprağının, yerleştirilen Araplara dağıtıldığını?

 *Türkmenistan’ın, Çin’in doğal gaz ihtiyacının yarısını tedarik ettiğini?

 *Türkmen-Çin doğal gaz boru hattı sayesinde, Çin’in Orta Asya enerji oyununda önemli bir aktör olarak ortaya çıktığını ve Çin’in Hazar denizine stratejik bir erişim yolu elde ettiğini?

*ABD’nin Montrö anlaşmasını değiştirerek, Karadeniz’de savaş gemisi bulundurmak sureti ile Hazar havzasındaki enerji kaynaklarına yakın olmaya çalıştığını?

 *Kırgızistan’ın önemli miktarda doğal zenginliği olmamasına rağmen, değerli stratejik konumu nedeni ile ABD ve Rusya arasında nüfuz mücadelesine konu olduğunu?

* Stratejik konumu sayesinde, Kırgızistan’ın kontrolünün; Kazakistan’a, Özbekistan ve Tacikistan’a ve de Çin’e baskı imkanı sunduğunu?

* Suriye Türkleri ile ilgili akademik çalışmaların, yok denecek kadar az olduğunu?

 * Doğu Türkistan’da şimdiye kadar 5 bin yerde maden ocağı işletmeye açıldığını ve bu rakamın, Çin’deki toplam maden ocaklarının yüzde 85’ini teşkil ettiğini?

 *Putin tarafından geliştirilen Rus dış politikasında, “Rus dilinin korunması” hususunun, ana hedeflerden biri olarak yer aldığını?

* Rusya ulusal güvenliğinin ve ulusal bekâsının kilidi olan stratejik genişlemesinin 4 sınırından; birinin Orta Asya’daki Tanrı dağları, diğerinin de Kafkaslar olduğunu?


 ………………………………………………………………………………………………

*Kırgızistan da şehir/yerleşim yeri isimlerinin “Sarıkamış”, “Balıkçı”, “Akyol”, “Karakol”, “Sarı Oy”, “Tokmak”, “Kara Oy” olduğunu?

*Kazakistan ve Kırgizistan Türklerinin genel olarak; Orta Asya menşeli topluluklar arasındaki, ortak Türklük kavramından ve akrabalık durumlarından habersiz olduklarını?

 *Arnavutluk’ta Nevruz Bayramının kutlandığını?

 * Kazakistan da şehir isimlerinin; “Aksay”, “Akmola”, “Aksu”, “Aksuyek”, “Aktau (Akdağ)”, “Altay”, “Aktiube (Aktepe)”, “Azgir”, “Baykonur”, “Burabay” olduğunu?

 *Günümüzde de Kazak lehçesinin, Kiril alfabesi ile yazılmakta olduğunu!?

 *Orta Asya’da “Türk” denildiğinde akla, Anadolu’da yaşayan Türkiye vatandaşlarının geldiğini?

 *Kazakistan ve Kırgizistan’da halkın, aile içinde dahi, öncelikle Rusça konuşmakta olduğunu?

* Kazakistan ve Kırgizistan Türkleri ile konuşmaya çalışıldığında, pek çok ortak kelime sayesinde anlaşma imkanının bulunduğunu?*SSCB döneminde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki sınırların, aralarında ihtilafa yol açacak biçimde çizildiğini?

*1990 yılında olduğu gibi, geçtiğimiz Haziran ayında da, Kırgızistan’da Kırgızlar ile Özbekler arasında gerilim çıktığını ve on binlerce Özbek’in Kırgızistan’dan kaçıp, sonra otuz beş bininin geri geldiğini?

 *1865-1878 yılları arasında varolan, Kaşgar’daki (Çin yönetimindeki Uygur bölgesinde) Kaşgar Hanlığının, Osmanlı Devleti himayesine girdiğini ve topraklarının Osmanlı Devleti (Türkiye) toprağı sayıldığını?

*Orta Asya’da yemek isimlerinin; “Beşparmak”, “Mantı”, “Şorpa (Çorba)”, “Şaşlık (şiş)”, “Pilov”, “Şubat (deve sütü)”, “Basturma (pastırma)”, “Sucuk”, “Balkaymak” olduğunu?

 * Kazakistan ve Kırgızistan’da, politik olarak; halen dev komşuları olması nedeni ile Rusya’nın dikkate alınmaya devam ettiğini, Türkiye ve Çin’in etkilerinin ise hissedilmediğini?

* Türk firmaları tarafından Kazakistan’da üstlenilen müteahhitlik projeleri toplamının 4,2 milyar dolara ulaştığını?

* Anadolu Türkçesinde yer alan rakam, beden ve renk kelimeleri ile Kazak/Kırgız Türkçesinde yer alan eşdeğerlerinin hemen hemen aynı olduğunu?

*Orta Asya Türklerinin fiziksel özellikleri ile Anadolu Türklerininkinin, birebir benzerlik gösterdiğini?

*Osmanlı Devletinin 16. ve 17. yüzyıllarda, İran’a karşı açılan seferlerde; Özbek Hanlıkları ile işbirliği ve ilişki içinde olduğunu?

* Günümüzde, Kırgızistan’da da sokak levhalarının, Kiril alfabesi ile yazılmakta olmasına rağmen, Latin harflerinin de kullanılmaya başladığını?

*Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak alfabe olmayışının, Oğuz Türkleri arasındaki yazılı iletişimi ve işbirliğini engellediğini?

* Özbekistan ve Kazakistan'da da ilköğretim okullarında başlatılan Latin alfabesine geçişin orta öğretim kurumlarına kadar yükseldiğini?

*Tataristan menşeli ürünlerde Latin alfabesinin kullanıldığını?

* 16 Kasım 2002’de Rusya Federasyonu’na bağlı tüm özerk cumhuriyet ve vilayetlerde Kiril alfabesi dışındaki alfabelerin kullanımını yasaklayan kanun değişikliğinin Duma tarafından kabul edildi.?

 *1994'te Moskova ile yapılan bir anlaşma ile ülkesindeki yeraltı kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi hakkının, tamamen Tataristan yerel hükümetinin eline geçtiğini?

 *Dünyada 200 milyonun üzerinde Türk lehçelerini konuşan bulunduğu ve bunun % 60’dan fazlasının Oğuz Türkçesi (Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, İran, Suriye, Irak) konuştuğu dikkate alınacak olursa; diğer Türkçe konuşan Topluluklar için de, birleştirici üst ortak Türk lehçesinin, Oğuz Türkçesi olması gerektiğini? ………………………………………………………………………………………………*Kurtuluş Savaşı, Büyük Taaruz’un efsanevi komutanlarından Gen. Fahrettin Altay’ın İşkodra (Arnavutluk) doğumlu olduğunu?

*1990’da kabul edilen Irak anayasasına göre; “Irak halkı, Araplar ve Kürtlerden oluşmaktadır” ibaresinin yer aldığını ve dolayısı ile ülkenin üçüncü büyük unsuru olan Türklerin, ana dillerinde eğitim haklarının ellerinden alındığını?

* Dünyanın en büyük volfram rezervinin Kazakistan’da bulunduğunu?

* Irak’taki Türk gençlerinin, güneyde Arapların yaşadığı bölgelerdeki okullara kayıt yaptırmaya zorlandıklarını, kabul etmeyenlerin eğitim haklarının ellerinden alındığını?

*İhsan Doğramacı’nın dedesinin Osmanlı parlamentosunda Kerkük milletvekili olduğunu?

* Irak Türklerine taşınmaz mal alma yasağı uygulandığını ve gayrimenkullerini ancak Arap kökenlilere satabildiklerini?

* Dünyanın en büyük 2. krom ve manganez rezervlerinin Kazakistan’da bulunduğunu?

* Özbekistan’ın dünyadaki en yüksek kaliteli altın rezervlerine sahip bulunduğunu?

* Suriye’de toplam 523 Türk köyü bulunduğunu?

* Bulgaristan Başbakanı Istanbuloff ‘un Galatasaray Lisesi mezunu olduğunu?

 * Özbekistan’ın uranyum rezervleri açısından dünyada 7. sırada yer aldığını?

 * Suriye hükümetinin son yıllarda Türkçe yer adlarını Arapça’ya çevirdiğini?

*Hanya’yı Konya’yı anlamak sözünde geçen, Hanya sözcüğünün Girit’te yer alan bir şehir olduğunu?

*Suriye lehçesinin en fazla Türkçe kelime içeren Arap lehçesi olduğunu?

 * “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak sözünde geçen”, Dimyat sözcüğünün, Mısır’da Kahire’nin 300 km. kuzeyinde  bulunan bir liman şehri olduğunu?

 *Suriye’de yaşayan Hama ve Humus Türklerinin şivelerinin, bazı bölgelerde Azerbaycan Türkçesine çok yakın olduğunu?

* Türk izlerinin silinmesi sonucuna yol açacak biçimde; Kerkük’teki Taş Köprü ile hükümet sarayının yıkılarak, ünlü Kerkük kalesinin boşaltılarak yağma edildiğini?

*Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Abid’in (1932-1936), Galatasaray Lisesi mezunu olduğunu?

 *Özbekistan’ın dünyanın 3. büyük uranyum ihracatçısı olduğunu?

*“Fizan’a sürülmek” tabirine konu olan Fizan bölgesinin Libya’da yer aldığını?

*Özbekistan’ın dünyanın 8. büyük doğalgaz üreticisi olduğunu?

*Irak’ta, 80’li yılların sonunda, Türkçe olan köy, kasaba ve sokak isimlerinin, Arapça isimler ile değiştirildiğini?

* Suriye’nin ilk Cumhurbaşkanı Suphi Bereket’in (Mithat Bereket’in dedesi), Galatasaray Lisesi mezunu olduğunu?

*Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Erşat Hürmüzlü’nün Kerküklü olduğunu?

*Son Belçika seçimlerinde, üç Türk milletvekilinin parlamentoya seçildiğini?

………………………………………………………………………………………………

*1909 yılında düzenlenen İttihat ve Terakki Cemiyeti kongresine, Atatürk’ün Trablusgarp (Libya) temsilcisi olarak katıldığını?

*Almanya tarihinde ilk defa bir Türk bakanın (Aygül Özkan), Aşağı Saksonya eyaletinde Sosyal İşler bakanlığına getirildiğini (Nisan 2010)?

* Dünyanın 3. büyük altın madeninin Kazakistan’da bulunduğunu?

*Mayıs ayında yapılan seçimlerde, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti meclisine 5 Türk milletvekilinin seçildiğini?

*Eski Sovyetler Birliği’nin 3. büyük kömür havzasının Kazakistan’da bulunduğunu?

*Özbekistan’ın Asya’nın en önemli altın üreticisi olduğunu?

* Almanya’da 72.000 tane Türk girişimci olduğunu (2008)?

* Özbekistan’ın, dünyanın 5. büyük pamuk üretici ülkesi olduğunu?

* Rusya’daki Türk yatırımlarının tutarının 5.6 milyar Euro olduğunu?

*Arnavutluk kralı Ahmet Zogu’nun (1928-1939), Galatasaray Lisesinde okuduğunu?

*2002-2006 yılları arasında Türk şirketlerinin Avrasya’da üstlendikleri projelerin toplam bedelinin 40 milyar USD olduğunu?

* Kazakistan’ın dünya bakır üretiminde 7. sırada geldiğini?

* Almanya’daki Türk yatırımcıların yıllık cirosunun 33 milyar Euro olduğunu (2008)?

* Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacminin 900 milyon dolar olduğunu (2008)?

*1936 yılında Irak Başbakanı olan Hikmet Süleyman’ın, Irak Türklerinden olduğunu ve kızının İhsan Doğramacı ile evli olduğunu?

*Türkmenistan’ın Rusya ile 25 yıllık (2003-2028) doğal gaz anlaşması yaptığını ve Türkmenistan’ın Rusya’nın stratejik ortağı olarak ilan edildiğini?

* Kazakistan’ın, dünya bor rezervleri açısından, Türkiye ve ABD’nin ardından, 3. sırada geldiğini?

*Türkmen-Çin doğal gaz boru hattının Aralık 2009’da açıldığını?

* Türkiye’nin Azerbaycan’da en önemli yatırımcı ülke olduğunu?

*Irak’ta 14 defa başbakanlık yapan Nuri Sait Paşa’nın (1930-1958), Osmanlı ordusu subaylarından olduğunu?

* Kazakistan’daki Türk yatırımlarının tutarının 1 milyar Euro olduğunu (2008)?

* Azerbaycan’daki Türk yatırımlarının tutarının 6 milyar dolar olduğunu (2008)?

* Türkiye ile Tataristan arasındaki dış ticaret hacminin 3 milyar dolar olduğunu (2008)?

………………………………………………………………………………………………

*Dünyanın en büyük 4. doğal gaz yatağının Türkmenistan’da bulunduğunu?*Özbekistan’ın, dünyanın 2. büyük pamuk ihracatçısı ülke olduğunu?

*Dünyanın 9. büyük petrol rezervinin Kazakistan’da bulunduğunu?

*1821 Yunan isyanı öncesinde, Atina nüfusunun üçte birinin Türklerden oluştuğunu?

* Alman İmparatoru Şarlken’e karşı, Fransız Kralı François’ya yardimci olmak uzere, Kanuni Sultan Süleyman tarafından gönderilen donanmanın, Nice şehrini fethettiğini ve konakladığı Toulon şehrini 8 ay boyunca idare ettiğini?

*Orta Afrika’da 1000 yıl boyunca hüküm süren Bornu Krallığının, Osmanlı Devletine tabi olduğunu?

* Macaristan'daki Osmanlı eserlerinin o ülkenin kendi eserlerinden daha çok bulunduğunu, ancak bunların çok azının günümüze ulaştığını?

* 90’lı yılların ortalarında, İngiltere’de dünya gençliğinin, Tarkan’ın “Türkçe” olarak söylediği şarkılar ile kendinden geçtiğini?

*Osmanlı döneminde Belgrad’da 83 adet cami bulunduğunu, bunlardan sadece bir tanesinin! günümüze ulaştığını?

*Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya arasında gümrük birliğinin kurulduğunu?

*Yukarıda belirtilen gümrük birliğine Türkmenistan’ın da dahil olması durumunun, Türkiye’nin bölgedeki ekonomik çıkarlarının aleyhine olacağını?

* Osmanlı döneminde Saraybosna’da 100 adet cami bulunduğunu, bunlardan hemen hepsinin günümüze ulaştığını?

*Türkiye’nin Azerbaycan’ın ithalatında 3. büyük ülke olduğunu?

* İstanbul- Lazkiye arası mesafenin yaklaşık 1300 km. olduğunu? (İstanbul- Bingöl arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Bulgaristan’da 1.500 adet Türk sermayeli şirket bulunduğunu (2009)?

*1627 yılında, İzlanda’nın Murat Reis tarafından zapt edilip, bir ay süre ile idare edildiğini?

*Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dış ticaret hacminin 600 milyon dolar olduğunu (2008)?

* 1538-1567 yılları arasında, Kanuni Sultan Süleyman tarafından, Endonezya’daki Açe Sultanlığına gönderilen Türk denizcilerinin, Açe Sultanlığı için donanma kurarak, ilgili devletin bulunduğu bölgede söz sahibi olmasını sağladığını?

* Makedonya’daki Türk yatırımlarının tutarının 180 milyon dolar olduğunu (2009)?

* Rus NATO’su olarak bilinen; Rusya, Beyaz Rusya,Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın üye olduğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünün bulunduğunu?

* Romanya’daki Türk yatırımlarının tutarının 2 milyar Euro olduğunu (2008)?

* İstanbul- Nahcıvan arası mesafenin 1700 km. olduğunu? (İstanbul- Van arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Türkiye ile Makedonya arasındaki dış ticaret hacminin 350 milyon dolar olduğunu (2009)?* Türkiye’nin Kazakistan’da 4. en büyük yatırımcı ülke olduğunu?

* Bulgaristan’daki Türk yatırımlarının tutarının 700 milyon Euro olduğunu (2009)?

………………………………………………………………………………………………

*Kosova’dan Sibirya’ya dek dünyadaki Türkler arası işbirliğinin, ancak ortak bir alfabeye sahip olmaları durumunda arttırılabileceğini?* Türk Dünyasına da yönelik olarak, restorayon, içme suyu, gıda, imar, mesleki eğitim gibi projelerin altına imza atan; bir kamu kuruluşu olan TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı)’nın mevcut olduğunu?

* Yunanistan’da, Türk ibaresi adı altında dernek kurma hakkının henüz yeni, AB kararı ile mümkün olduğunu?

* 1912 Ekiminde dahi; Türkiye’nin (Osmanlı Devleti) batı sınırlarının Adriyatik denizine ulaştığını?

*Çağatay Hanlığında Karesi şehrinin, Anadolu’da Beylikler döneminde Balıkesir menşeli Karesioğulları Beyliğinin bulunduğunu?

*Kurtuluş Savaşı esnasında, Batı Trakya Türklerinin gösterdiği çetecilik faaliyetlerinin, bazı Yunan tümenlerinin Anadolu’ya gönderilmesini engellediğini?

* Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret hacminin 3 milyar dolar olduğunu (2008)?

*Kurtuluş Savaşı esnasında, Yunan Ordusunda yer alan pek çok Bulgar askerinin; firar etmek sureti ile Türk kuvvetlerine katıldığını?

* Türkiye ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacminin 3,2 milyar dolar olduğunu (2008)?

*Osman Gazi’nin dedesi Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu, Suriye sınırları içindeki Caber Kalesinin, günümüzde de Türk toprağı sayıldığı ve G.antep’ten giden askerlerimiz tarafından korunduğunu?

*Son Irak seçimlerinde, 7 Türk milletvekilinin parlamentoya girdiğini?

* Türkiye ile İran arasındaki dış ticaret hacminin 10 milyar dolar olduğunu (2008)?

* Türk Hanlıklarından olan ve  Tataristan, Başkurdistan ve Çuvaşistan’ı yöneten,  Kazan Hanlığının bağımsızlığına, Rus çarı Korkunç İvan tarafından 1554’te son verildiğini?

* Trakya Paşaeli Cemiyetinin; halkının %85'i Türk olan Batı Trakya'yı Doğu Trakya ile birleştirecek "Trakya Birliği" amacı ile 7 Kasım 1918’de kurulduğunu?

* İstanbul- Halep arası mesafenin yaklaşık 1350 km. olduğunu? (İstanbul- Artvin arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Türkiye ile Türkmenistan arasındaki dış ticaret hacminin 1.2 milyar dolar olduğunu (2009)?

* Türk Hanlıklarından olan ve  Hazar Denizi kuzeyindeki Astrahan bölgesini yöneten,  Astrahan Hanlığının bağımsızlığına, Rus çarı Korkunç İvan tarafından 1556’te son verildiğini?

* İstanbul- Beyrut arası mesafenin 1450 km. olduğunu? (İstanbul-  Mardin arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)*Kazan ve Astrahan Hanlıklarının; Kırım Hanlığı aracılığı ile Osmanlı Devleti’nin nüfuz alanında olduğunu?

*Rusların, Orta Asya ve Sibirya’yı ele geçirmede, Ukrayna menşeli etnik bir halk olan Kosaklardan faydalandığını?

* İstanbul- Şam arası mesafenin 1700 km. olduğunu? (İstanbul- Şırnak arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

*Nogay Türklerinden; Yusuf ailesinin “Yusufov”, Urus ailesinin de “Urusov” adı altında, Çarlık Rusya’sında dük ailelerinden olduğunu?

* Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dış ticaret hacminin 2.7 milyar dolar olduğunu (2008)?

*Romanya’da 10.671 adet Türk sermayeli şirket bulunduğunu (2008)?

* Türkiye ile Romanya arasındaki dış ticaret hacminin 7.5 milyar dolar olduğunu (2008)?


………………………………………………………………………………………………

* Kırımlı İsmail Gaspıralı’nın (1851-1914); 1884 yılında kurduğu ve daha sonra Türkmenistan, Özbekistan ve Kazaksitan’a yayılan “Cedid” okulları ile Türk dilinde birliğin sağlanmasının amaçlandığını?

* Ünlü Türk astronomu Uluğ Bey’in (1394-1449) Sultaniye (Güney Azerbaycan) doğumlu olduğunu ve Semerkant’ta döneminin dünyada en gelişmiş rasathanesini kurduğunu?

*Çarlık Rusyası tarafından işgal edilene dek (1865-1876 arası), Orta Asya’daki Türk Hanlıklarının bağımsızlıklarını koruduklarını?

* 1913 yılında kurulan ve tarihteki ilk Türk cumhuriyeti olan Batı Trakya Cumhuriyetinin; Yunanistan ve Bulgaristan tarafından tanındığını?

*Kuvvay-ı Milliye tabirinin ilk defa Batı Trakya mücadelesi esnasında (1913) kullanıldığını?

* Mevlana Celaleddin Rumi’nin Afganistan Türklerinden olduğunu ve Afganistan’ın Belh şehrinde doğduğunu?

* Şam doğumlu Türk astronomu Takiyüddin Er Raşit’in (1526-1585) İstanbul’da rasathane kurduğunu, trigonomi ve otomatik makineler alanında çalıştığını?

* 1905 yılından sonra; Kazan’da, Kafkasya’da, Türkistan’da ve Kırım’da yayınlanan 35’ten fazla gazete ve dergide, çok sayıda hikâye ve romanda "Gaspıralı dili" kullanıldığını?

*Divan-ü Lügat it Türk’ün, Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yılları arasında, Araplara Türkçe ve Türkleri öğretmek amacı ile yazıldığını?

*İstanbul - Odessa arası mesafenin 1100 km. olduğunu? (İstanbul- Erzincan arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* II. İzzettin Keykâvus’un (1246-1261) o devirde halk tarafından sevilen destani bir eser olan “Dânişmednâme”yi kendi yazıcısına Türkçe olarak yazdırdığını?

* Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde Türkçe’nin seçmeli ders olara okutulmasına karar verildiğini!?

* İran’ın güneyinde, Kaşgar kökenli,  Kaşkay Türklerinin yaşadığını?

*Ünlü Türk astronomu Uluğ Bey’in Sultaniye (Güney Azerbeycan) doğumlu olduğunu ve Semerkant’ta döneminin dünyada en gelişmiş rasathanesini kurduğunu?

* İstanbul-  Manastır arası mesafenin 900 km. olduğunu? (İstanbul- Mersin arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

*Su ve mekanik parçaları kullanarak otomasyon sistemleri üreten, robotik biliminin babası, Türk bilgini Cezeri’nin (1136-1206) Cizre doğumlu olduğunu?

* Osmanlı döneminde, İlk eseri yazan ve günümüz Tiran’ında adına ithafen yapılmış caddeler, binalar bulunan, ünlü dil bilimci Şemseddin Sami’nin (Sami Frasheri) hem Arnavut, hem de Osmanlı milliyetçisi olduğunu?

* İstanbul- Yaş arası mesafenin 1250 km. olduğunu? (İstanbul-  Şanlıurfa arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Cebir biliminin ve algoritmanın babası Harizmi’nin (780-850), Hive (Özbekistan) doğumlu olduğunu?

* Rusya’da özerk Türk cumhuriyetlerinden, Karakalpakistan (Kafkasya’da)

Cumhuriyetinin bulunduğunu?

* İstanbul- Yanya arası mesafenin 950 km. olduğunu? (İstanbul- Giresun arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Ünlü Türk astronomu ve matematikçisi Ali Kuşçu’nun (1403-1474), Semerkant doğumlu olduğunu?

* Ali Kuşçu’nun Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’a davet edilerek, Fatih Külliyesi'nin programlarını hazırladığını ve astronomi ile matematik dersleri verdiğini?

* Çin’de Uygur Türklerinin, anayasal hakları olan, ana dillerinde eğitim haklarının ortadan kaldırıldığı ve 2003 yılından beri yasaklandığını?

………………………………………………………………………………………………

*Rusya Federasyonunda yaşayan halkın yaklaşık %9’nu Türklerin oluşturduğunu?

*Timur’un torunlarının Hindistan’da büyük bir Türk devleti olan Babür İmparatorluğunu (1526-1858)  kurduklarını?

*Hindistan’daki Babür Devleti Şahı Cihan’ın çok sevdiği eşinin anısına yaptırdığı ünlü Taç Mahal’in; Mimar Sinan’ın öğrencileri tarafından yapıldığını?

* Doğu Türkistan’da (Çin Özerk Uygur Bölgesinde) çok ciddi miktarlarda, petrol ve doğal gaz rezervleri bulunduğunu (Çin petrol rezervlerinin % 30’u, doğal gaz rezervlerinin % 34’ü)?

*Orta Asya’dan gelen Türklerin, Anadolu’ya gelmeden önce Azerbaycan ile İran ve Irak’ı Türk ülkeleri haline getirdiklerini ve Büyük Selçuklu Devletini kuruduklarını?

*Son İran kraliçesi Farah Pehlevi’nin, son İran Şahı Rıza Pehlevi’nin annesinin, günümüz İran muhalefetinin lideri Mousavi ile Başbakan 1. yardımcısı ve Enerji bakanlarının Türk olduklarını?

* Özbekler ile Uygurların kültürleri ile konuştukları Türk dillerinin birbirlerine çok yakın olduğunu?

* Dünyada Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist ve Şamanist Türklerin bulunduğunu?* Cumhuriyet döneminde; Bulgaristan’dan Türkiye’ye 720 bin Türk’ün göç ettirildiğini?

*İstanbul- Budapeşte arası mesafenin 1350 km. olduğunu? (İstanbul- Bingöl arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Ünlü tarih ansiklopedisi Peçevizade tarihinin; Macaristan’ın Osmanlı hâkimiyeti döneminde Peç şehrinde (2010 Avrupa Kültür Başkenti) doğmuş olan İbrahim Efendi (1574-1650) tarafından yazıldığını?

*1. Dünya Savaşı öncesinde, Cermenler ve Slavlar arasında sıkışmış bulunan Macarlar arasında, milli kimliklerini güçlendirmek adına, “Macar Turancılarının” bulunduğunu?

* Tansu Çiller, Abdi İpekçi, İsmail Cem’in aileleri ile ünlü gazeteci Ahmet Emin Yalman’ın  Selanik kökenli olduklarını?

* Kaşgarlı Mahmut’a yüksek itibar gösteren, Karahanlılar zamanında, Türkçe’nin devlet dili olduğunu?

* İstanbul - Varna arası mesafenin  450 km. olduğunu? (İstanbul- Ankara arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Yunanistan iç savaşı esnasında (1945-1949), bazı Batı Trakya Türklerinin gerillalar tarafından savaşa katılmaya zorlandığını?

* Orhan Gazi’nin vakfiyelerini Türkçe olarak yazdığını?

* İstanbul- Burgas arası mesafenin  335 km. olduğunu? (İstanbul- Eskişehir  arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Hulusi Kentmen, Ali Kırca, Ertuğrul Özkök,  Aysel Gürel’in Bulgaristan kökenli olduklarını?

* Rusya’da özerk Türk cumhuriyetlerinden, Sibirya’da, Yakutistan (Saha) Cumhuriyetinin bulunduğunu?

* İstanbul- Köstence arası mesafenin  600 km. olduğunu? (İstanbul- Kırşehir arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Mehmet Akif Ersoy’un hem Arnavut, hem de Buhara kökenli olduğunu?

* Günümüzde Suriye, Libya ve Mısır’da, Osmanlı dönemi bakiyesi, Arnavut asıllı bürokratların bulunabildiğini?

* Özhan Canaydın, İlker Başbuğ, Candan Erçetin, Cevat Prekazi, İslam Çupi, Ahmet Piriştina, Köprülü Mehmet Paşa’nın Arnavut kökenli olduklarını?

*Nevruz’un Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri ile Anadolu Türkleri (Tahtacı Türkmenleri gibi) tarafından bayram olarak kutlandığını?

………………………………………………………………………………………………

* Atatürk’ün babası, Ali Rıza Efendi’nin, Makedonya’da doğduğu köyde, bugün bile Türkçe konuşulduğunu?

*1821 Yunan İsyanı öncesinde; Mora yarımadasında 90 bin Türk yaşadığını (Toplam nüfusun % 11’i)?

* Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bakanlardan Cemil Çiçek ve Ali Babacan’ın Kırım Tatarlarından olduğunu?* Talat Paşa’nın Kırcaali doğumlu olduğunu?

* Anadolu Türk beyliklerini kuran Türk bey­lerinin, Arap ve Fars kültürünü tanımadıklarını ve bu yüzden Arap ve Fars kültürüne itibar göstermeyerek, kendi millî dillerine değer verdiklerini?

* Dünyadaki Gürcülerin; Türkiye’de Gürcistan’dakinden daha fazla Gürcü kökenli yurttaşımızın yaşadığını dile getirdiklerini?

*Çağının önde gelen matematikçi ve astronomlarından, Bursa doğumlu Kadızade Rumi’nin (1337-1430); Semerkant’ta (Özbekistan) çalışarak ünlü Türk bilginleri Uluğ Bey ve Ali Kuşçu’yu yetiştirdiğini?

* Cumhuriyet döneminde; Romanya’dan Türkiye’ye 120 bini aşkın Türk’ün göç ettiğini?

* Karamanoğlu Mehmet Bey’in (ö.1280)  Farsça konuşan devlet adamlarına ve Moğollara tepki olarak Türkçe’yi resmi dil ilan ettiğini?

*16.-17. yüzyıllar arasında, Osmanlı devletini yöneten başbakanlardan (sadrazam) 22’sinin Bosnalı olduğunu?

* İstanbul- Plevne arası mesafenin 580 km. olduğunu? (İstanbul- Burdur arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Hoca Ahmet Yesevi’nin (1093-1166) Türklere İslamiyeti “Türkçe” olarak öğrettiğini?

* Gümülcine’deki Türklerin, yine Batı Trakya’nın parçası olan, Kırcaaali’de akrabaları bulunabildiğini?

* Zülfü Livaneli, Nihat Gökyiğit, Kadir Topbaş, Nurettin Çarmıklı, Saadettin Tantan’ın Gürcü kökenli olduklarını?

* Selçuklu sultanı Melikşah’ın (1055-1092) şahsi mektuplarını Türkçe olarak yazdığını?

* Günümüzde İsrail’de 3.000 kadar Çerkes yaşadığını?

*Osmanlı Devletini yöneten 215 sadrazamdan 35’nin Arnavut asıllı olduğunu?

* İstanbul-Gümülcine arası mesafenin 360 km. olduğunu? (İstanbul- Çanakkale arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)


* Balkanlarda da Nasrettin Hoca fıkralarının benimsendiğini?

* Arda Turan, Metin Oktay ve Arif Erdem’in Makedonya kökenli olduklarını?

* Rusya’da özerk Türk cumhuriyetlerinden, Hakas (Orta Sibirya’nın güneyinde) Cumhuriyetinin bulunduğunu?

* Sokollu Mehmet Paşa zamanında (1569 yılı); Orta Asya’daki Türk hanlıkları ile Osmanlı Devletini birleştirmek için, Don ve Volga nehirlerini birleştirecek kanalın (50 km) inşasına başlandığını?

* Söz konusu kanalın, Ruslar tarafından 1952 yılında tamamlandığını?

………………………………………………………………………………………………* 1876 Osmanlı Devleti Anayasasına göre devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu?

* 1876 Osmanlı Devleti Anayasasına göre “Parlâmentoda yapılacak konuşmaların Türkçe olması”; 68. Maddesinde de “milletvekili seçilebilmek için Türkçe bilme şartı” getirildiğini?

*II. Dünya Savaşında; 900 bin Rusya Türk’ünün Alman Ordusunda, komünist Rusya’ya (SSCB) karşı savaştığını?

* Eski Yugoslavya’da, II. Dünya Savaşında, Tito’nun partizanları arasında Türklerin de, Almanlara karşı savaştığını?

* Nazım Hikmet’in Selanik kökenli olduğunu ve Selanik’te doğduğunu?

* Yunus Emre’nin, Türkçe şiirin ve Oğuz Türkçe’sinin bağımsız bir yazı dili olarak kullanılmasının, öncüsü olduğunu?

* Yunanistan’da çeşitli işletmelerin üzerinde, Konyaris, Karamanoğlu gibi özel isimlerin yer alabildiğini?

* Cumhuriyet döneminde; eski Yugoslavya topraklarından Türkiye"ye 305 bin Türk’ün göç ettirildiğini?

* Tekirdağ’ın ilçesi Çerkezköy’ün Balkanlar’dan göç etmek zorunda kalan Çerkesler tarafından kurulduğunu?

*1944 yılının 21 Aralık günü Yugoslavya Krallığı'nın Türklere anadilde eğitim-öğretim hakkını verdiğini?

* Balkanlardan göç eden Çerkeslerin torunlarının bugün Suriye, Ürdün ve İsrail’de yaşadıklarını?

* Çanakkale cephesine gelen ve sonrasında da mücadeleye devam eden 24 yaşından küçük tam 15.700 Bosna ve Sancaklı gönüllü bulunduğunu?

* Fatih’in İstanbul’un fethinden sonra, kanunlarını Türkçe olarak ta yazdırdığını?

*“Türk gibi kuvvetli” sözünün Fransa’da atasözü haline geldiğini ve istisnasız tüm Fransızlar tarafından bilindiğini?

* Büyük Selçuklu devletinde ordunun Türk ve dilinin de, Türkçe olduğunu?

* Süleyman Seba, Abdüllatif Şener, Taha Akyol, E. Orgeneral Çetin Doğan ve Edip Başer’in Çerkes kökenli olduklarını?

* Fatih tarafından kurulan ve Osmanlı Devletinin bürokratlarını yetiştiren Enderun Mektebinde, tüm derslerin Türkçe olarak okutulduğunu?

*20-21 Aralık 2008 tarihlerinde MATÜSİTEB (Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği) organizasyonunda, Makedonya’nın başkenti Üsküp‘te “Türkçe Eğitim Günü” kutlamalarının düzenlendiğini?

* Rusya’da özerk Türk cumhuriyetlerinden, Çuvaşistan Cumhuriyetinin (İdil boylarında) bulunduğunu?

* İstanbul-Dedeağaç arası mesafenin 300 km. olduğunu? (İstanbul- Zonguldak arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)* Ali Şen ve Hakan Şükür’ün Kosova kökenli olduklarını?

* Kosova’daki savaş esnasında Sırpların, Arnavutları katlederken, Türklere dokunmadığını?

* İlker Başbuğ’un ailesinin Makedonya kökenli olduğunu?

*1934 yılında, Sovyet Rusya ve Çin arasında yapılan savaşın, Sovyet Rusya çatısı altında yaşayan Türklerin oluşturduğu birlikler tarafından ve Nahcıvan’lı bir generalin komutası altında kazanıldığını?

*Büyük önder Atatürk’ün; bizzat kendisinin, Göktürk kitabelerinden kelimeler derlemek sureti ile Türkçe’mize kelimeler kazandırdığını?


………………………………………………………………………………………………

*1960’lı yıllara dek Kerkük’te Türklerin, şehrin toplam nüfusunun % 95’ni oluşturduğunu?

* Şili’deki yerli kabile yemekleri ile Türk yemekleri arasında şaşırtıcı ve ciddi benzerlikler bulunduğunu?

* Son 40 yılda, gerek Arap, gerek Kürt yönetimlerinin Kerkük’ü ele geçirmek için, sürekli olarak şehirdeki Türk nüfusunun toplam nüfusa olan oranını düşürmeye çalıştığını?

* Ermenistan’ın başkenti Erivan’ın (Türk Yönetimi altında, Türk şehri iken ki adı Revan), Türkiye sınırına 16 km. mesafede olduğunu?

* Topkapı Sarayı bahçesinde IV. Murat tarafından yaptırılmış, Revan köşkünün bulunduğunu?

*Türkçe kaynaklarda Türk-Rus savaşlarında sıkça kullanılan “Kazaklar” tabirinin, gerçekte Orta Asya’daki Kazak Türkleri ile hiçbir ilgisi olmadığını ve ilgili kavim hakkında kullanılması gereken doğru tabirin “Kozaklar” olduğunu?

*Ukrayna’da yerleşik Kozakların (örnek: Tolstoy’un Taras Bulba romanına konu olan), bazı eski tarih kitaplarımızda “Don Kazakları” ismi ile geçtiğini?

* Atatürk’ün Sofya’da askeri ataşe olarak görev yaptığı dönemde; Bulgaristan Türkleri’nin sorunları ile ilgilendiğini ve onları birlik haline getirmeye çalışarak, Bulgaristan’daki güçlerini arttırmaya gayret ettiğini?

* I Dünya Savaşında, Osmanlı ile irtibatı kesilmiş olmasına rağmen, Sancaklı Boşnakların Galiçya’da Ruslara karşı Osmanlı saflarında çarpıştığını?

* Sancaklı Boşnakların Galiçya’da hayatta kalanlarının, Anadolu’ya geçerek, Kurtuluş Savaşı’na katıldığını?

* Ankara’nın meşhur caddesi Tunalı Hilmi’ye adı verilen; Bulgaristan Türklerinden olan milletvekili Tunalı Hilmi’nin; konuşmalarında ve yazılarında arı Türkçe'yi savunduğunu ve özgün sözcüklerin yerleşmesi için çaba harcadığını?

* Osmanlı Devleti’nin Nikşiç ilçesini Karadağ’a bırakmayı, İstanbul’u vermekle bir tuttuğu ve o köşeyi aziz vatanın bir parçası olarak görerek, reddettiği için,1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının çıktığını?

* Ömer Seyfettin, Prens Sabahattin, Ömer Naci ve Recep Peker’in Çerkes asıllı olduklarını?

*7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Üsküp kökenli olduğunu?* Günümüzde Yunanistan’da, hiç ummadığınız anda, karşınıza dedeleri Yunanistan’a mübadele gitmiş torun Türk Ortodoksların çıkabildiğini ve bugün Rumlaşmış olmalarına rağmen, sizinle Türkçe konuştuklarını?

* Osmanlı zamanında; Bektaşiliğin, Balkanlar ve de özellikle Arnavutluk’ta İslamiyetin yayılmasında son derece etkili rol oynadığını?

* Rusya’da özerk Türk cumhuriyetlerinden, Tuva (Sibirya’nın güneyinde) Cumhuriyetinin bulunduğunu?

*1912’de Balkan Savaşı çıkmadan önce bile, Türkiye’nin (Osmanlı Devletinin) bölgede hükümet konağı, okul, köprü, çeşme yaptırmaya devam ettiğini?

* 1997-1999 arası Türk Dünyasından sorumlu Devlet Bakanı, Prof.Dr. Ahat Andican’ın Özbek asıllı olduğunu?

* İstanbul-İskeçe arası mesafenin 415 km. olduğunu? (İstanbul- Balıkesir arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Günümüz Yunanistan’ında, aşırı milliyetçi Laos partisini, Türkiye ve Üsküp’e hayır afişleri astığını?

* Aşırı milliyetçi Laos partisinin genel başkanının adının Karacaferis! olduğunu?

* Anadolu Türk Beylikleri döneminde, Arapça ve Farsça’ya karşı Türkçe’yi hakim kılma mücadelesinin verildiğini ve Anadolu Türk Beyliklerinin Türkçe’nin yazı dili haline gelmesine katkıda bulunduklarını?

* İran’da Türkçe eğitimin yasak olduğunu?

………………………………………………………………………………………………

* Fransa’nın “Francophonie (Fransızca konuşanlar) ” örgütlenmesi ve zirvesi ile dünyada Fransızca konuşan  topluluklar üzerinde nüfuz tesis ettiğini ve  Uluslararası Francophonie Örgütü aracılığı ile örgütün üyelerine yönelik dil, kültür ve siyasi düzeydeki faaliyetlerini sürdürdüğünü?

* Fransa örneğinden yola çıkılarak “Türkçe Konuşan Ülkeler Topluluğunun kurulabileceğini?

* AB’de ilk Türk asıllı bakanın, Brüksel bölge hükümeti çevre bakanı, Emirdağlı Emir Kır olduğunu?

* Hollanda millet meclisinde 5 Türk milletvekili bulunduğunu?

* Kırım'da Tatar çocuklarının %10'unun anadillerinde eğitim veren "Milli mektepler"de öğrenim görebildiğini, Anadilde eğitim veren 15 tane okul bulunduğunu?

* “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi” kısaca Türk Konseyi’nin, 3 Ekim 2009'da Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde imzalanan Nahçivan Anlaşması ile kurulduğunu?

* Türk Konseyi’nin Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası örgüt olduğunu?

* Fransa’nın hedefinin, Fransızca konuşulan toplumları, bir taraftan dil bilimi ve kültürel alanda, diğer taraftan ise ekonomik ve siyasi alanda birer işbirliği platformu konumuna getirmek olduğunu?

* Kirgizistan/Celalabad İktisiat ve Girişimcilik Üniversitesi, Azerbaycan/Bakü Devlet İktisat Üniversitesi ve Kazakistan/Almati Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesin'de açılmış olan ve Türkçe (Türkiye Türkçesi) ile eğitim veren fakülte ve bölümlerin mevcut olduğunu?

* Türkiye’de okumak isteyen yabancı öğrencilerin girdiği YÖS imtihanının, her yıl  27 ülkenin başkentinde düzenlendiğini?

* Türk üniversitelerinde 127 ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğünü?

* Türk üniversitelerinde, 2008-2009 sezonunda 18 bin 158 yabancı öğrencinin öğrenim gördüğünü? (not: Çin’deki yabancı öğrenci sayısı 230 bin, ABD’de 671 bin!)

*Atatürk’ün İran ve Afganistan ile yakınlaşarak Sadabad Paktını kurmasının ardında, Orta Asya  bölgesine yakın olma amacının bulunduğunu?

* Atatürk’ün, kendisinden sonraki dönemde kapatılan Türkiyat Enstitüsünü kurduğunu?

* KKTC'de öğrenim gören çeşitli ülkelerden öğrenci sayısının 24 bin civarında olduğunu?

*Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun tamamlanması ile Türkiye’nin Orta Asya’ya bağlanma imkanını bulacağını?

*Atatürk’ün vefatından önce Ankara’da ziyaret ettiği son yerin, Dil-Tarih-Coğrafya fakültesi binasının inşaatı olduğunu?

*Lübnan’daki Büyükelçiliğimizin, Osmanlı sonrası orada kalmış Türklere yönelik olarak okul ve sağlık ocağı yaptığını?

* Sovyetler Birliği’nin Orta Asya bölgesinde Latin alfabesi kullanılmaya başlanmasının; söz konusu coğrafya ile bütünleşmek adına, Atatürk’ün Latin alfabesine geçme kararının nedenlerinden birini oluşturduğunu?

* İstanbul-Kavala arası mesafenin 450 km. olduğunu? (İstanbul-Ankara arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Atatürk döneminde Türkiye’nin de Latin harflerine geçmesi üzerine; Rusların derhal Orta Asya’da Latin Alfabesi kullanımını kaldırarak, Kiril alfabesine geçtiğini?

* İttihat ve Terakki Cemiyetinin programında (1909), İmparatorluğu oluşturan milletlerin ilkokulda kendi ana dilleri ve Türkçe olarak yapılacağının; İmparatorluğun orta ve yüksek öğretim dilinin ise sadece Türkçe olacağının yer aldığını?

* Rusya parlamentosunun aldığı karar ile Rusya Federasyonu içinde Rusça dışında başka bir dille eğitim yapılmasının yasaklandığını?

………………………………………………………………………………………………

* Türk- Bulgar mübadelesinin 1. Dünya savaşı öncesinde tamamlandığını?

* Türkiye’de yaklaşık 7 milyon Balkanlar göçmeni yurttaş yaşadığını?

* Türk- Yunan nüfus değişiminin 1. Dünya savaşı öncesinde başladığını?

*Batı Trakya Türk Cumhuriyeti sınırlarının, Bulgaristan’da yer alan Kırcaali ve çevresini de içine aldığını?

* Makedonya, Kosova ve Arnavutluk’taki Arnavutlar ile Bosna ve Sancak’taki Boşnaklar’ın yaklaşık 8 milyon kişilik bir Müslüman kitleyi teşkil ettiğini?* Tuna nehri üzerinde bulunan, Lozan’da görüşmeleri kesme pahasına, İsmet Paşa’nın direndiği ancak Romanya’ya bırakılan Adakale isimli adada,  1968 yılına kadar sadece Türklerin yaşadığını ve adanın günümüzde baraj suları altında kaldığını?

* 1924 yılında Türk-Yunan mübadelesi esnasında, Anadolu’daki Türk Ortodokslarının da Yunanistan’a gönderildiğini ve Rumca bilmeyen bu grubun Yunanistan’da büyük sıkıntı çektiğini?

*Kazakistan’da Türkçe (Türkiye Türkçesi) ile eğitim veren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin mevcut olduğunu?

* Eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile Arnavutluk Devlet Başkanı Enver Hoca’nın isimlerinin, Enver Paşa’dan esinlenerek konulduğunu?

* Basketbol Milli Takımımız oyuncularından Ersan İlyasova’nın ailesinin; Özbekistan’a sürülen Kırım Türklerinden olduğunu?

* Kırgızistan’da Türkçe (Türkiye Türkçesi) ile eğitim veren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin mevcut olduğunu?

* Orta Asya Türk Cumhuriyetleri üzerinde Rusya’nın etkisinin ve bu cumhuriyetlerin Rusya ile geçmişten gelen alışkanlıklarının bugün de devam ettiğini?

* Günümüzde Suriye’deki Türklerin tek bir okulunun bile bulunmadığını?

*Karadağ nüfusunun % 17’ni Müslümanların teşkil ettiğini?

*Sırbistan’ın Sancak bölgesinde nüfusun % 51’i Müslüman Boşnakların teşkil ettiğini?

*Türkiye’nin devreye girmesi ile Sancak Demokratik Partisinin, Sırbistan hükümetine girdiğini?

* Sırbistan’ın 2003 yılında Sancak milli bayrağını, milli meclisini ve milli günlerini kabul ettiğini?

* Sırbistan hükümetinde Sancak’lı devlet bakanı bulunduğunu?

* Günümüz Lübnan’ın da Girit göçmeni Türklerin yaşadığını?

*Lübnan’daki Büyükelçiliğimizin, Lübnan Türklerine yönelik olarak okul ve sağlık ocağı yaptığını?

* Günümüzde Ermenistan sınırları içinde kalan Ahilkelek bölgesi ile Nahcıvan’ın, 1918 yılında yapılan referandumda % 97.8 oranında, Türkiye’ye bağlanmak istediğini?

* Kurtuluş Savaşı esnasında, bugün sınırlarımız dışında kalan topraklardan, 7 Mart 1921’de Ahıska, 11 Martta Batum ve 14 Martta Ahılkelek’in Türk ordusu tarafından düşman elinden kurtarıldığını?.

*  Ancak16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşmasını imzaladı. Bu antlaşama göre, Batum, Ahıska, Ahılkelek, Acar bölgelerinin Rusya’ya bırakılarak Gürcistan S.S. Cumhuriyetinin Tiflis vilayetine bağlandığını?

*Hamidiye Kahramanı Rauf Orbay, Kurtuluş Savaşı Hükümeti Dışişleri Bakanı Bekir Sami Kunduh, MİT’in (Teşkilat-ı Mahsusa) kurucusu Kuşçubaşı Eşref ve Mareşal Fevzi Çakmak’ın Çerkes asıllı olduğunu ?

* Suriye'de Türkçe gazete, dergi, kitap ve Türkçe eğitimin yasaklanmış olduğunu?

………………………………………………………………………………………………* 93 harbi (1877-1878) öncesinde Türklerin Bulgaristan’da çoğunluğu teşkil ettiğini?

*Anadolu birliğini kurmadan önce Osmanlı’nın Balkanların fethini büyük ölçüde tamamladığını (1361-1396)?

* Osmanlı’nın Anadolu’nun fethini 1473-1514 yılları arasında tamamladığını?

*Batum, Kerkük, Musul, Halep ve Nahcıvan’ın Misak-ı Milli sınırları içinde yel aldığını?

* İstanbul-Bükreş arası mesafenin 650 km. olduğunu? (İstanbul-Amasya arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

*Sırpların, Boşnakları “Türk” olarak tanımladıklarını?

*Romanya parlamentosunda 2 Türk milletvekilinin bulunduğunu?

* İstanbul-Tiran arası mesafenin 950 km. olduğunu? (İstanbul-Giresun arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Irak Türklerinin bayrağı ile Doğu Türkistan Türklerinin bayrağının hemen hemen aynı olduğunu?

* Flaman (Belçika) parlamentosunda 3 Türk milletvekili bulunduğunu?

* Kosova parlamentosunda 4 Türk milletvekili bulunduğunu?

* 1945 yılında İran’da Azerilerin 8 ay yaşayan bir devlet kurduğunu?

* İstanbul-Selanik arası mesafenin 600 km. olduğunu? (İstanbul-Çorum arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

*Bugün dahi İsrail kontrolünde olan Golan Tepelerinde Türkler’in yaşadığını?

*Türk dizilerinin Arap ülkelerinde (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) inanılmaz ölçüde popüler olduğunu?

*II. Dünya savaşında Rus Kızılordusunda Almanlara karşı çarpışan Ahıska Türklerinin, savaş sonunda Stalin tarafından Sibirya’ya sürüldüğünü!?

*Yunanistan parlamentosunda 2 Türk milletvekilinin bulunduğunu?

*Gürcistan’ın Batum’u içini alan özerk Acaristan bölgesinin Türkiye’nin garantörlüğü altında olmasına rağmen, son dönemde Şaakaşvili tarafından Gürcistan’a ilhak edildiğini?

*Türkiye’nin Balkanlar başta dünyadaki izlerini günümüzde en çok, Türkiye, Milli Gazete ve Zaman gibi yayın organlarının ilgilenerek, araştırdığını?

* Yunanistan’da Türk azınlığın kendi partisi aracılığı ile milletvekili seçmesini engellemek üzere % 3’lük seçim barajı konulduğunu?

* Rusça’da yaklaşık 2 bin 500 adet Türkçe kelime bulunduğunu?

* Makedonya parlamentosunda 2 tane Türk milletvekili bulunduğunu?

* Yunanistan’da yer ve isim levhalarının Yunanca’nın yanında Türkçe yazılmadığını?

*Günümüzde Rodos adasında 4000, İstanköy (Kos) adasında, 2500 Türk yaşadığını?

* Yunanca’da yaklaşık 3 bin adet Türkçe kelime bulunduğunu?


* Yunanistan’da, Ortodoks olmadıkları için, Katolik Rumların da baskı altında olduğunu?

* Romence’de yaklaşık 3 bin adet Türkçe kelime bulunduğunu?

* Almanya ve İsveç parlamentolarında Türk milletvekilleri olduğunu?

* Macarca’da yaklaşık 2 bin adet Türkçe kelime bulunduğunu?

* Romanya’da yaklaşık 100 bir Türk bulunmasına rağmen, hayatın her alanında (sanayii, spor, basın gibi) karşınıza çıkabildiklerini?

*1821 yılında asılan patrikleri anısına, patriğin asıldığı Fener Rum patrikhanesinin orta giriş kapısının, aynı yerde patriğin muadili bir Türk devlet adamı asılana dek kapalı tutulduğunu ?

………………………………………………………………………………………………

* Sırpça’da yaklaşık 9 bin adet Türkçe kelime bulunduğunu?

* Gagavuz (Gökoğuz) Türklerinin Anadolu Türkçesine çok yakın bir Türkçe konuştuğunu?

* İran’ın; yaklaşık 900 yıl boyunca, 1921 yılında Pehlevi iktidarına dek, Türk hanedanlar tarafından  (Gazneliler, Timur, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, Afşar, Kaçar) idare edildiğini?

* İstanbul-Üsküp arası mesafenin 800 km. olduğunu? (İstanbul-Niğde arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Günümüzde Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin anne tarafından dedesinin Selanikli ve Osmanlı (Türkiye) vatandaşı olduğunu?

*Artık Türkçeyi unutmalarına rağmen, Litvanya’da yaşayan yahudi dininden Karay (Karaim) Türklerinin tüm yemeklerinin, yemeklerimiz ile aynı ve isimlerinin Türkçe olduğunu?

* Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde, eski Azerbaycan cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in SSCB’nin iki numaralı yöneticisi olduğunu?

* İstanbul-Prizren arası mesafenin yaklaşık 900 km. olduğunu? (İstanbul-Sivas arası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Irak Türklerinin bayrağı ile Doğu Türkistan Türklerinin bayrağının hemen hemen aynı olduğunu?

*  Moldova sınırları içinde Gagavuz yeri özerk cumhuriyetinin mevcut bulunduğunu?

* Günümüzde Gagavuz cumhuriyeti bayrağında sembol olarak kurt başı kullanıldığını?

* 180.000 nüfuslu Gagavuz yeri özerk cumhuriyetinin, self determinasyon (kendi kaderini tayin) hakkının bulunduğunu?

* İstanbul-Sofya arası mesafenin 550 km. olduğunu? (İstanbul-Kırıkkale, İstanbul-İzmir rası mesafenin de yaklaşık aynı olduğunu!)

* Fransa eski başbakanlarından Edouard Balladur’un İzmir doğumlu olduğunu?

*Osmanlı öncesinde Mısır’ı yöneten Memlük devletinin (1250-1517) de Türk olduğunu?

*Memlük devleti askeri dilinin Türkçe olduğunu?

*En son Mısır kralı Faruk’un (1936-1952) Türk olduğunu ve bunu Mısır halkının da bildiğini?*Anadolu kurtuluş savaşını yönetmesi öncesinde, Mustafa Kemal’in halkı teşkilatlandırıp düşmana mukavet etme uygulamasını ilk olarak Libya’da (Derne, Tobruk, Trablusgarp) İtalyanlara karşı tatbik ettiğini?

* Yunanistan’da AB’den bu amaçla temin edilen fonlara rağmen, Türk dönemi camilerinin, yanlarına göstermelik bir inşaat iskelesi bırakılarak bakım yapılıyor havası verildiği, ancak yıllarca bakımı yapılmayarak çürümeye terk edildiğini?

* Ermenice’de yaklaşık 5 bin adet Türkçe kelime bulunduğunu?

* Kırım özerk cumhuriyeti parlamentosunda 10 tane Türk milletvekili bulunduğunu?

*Oyları bölünmese Kırım Türklerinin ana partisinin, Kırım’da ikinci parti olma imkânının bulunduğunu?

*Yunanistan’da, İstanköy (Kos) adasında, günümüzde alt katı bar olarak kullanılan cami bulunduğunu?

* Arnavutça’da yaklaşık 3 bin adet Türkçe kelime bulunduğunu?

* Rusya Federasyonunda özerk Tataristan Cumhuriyetinin bulunduğunu?

* Bulgarca’da yaklaşık 3 bin 500 adet Türkçe kelime bulunduğunu?

* Mısır’da 9. yüzyılda kurulan Tolunoğulları devletlerinin de Türk olduğunu?

* Farsça’da yaklaşık 3 bin adet Türkçe kelime bulunduğunu?

* Hatay cumhuriyeti bayrağının tasarımını, Atatürk’ün bizzat kendisinin yaptığını?

* Batı Trakya’da 1920 yılında yapılan referandum sonucu seçilen 8 üyeden; 1 Türk, 1 Yahudi ve 1 Bulgar üyenin, Hatay örneğinde olduğu gibi sonradan Türkiye ile birleşmeye imkân tanıyacak biçimde Fransa mandası lehine oy verirken; geri kalan 4 Türk ve 1 Yunanlı üyenin oyları ile Batı Trakya’nın Yunanistan’a iltihak ettiğini?

………………………………………………………………………………………………

* İran nüfusunun yarıya yakının (30 milyon) Türk olduğunu ve Türkçe konuştuğunu?

* Irak’ta 3.5 milyon Türk yaşadığını?

* Bulgaristan parlamentosunda (240 kişilik), 38 Türk milletvekili bulunduğunu?

* Kosova’dan Türkmenistan’a kadar (Adriyatik’ten Hazar Denizine) Türkçe konuşarak seyahat edebileceğinizi?

* Libya’nın ilk Başbakanının Karacabey kaymakamı olduğunu?

* Günümüzde Saraybosna’da mezarlarda ay-yıldız figürleri kullanıldığını?

* Balkanlarda halihazırda Osmanlılar döneminden kalan yaklaşık 30 bin adet Türk eseri bulunduğunu?

* Geçen Bulgar hükümetinde 4 tane (Başbakan yardımcısı dahi) Türk bakan bulunduğunu?

* Kuzey İran’da tamamı ile Türklerden oluşan (Tebriz, Erdebil, Khoy gibi) şehirler bulunduğunu?* Son Bulgaristan seçimlerinde Türklerin partisi “Hak ve Özgürlükler Hareketi”’nin artık Bulgarlar’dan da oy olarak %15 civarında oy aldığını?

* Yunanistan’da yemeklerin isimlerinin; “İmambayildi”, “Tarama”, “Fava”, “Dolmades”, “Bekri Meze” olduğunu?

* Kosova hükümetinde Türk devlet bakanı bulunduğunu?

* Günümüzde Sudan’ın başkenti Hartum’da bulunan en büyük camii, “Camii El Kebir”’in Türkler tarafından (Osmanlı dönemi) yapıldığını?

* Kosova sokaklarında (Makedonca ve Arnavutça ile birlikte) tabelaların Türkçe olduğunu?

* Kosova ve Makedonya’daki Arnavutların çok önemli bir bölümünün Türkçe konuştuğunu?

* Makedonya hükümetinde Türk devlet bakanı bulunduğunu?

* Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da en büyük camiinin ay-yıldız figürleri ile donatılmış olduğunu?

* Yunanistan’da Türk çocuklarına, anlaşmalara ve AB standartlarına aykırı olarak, Türkçe eğitim hakkı tanınmadığını?

* 1920 yılında Batı Trakya’daki nüfusun % 80’den fazlasının Türkler’den oluştuğunu?

*İlk kurulan Türk cumhuriyetinin, 1913 yılında kurulan ve dünyada pek çok ülke tarafından tanınan “Batı Trakya Türk Cumhuriyeti” olduğunu?

*Yunanistan’daki Pomakların Türk kimliği ile bütünleştiğini?

*Türkiye’den, anlaşmalara aykırı olarak, Yunanistan’daki Türk çocuklarının eğitimi için öğretmen gönderilemediğini?

* Günümüz Türkiyesinde Balkanlar kökenli yaklaşık 7 milyon kişi yaşadığını?

* Türkçe’nin diğer dillere 12 bin adet kelime verdiğini?

* Günümüzde Balkanlarda yaklaşık 1.5 milyon Türk yaşadığını?

* Türkçe’nin dünyada 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulduğunu?

* Büyük Türkçe Sözlük’te (Türk Dil Kurumu) 570 bin adet kelime yer aldığını?

* Büyük Selçuklu Devleti’nin Irak’ı da içine alacak biçimde 1040 yılında ve Irak Selçuklu Devletinin 1157 yılında kurulduğunu?

* Türk hâkimiyetinin Üsküp’te (527 yıl), Kosova’da (523 yıl), Selanik’te(488 yıl), Bulgaristan’da (482 yıl), Arnavutluk’ta (440 yıl), Romanya’da (390 yıl), Suriye’de (402 yıl), Filistin’de (402 yıl), Mısır’da (365 yıl), Belgrat’ta (338 yıl), Tunus’ta (307 yıl), Kırım’da (300 yıl), Libya’da (458 yıl) sürdüğünü?

* İstanbul’un ise 559 yıldır Türk hâkimiyetinde olduğunu?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder