Translate

31 Mart 2015 Salı

BİLGİ / Bunları biliyor muydunuz?BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?*2013 seçimleri sonucunda, Sn. Mehmet Tillem’in, Avustralya tarihinde ilk defa senatör olarak seçilen Türk olduğunu?


*İsviçre’de kantonlar düzeyinde, 8 Türk milletvekilinin görev yapmakta olduğunu?

*Bulgaristan’daki Türkçe yer adlarının çoğunluğunun, Filibe şehrinde bulunduğunu?

*Irak’ta yaşayan Alevi-Bektaşi inancına mensup Şahbeg (Şebek) Türklerinin, 1952 yılında azınlık statüsünü kazandığını?

*Bulgaristan’daki Türk basınının, 1928 yılından itibaren Latin alfabesini kullanmaya başladığını? (Türkiye’deki Dil Devrimi ile eş zamanlı olarak)

*Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin, 2014 yılında yaklaşık 1.7 milyar dolar olduğunu?

* Türk dilli ülke, özerk cumhuriyetler ve toplumların katıldığı ve kendi lehçeleri ile yarıştıkları müzik yarışması olan Türkvizyon’un, her yıl o yılın Türk Dünyası Kültür Başkenti'nde yapıldığını? (İlk Türkvizyon'un ev sahibi şehrinin 2013 yılının Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir olduğunu?)

*Romanya’daki Türk şirketlerinin, ülkedeki toplam yatırımlarının tutarının 5 milyar avroyu aştığını?DÜNYADAKİ TÜRK KÜLTÜR MİRASINI VE TÜRKÇENİN VAROLDUĞU COĞRAFYALARI TANIMAYA NE DERSİNİZ?
Dr. Devrim ERİŞKON
İletişim Bilgileri:     0 532-686 43 75 - deriskon@gmail.com
http://118-e.blogspot.com/p/bunlar-biliyor-muydunuz.html

21 Mart 2015 Cumartesi

BİLGİ / Bunları biliyor muydunuz?BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

*Türk lehçeleri içinde, dünyada en fazla konuşulanın Türkiye Türkçesi olduğunu?

*Romanya’da yaklaşık 13 bin Türk firmasının faaliyet gösterdiğini?

*Romanya’da faaliyet gösteren Türk firmalarının yaklaşık 150 bin kişiyi istihdam ettiğini?

*Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğunun, 2000 yılında kurulduğunu?

*Kazakistan’ın; Rusya ile 8000 km. ve Çin ile 2500 km. sınırlarının olduğunu?

*Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin, 2014 yılında yaklaşık 3.2 milyar dolar olduğunu?

*Bulgaristan’da; II. Dünya Savaşı öncesinde, Türk okullarının sayısının 1200’e ulaştığını?

*2013 yılından itibaren Türk dilli ülke, özerk cumhuriyetler ve toplumların katıldığı ve aralarında kendi lehçeleri ile yarıştıkları müzik yarışması olan, “Türkvizyon” yarışmasının her yıl düzenlenmekte olduğunu?

DÜNYADAKİ TÜRK KÜLTÜR MİRASINI VE TÜRKÇENİN VAROLDUĞU COĞRAFYALARI TANIMAYA NE DERSİNİZ?

Dr. Devrim ERİŞKON
İletişim Bilgileri:     0 532-686 43 75 - deriskon@gmail.com
http://118-e.blogspot.com/p/bunlar-biliyor-muydunuz.html

18 Mart 2015 Çarşamba

KUTLAMA / GEN.YÖN. MSJ. / HATIRLATMA / Çanakkale Zaferi 100.yıl Kutlaması / 26 Mart 2015 akşamı

KUTLAMA / GEN.YÖN. MSJ. / HATIRLATMA / Çanakkale Zaferi 100.yıl Kutlaması / 26 Mart 2015 akşamı

Değerli Lions Ailemiz, Sevgili Dostlarımız,

Çanakkale Zaferinin 100. yılını yaşıyoruz. Bu Zaferin Büyüklüğü Yalnız Ülkemizde değil tüm dünyada kabul edilmektedir.

Vatanımız için can feda diyerek, korkusuzca, canlarını vermek uğruna savaşan Mehmetçik Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Çanakkale’nin geçilmeyeceğini Dünyaya göstermiştir.

Çanakkale Savaşları sonunda iki taraflı büyük kayıp verilmiştir. Kadın erkek-genç, çocuk yaşlı Milletimiz cephede savaşarak direnmiş ve kazanmıştır.

Binlerce Evladımız şehitlik mertebesine ulaşmıştır.

Ulaşılan Zaferin sonunda varılan noktada barışın İnsanlık için ne kadar önemli olduğu kabul edilmiştir. Barış Dostluğu güçlendirmiştir.

Sonunda BARIŞ VE DOSTLUK KAZANMIŞTIR.

Bugün Dünya, bu zaferi kutlamakta, Çanakkale’de buluşmaktadır.

100. yılda 118 E Lions Yönetim Çevresi olarak bu mesajı vurgulayan etkinliklerle çevremize örnek olmak istiyoruz.

Ağustos ayından başlayarak Çanakkale'ye Can verenler Oyunumuz bir belgesel niteliğinde sunulmakta ve seyredilmektedir. Bunun için Başta Zihni Papakçı Başkanımıza ve ekibimize teşekkür ediyorum.

Sizlerle 26 Mart 2015 Perşembe akşamı 18.00 den itibaren Özel bir kutlamada beraber olacağız.

5. Kesim 9. ve 10. Bölge Kulüpleri öncülüğünde tüm Lion ve Leo’ larla, Hisart Müzesinde özel bölümü gezerek, Çanakkale Zaferinin 100.yılını kutlayacağız ve Barışın değerini Lions ve Birleşmiş milletler açısından yaşatan sunumu izleyeceğiz.

Tüm Lions ailemizi ve konuklarımızı davet ediyorum.

Bu büyük zaferin 100. yıl kutlamasında Barışın değerinin unutulmamasını diliyorum.

Saygılarımla,

Pedagog A. Şima Sunder
Genel Yönetmen15 Mart 2015 Pazar

BİLGİ / Bunları biliyor muydunuz?BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

*Cezayir’in bağımsızlık mücadelesinin 1950’li yıllara dek önderi olan, Messali Hadj’in 1921 yılında Tlemcen’de bir kahvede, masanın üstüne çıkarak, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” diye bağırması üzerine, Fransız polisi tarafından gözaltına alındığını?

*Atatürk dönemi Türkiye’sinin, bulundukları ülkelerde sıkıntı çeken Türklere her zaman sahip çıkmaya çalışarak, Türkiye’ye göç etmelerine yardımcı olduğunu?

*55. Hükümette, Türk Dünyası ile ilişkilerden sorumlu olan Devlet Bakanı (1997-1999) Ahat Andican’ın, Afganistan doğumlu olduğunu? 

*Musul’un doğusunda, yaklaşık 70 köyden fazla ve sayıları 500.000’e yaklaşan, Alevi-Bektaşi inancına sahip Türk topluluğu olan “Şahbeg”lerin (Şebek’lerin) yaşamakta olduğunu?

*Şahbeg’lerin nefes ve cem’lerini Türkçe olarak okuduklarını? 

*Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 3.5 milyar dolar olduğunu?

*Bağımsızlığını kazandığında Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu?

*Bektaşilik kültürünün yalnız Anadolu’da değil; Balkanlar, Irak, Suriye, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan’da da etkisini gösterdiğini?


DÜNYADAKİ TÜRK KÜLTÜR MİRASINI VE TÜRKÇENİN VAROLDUĞU COĞRAFYALARI TANIMAYA NE DERSİNİZ?

Dr. Devrim ERİŞKON
İletişim Bilgileri:     0 532-686 43 75 - deriskon@gmail.com
 

8 Mart 2015 Pazar

BİLGİ / Bunları biliyor muydunuz?BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?


*2015 yılı için, Türkmenistan’ın Merv şehrinin, Türk Dünyası Kültür başkenti olduğunu?

*Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan’ın mezarının Merv şehrinde aranması çalışmalarının devam etmekte olduğunu?

* Kurtuluş Savaşı devam etmekte iken, TBMM hükümeti tarafından Arnavutluk’a gönderilen, Albay Hamdi Bey’in Arnavut ordusu başkomutanı olduğunu ve Arnavutluk ordusunu kurarak, ülkenin işgalden kurtulmasında önemli rol oynadığını?

*1908 yılında açılışı yapılan Hicaz demiryolunun yapımında görev alan çok sayıda teknik elemanın, daha sonra Cumhuriyetimizin Demiryollarının yapılmasında gerekli olacak bilgi, beceri ve tecrübe birikiminin temelini sağladıklarını?

*19. yüzyıl başlarında, yaklaşık 20 yıl boyunca Vehhabi işgali altında kalan, Kutsal Toprakları içeren Hicaz bölgesinin, Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın sevk ettiği 12 bin seçme Arnavut askeri tarafından kurtarıldığını?

*1. Dünya Savaşında, Irak’taki Kut-ül Amare muharebesinde, Osmanlı Devletine karşı savaşmak istemeyen İngiliz ordusundaki Hintli Müslüman askerlerin, fırsat buldukça kaçarak Osmanlı ordusuna katıldıklarını?

* Atatürk’ün Eğitim Bakanlarından, Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Bükreş büyükelçiliği döneminde (1931-1944) Moldova’daki Gagavuzlar için açtırılan okullardaki öğretmenlerden; 1944 Sovyet işgali sonrasında, Türkiye’ye dönmeyi kabul etmeyenlerin, 25 yıl hapis cezası ile Sibirya’ya sürüldüklerini?

*Türki Cumhuriyetler ile ortak Türk alfabesine geçilebilmesi için, 10 Mart 1993’te, 1. Türk Dil Kurultayında, “Otuz dört Harfli Çerçeve Türk Alfabesi” nin kabul edilmiş olduğunu?

DÜNYADAKİ TÜRK KÜLTÜR MİRASINI VE TÜRKÇENİN VAROLDUĞU COĞRAFYALARI TANIMAYA NE DERSİNİZ?

Dr. Devrim ERİŞKON
İletişim Bilgileri:     0 532-686 43 75 - deriskon@gmail.com