Translate

Trafik Köşesi

Trafik Köşesi
Fahrettin ECEVİT
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Bşk. Yrd.

 Uluslararası Lions Dernekleri
118-E Yönetim Çevresi Federasyonu
ve
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği
ortak hizmet projesi
Trafikte Güvenli Yaşam

Konu
Lions Kulüplerinin üyelerini ve üyelerin yakın çevrelerini kapsayan,
Lions kulüplerinin desteklediği ilkokullardaki öğrencileri ve ailelerini eğitmeyi amaçlayan bilgilendirme ve bilinçlendirme projesi.
Amaç
Topluma ve bireylere “Trafik Kültürü” aşılamak.
Gerekçe
Yol güvenliği, trafik kazaları ve bu kazaların olumsuz sonuçları dünya genelinde önemli bir problem haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü 2009 yılında bu örgütlere üye tüm ülkelerin ilgili bakanlarını davet ederek Moskova’da bir konferans düzenlemiştir.  Bu konferansta imzalanan ve ilan edilen bildiri ile 2011-2020 sürecinde uygulanacak on yıllık eylem planıyla her ülkede trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısının yüzde elli (%50) azaltılmasının sağlanması amaçlanmıştır.
Trafik kurallarına uymamak Türkiye’de diğer ülkelere oranla daha fazladır.  Mevcut bütün istatistik veriler bu durumu doğrulamaktadır.  Büyük şehirlerde ve şehirlerarası yollarda ulaşım sıkıntısı ve sıkışıklığı önü alınamayan bir boyuta ulaşmıştır.  Yıldan yıla trafik kazalarındaki, yaralanmalardaki ve ölümlerdeki artış grafiği vahimdir ve endişe vericidir. 
Önlem ve önleme konusunda devlet “ceza” uygulamaktadır.  Ancak “ceza” tek başına yeterli olamamakta ve çözüm getirememektedir.  Yine devlet eliyle yapılan eğitim yetersiz kalmaktadır. Toplumun ve bireyin, özellikle Sivil Troplum Kuruluşlarının bu alanda etkin rol alması zaruridir. Bu da etkili eğitim, ikna ve bilinçlendirme demektir. 
Lions kulüpleri toplumun aydın kesiminden olan, çevrelerini etkileyebilecek niteliklere sahip, topluma hizmeti amaç edinmiş insanların oluşturduğu bir camiadır.  Bu kurumun yol güvenliği alanında hizmet üretmesi 2011-2020 Eylem Planına önemli katkı sağlayacaktır.
Proje alt başlıkları
          Dünyada yol güvenliğine genel bakış
          Türkiye’nin grafiği
          Toplum davranışları
          Problemin nedenleri
          Bireyin davranış psikolojisi
          Trafik kazası nedenleri
          Doğru davranışlar
Uygulama ve Takvim
          Lions Kulüpleri üyelerini bilgilendirme toplantıları.
(kulüp bazında, kulüp grupları bazında, eşlerin katılımı ile)
          Lions Kulüplerinin desteklediği ilkokullarda konferanslar.
          Bilgilendirilen Lions Kulüpleri üyelerinin çevrelerindeki etkinlikleri.
(kendi işyeri, üye oldukları diğer STKlar gibi.)
          Topluma açık sempozyum / panel düzenlemesi.
          Medya ilişkileri ve basın duyuruları.
          Elektronik iletişim kanallarının kullanılması (e-posta, facebook, twitter gibi.)
Konferanslar - Görsel destekli sunum şeklinde yapılır. (30 dakika + soru/cevap)
Sempozyum / Panel – Üç saatlik (yarım günlük) 3 ila 5 konuşmacılı iki oturumlu yapılır.
Proje 2014 Ocak - Mayıs süreci içerisine yayılan uygulamalarla yürütülür.
(Projenin kapanışı Mayıs ayının ilk Cumartesi günü başlayacak olan Trafik Haftasıdır.)
Proje ortaklarının yükümlülükleri
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği gerekli bilgileri hazırlar, kullanılacak / dağıtılacak materyalin içeriğini düzenler, proje uygulama aşamasında sunumları gerçekleştirir.
Lions Kulüpleri bilgilendirme / eğitim toplantılarının organizasyonunu yapar, dağıtılacak malzemenin (broşür, poster, yazılı doküman) üretimini sağlar.
Diğer muhtemel katılımcı ortaklar
Gerektiğinde yararlanılmak üzere İstanbul İl Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Üniversiteler, Özel sektör (sponsorlar) gibi kuruluşlardan destek ve yardım alınır.
 
----------------------------------------------------------------------- 

Taslak olarak hazırlanan bu ön planlama, proje ortaklarının müzakeresi ve mutabakatı ile revize edilmelidir.
----------------------------------------------------------------------- 
 

"ARAÇ KULLANIRKEN KAZA YAPMAMANIZ İÇİN; CEP TELEFONUNUZU NE ELLE, NE KULAKLIKLA VE NE DE ARAÇ KİTİYLE KULLANMAYINIZ. SESSİZ MODA DA ALMAYINIZ.
ASLA MESAJ YAZMAYINIZ, MESAJLAŞMAYINIZ 
CEP TELEFONUNUZU KAPATINIZ."

----------------------------------------------------------------------- 

KAZA YAPMAMAK İÇİN HIZLI GİTMEYİNİZ.
ÖNÜNÜZDEKİ ARAÇLA ARANIZDA DURABİLECEĞİNİZ MESAFEDEN DAHA FAZLA ARALIK BIRAKINIZ.
İKLİM VE YOL ŞARTLARINI DİKKATE ALARAK HIZINIZI DÜŞÜK TUTUNUZ.
GİDECEĞİNİZ YERE BİRAZ GEÇ AMA TEK PARÇA GİDİNİZ.

1 yorum:

 1. Lion'lar Trafik konusunda duyarlı;
  Ülkemizde her gün onlarca insan trafik kazalarında yaşamlarını kaybetmekte yaralanmakta ve maalesef sakat kalmaktadır.
  Çözümlerin en başında ise insanımızı bilinçlendirme gelmektedir. Bunu da en iyi Lionların yapabileceklerinden emin olduğum için tüm Lionları bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.
  Fahrettin ECEVİT
  Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı
  118 E Lions Yönetim Çevresi Genel Yönetmen Trafik Danışmanı

  YanıtlaSil