Translate

8 Mart 2015 Pazar

BİLGİ / Bunları biliyor muydunuz?BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?


*2015 yılı için, Türkmenistan’ın Merv şehrinin, Türk Dünyası Kültür başkenti olduğunu?

*Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan’ın mezarının Merv şehrinde aranması çalışmalarının devam etmekte olduğunu?

* Kurtuluş Savaşı devam etmekte iken, TBMM hükümeti tarafından Arnavutluk’a gönderilen, Albay Hamdi Bey’in Arnavut ordusu başkomutanı olduğunu ve Arnavutluk ordusunu kurarak, ülkenin işgalden kurtulmasında önemli rol oynadığını?

*1908 yılında açılışı yapılan Hicaz demiryolunun yapımında görev alan çok sayıda teknik elemanın, daha sonra Cumhuriyetimizin Demiryollarının yapılmasında gerekli olacak bilgi, beceri ve tecrübe birikiminin temelini sağladıklarını?

*19. yüzyıl başlarında, yaklaşık 20 yıl boyunca Vehhabi işgali altında kalan, Kutsal Toprakları içeren Hicaz bölgesinin, Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın sevk ettiği 12 bin seçme Arnavut askeri tarafından kurtarıldığını?

*1. Dünya Savaşında, Irak’taki Kut-ül Amare muharebesinde, Osmanlı Devletine karşı savaşmak istemeyen İngiliz ordusundaki Hintli Müslüman askerlerin, fırsat buldukça kaçarak Osmanlı ordusuna katıldıklarını?

* Atatürk’ün Eğitim Bakanlarından, Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Bükreş büyükelçiliği döneminde (1931-1944) Moldova’daki Gagavuzlar için açtırılan okullardaki öğretmenlerden; 1944 Sovyet işgali sonrasında, Türkiye’ye dönmeyi kabul etmeyenlerin, 25 yıl hapis cezası ile Sibirya’ya sürüldüklerini?

*Türki Cumhuriyetler ile ortak Türk alfabesine geçilebilmesi için, 10 Mart 1993’te, 1. Türk Dil Kurultayında, “Otuz dört Harfli Çerçeve Türk Alfabesi” nin kabul edilmiş olduğunu?

DÜNYADAKİ TÜRK KÜLTÜR MİRASINI VE TÜRKÇENİN VAROLDUĞU COĞRAFYALARI TANIMAYA NE DERSİNİZ?

Dr. Devrim ERİŞKON
İletişim Bilgileri:     0 532-686 43 75 - deriskon@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder